To 3ο Συνέδριο μας κατέληξε σε μια σημαντική Πολιτική Απόφαση με σχεδόν απόλυτη ομοφωνία του
Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (μόνο μια αρνητική ψήφος και ένα λευκό), ενώ αδιαμφισβήτητη επιτυχία
κατάγραψε η εκλογική διαδικασία της 15 Μαΐου που έφερε κι άλλους συνοδοιπόρους και συντρόφους,
κοντά 100.000 ανθρώπους, στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.


Το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο υπάρχει ακόμα και χρειάζεται πολλή και συστηματική δουλειά για να ηττηθεί.
Η Πολιτική Απόφαση πρέπει να αποτελέσει τον μπούσουλα της δράσης μας
Το πολιτικό μας σχέδιο πρέπει να κινείται στη λογική της Πολιτικής Απόφασης του Συνεδρίου και της
απόφασης της Προγραμματικής Συνδιάσκεψης. Οφείλουμε άμεσα να καταρτίσουμε Κυβερνητικό
Πρόγραμμα, αλλά και μεσοπρόθεσμο, επειδή η κυβερνητική θητεία είναι περιορισμένη, με τις δομικές
αλλαγές που θέλουμε, δίνοντας στους πολίτες ταυτόχρονα, όραμα!
Βασικές τους αιχμές είναι τα ζητήματα της οικονομίας (παραγωγικό μοντέλο, ακρίβεια, ενεργειακή
κρίση),τα ζητήματα των δικαιωμάτων (Δημοκρατία, εργασιακά, Παιδεία, Υγεία), η 4η βιομηχανική
επανάσταση και οι νέες τεχνολογίες, η Νεολαία και τα προβλήματα της με αιχμή στο πρόβλημα της
στέγης.

Να ενσωματώσουμε στις οργανώσεις μας τα μέλη μας

Με βάση αυτή την ατζέντα να απευθυνθούμε σε όλους αυτούς/ες τις 172.000 που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του προέδρου και ψήφισαν στις προσυνεδριακές διαδικασίες. Να κάνουμε με μεγαλύτερη
συνέπεια αυτό που δεν κάναμε από το 2019 και πρέπει αφενός να ενεργοποιήσουμε τα παλιά μέλη και
βρούμε τα νέα που δεν πρέπει να τα αφήσουμε στην τύχη του περιστασιακού ψηφοφόρου, οφείλοντας
να τους ενσωματώσουμε σε συντροφική και εξωστρεφή λειτουργία μας. Να εναρμονιστούν με τον
κώδικα των πολιτικών αρχών μας, της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού και γενικά του ηθικού
πλεονεκτήματος που αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να μπούμε
μπροστά και με ξεκάθαρες αριστερές, ριζοσπαστικές θέσεις και προτάσεις να πρωτοστατήσουμε σε
εξωστρεφείς δράσεις.

Εξωστρεφείς δράσεις-Κινήματα

Να εξηγούμε στον κόσμο με παρρησία το έργο της κυβέρνησης μας στους άνυδρους καιρούς του
Μνημονίου, να απαντάμε με επιχειρήματα στις Σειρήνες της προπαγάνδας τού «Όλοι το ίδιο είναι…Να
τους παρουσιάζουμε τις σημερινές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ για όλα μικρά και μεγάλα προβλήματα
της χώρας, σπάζοντας τον ασφυκτικό κλοιό των καλοταϊσμένων ΜΜΕ…
Ένα από τα ταυτοτικά μας χαρακτηριστικά, η κινηματική μας δράση, έχει αδρανήσει. Τα κινήματα ένα
κόμμα της Αριστεράς δεν τα παρακολουθεί, αλλά να συνδεθεί μαζί τους και να τα πυροδοτεί, όπως
πράξαμε από το 2009 μέχρι το 2014!
Είχαμε κι έχουμε, αφορμές για να δημιουργήσουμε κινήματα, ενάντια στην πολιτική της Δεξιάς, στην
πολιτική της εξαθλίωσης που μας επιβάλλει η Ν.Δ......Υπάρχει μεγάλη κοινωνική ύλη. Πόλεμος,
ενεργειακό, φτώχεια, πείνα, το έμφυλο ζήτημα (ανδροκρατούμενη κοινωνία), Περιβάλλον και
Κλιματική Κρίση, Παιδεία και Υγεία. Ιδιαίτερη μέριμνα για το Νεολαιϊστικο κίνημα.

Μη περιμένουμε τη γραμμή από τα κεντρικά και μάλιστα σε ζητήματα αυτονόητα, μπορούμε και σε
κάθε οργάνωση να συμβάλλουμε στη δημιουργία, στη μαζικότητα και τη δυναμική τους.
Να συνδεθούμε με το συνδικαλιστικό κίνημα και να προτρέπουμε τα νέα μέλη μας. Να είμαστε παντού
παρόντες από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, πολιτιστικές πρωτοβουλίες, περιβαλλοντικές
δράσεις, αθλητικές ενώσεις.
Τέλος, ήδη έχουμε αργήσει πολύ, για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, να βοηθήσουμε, έστω και τη
τελευταία στιγμή, στη σύσταση αυτόνομων Δημοτικών Κινήσεων, που θα υποδεικνύουν λύσεις για τα
προβλήματα του Δήμου, αλλιώς θα επαναληφθούν τα τραγικά φαινόμενα του παρελθόντος, που στη
καλύτερη περίπτωση θα αγκαλιαστούμε με κάποιο παράγοντα… Για όλα αυτά η ιστορία κομμάτων της
Αριστεράς (αλλά και του ΠΑΣΟΚ) μας διδάσκει πολλά…Σε κάθε περίπτωση να αρχίσουν οι συζητήσεις
στις ΟΜ και στις ΝΕ.

Περιφερειακή Δράση

Να προσθέσω στους προβληματισμούς, ότι έχουμε και τη νέα καταστατική κατάσταση στις
Περιφέρειες. Θεωρώ, ότι πρέπει τα μέλη της ΚΕ να βρίσκονται, τουλάχιστον μια φορά το μήνα τακτικά,
με τους συντονιστές των ΝΕ σε ολομέλεια να συζητούν τα ζητήματα της Περιφέρειας, προγραμματικά
θέματα καθώς και θεματικές, π.χ. για τα Πανεπιστημιακές Σχολές, Νοσοκομεία, υποδομές, για να
είμαστε ενημερωμένοι, και με γνώση για να μεταφέρουμε την θέση μας και στα πάνω από 172.000
παλιά και νέα μέλη.

Επιπλέον έργο για όλες της ΟΜ

Πέραν των παραπάνω, τα συντονιστικά των ΟΜ να καταγράψουν αναλυτικά τα έργα που έγιναν σε
κάθε Δήμο από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τη συμβολή των τότε βουλευτών του. Σημειώνω ότι όλοι οι
Δήμοι, πήραν χρηματοδότηση που δεν είχαν πάρει ποτέ στην ιστορία τους!! Καθήκον των ΟΜ είναι να
τα δημοσιοποιήσουν με κάθε τρόπο, κυρίως με φυλλάδια που θα μοιραστούν-παρουσιαστούν από
κλιμάκια των μελών μας.
Τέλος, οι ΟΜ και οι Νομαρχιακές θα πρέπει από τώρα να αναζητήσουν υποψήφιους/ες και στις
άνυδρες περιοχές των Νομών, καθώς και να συντάξουν έναν Οδικό Χάρτη περιοδειών για τις εθνικές
εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, που θα συνοδεύονται από τους βουλευτές, τους/τις υποψήφιους/ες
βουλευτές και τα στελέχη μας της ΚΕ του κόμματος.

Διαδικασία για ανάδειξη υποψήφιων των εθνικών εκλογών

Ο πρόεδρος ήδη κάλεσε τις οργανώσεις να αρχίσουν τη διαδικασία και έτσι οφείλουμε να πράξουμε. Η
θεμιτή φιλοδοξία συντροφισσών/φων για να αναδειχτούν ως υποψήφιοι βουλευτές, ανεξάρτητα από
την έναρξη των διαδικασιών δε μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε κλειστούς κομματικούς χώρους,
αλλά με κοινωνική και πολιτική παρουσία στα δρώμενα κάθε περιφέρειας. Να αρχίσουν να μιλούν με
πολίτες, να ασχοληθούν με τα προβλήματα τους, καθώς και με τα κεντρικά ζητήματα (π.χ. ακρίβεια,
αγροτικό πρόβλημα, πανεπιστημιακές σχολές), με αρθρογραφία και φυσική παρουσία στις κοινωνικές
και κομματικές δράσεις…

Η διάλυση της εργολαβίας στη πλατεία είναι δυστυχώς και επίσημα γεγονός. Προστίθεται στο μεγάλο κατάλογο αποτυχιών έργων και πολιτικών κινήσεων της Δημοτικής Αρχής.

Αυτές τις ώρες η Δημοτική αρχή, που έκανε σωρεία λαθών-παραλείψεων στο θέμα της εργολαβίας και επέδειξε τη συνηθισμένη αλαζονεία που δείχνει πάντα, σίγουρα προσπαθεί να περιορίσει το πολιτικό της κόστος με επικοινωνία με τον εργολάβο(είναι αυτό που λέμε- ξύπνησε στις καθυστερήσεις του αγώνα). 

Επίσης έχει επιβάλλει omerta, σε μια είδηση που σε αντίθετη περίπτωση (ή σε άλλο τόπο) θα ήταν πρωτοσέλιδο σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Εκτός εάν θεωρούν(τα τοπικά ΜΜΕ) συνηθισμένο φαινόμενο η Πρωτεύουσα ενός νομού να παραμένει βομβαρδισμένο τοπίο για χρόνια, σε καιρό ειρήνης. Τίποτα τυχαίο λοιπόν για τη τελευταία θέση του Νομού μας σε όλα.

Η Δημοτική Αρχή Πύργου απέδειξε περίτρανα με ποιο τρόπο γίνεται, κάποιοι ακατάλληλοι πολιτικοί παράγοντες στις κατάλληλες θέσεις, να καταστρέψουν ένα Δήμο οικονομικά και τεχνικά.

Θεωρούμε ότι το συμπέρασμα που θα βγει από τις μελλοντικές σας δηλώσεις θα είναι το εξής: «Εμείς τα κάναμε όλα σωστά-Δεν φταίμε σε τίποτα-Φταίνε οι πάντες πλην από εμάς και φυσικά οι υπάλληλοι και η αντιπολίτευση (αυτή ακόμα που υπάρχει και αντιστέκεται, γιατί πρόσφατα η Δημ.αρχή μίλησε για αντιπολίτευση που «κάθεται φρόνιμα» και δεν είδαμε δυστυχώς αντιδράσεις από συναδέλφους)».

Φταίει η αντιπολίτευση: 

  • Γιατί αυτή δημοπράτησε το έργο
  • Γιατί αυτή δεν είδε ότι οι μελέτες ήταν ελλιπείς και απουσίαζαν οι δαπάνες για τις μεταφορές αγαλμάτων και η διαχείριση των αποβλήτων (μπαζών κλπ)
  • Γιατί αυτή δεσμεύθηκε μέσα στο Δ.Σ πρόσφατα ότι το έργο θα γίνει κανονικά
  • Γιατί αυτή συντάσσει οικονομικό προϋπολογισμό και τον καταθέτει προς ψήφιση αργά την Άνοιξη
  • Γιατί αυτή προτιμά να σκορπά δεξιά-αριστερά σε συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες ελέγχων δεκάδες-δεκάδων χιλιάδων ευρώ, με τα αποτελέσματα που (δεν)βλέπουμε
  • Γιατί αυτή μηνύει τους υπαλλήλους και τους αλλάζει θέσεις σαν τα πουκάμισα, τις περισσότερες φορές για «τιμωρία», επειδή δεν υπογράφουν τα πάντα ή ακόμα χειρότερα δεν είναι «φρόνιμοι και υπάκουοι/κλακαδόροι στα social media». Πολλές φορές γιατί δεν υπακούν τις εντολές «εξωσχολικών» που ουδείς τους ψήφισε, αλλά μας έχουν γίνει «αφεντικά».
  • Γιατί αυτή έχει κάνει το Αθήνα-Πύργος / Πύργος-Κατάκολο και τελικά πέρα από χιλιάδες φωτογραφίες και σπονσοράρισμα αιρετών-συμβούλων και συνεργατών, τα απτά ωφέλιμα αποτελέσματα για τους δημότες, ακόμα αναζητούνται στη «Νικολούλη»
  • Γιατί τέλος η αντιπολίτευση(αυτή ακόμα που μιλάει-προτείνει-αποκαλύπτει και αντιστέκεται) έπρεπε κατά τη δική σας γνώμη, να μην ενημερώσει τους Δημότες για το «Βατερλό» της πλατείας, αλλά να σκεφτεί πάνω από το Δήμο, την επικοινωνιακή εικόνα που χτίζει η Δημοτική Αρχή με άρτους και θεάματα (χρυσοπληρωμένα αλλά όλα τα ψηφίσαμε, αν και  ξέρουμε ότι τα χρησιμοποιείτε για να πιάνετε εσείς τα μικρόφωνα και να αυτό-αποθεώνεστε, περισσότερη ώρα από τους καλλιτέχνες).

Η αντιπολίτευση λοιπόν φταίει για όλα. 

 • Για το κολυμβητήριο που (δεν)έχει ανοίξει από το 2020 σύμφωνα με τα δικά σας λόγια.
 • Για τις Πανεπιστημιακές σχολές που χάσατε μέσα στη θητεία σας και αυτό ΔΕΝ αλλάζει.
 • Για τη κατάσταση στο λιμάνι, που εσείς κρύβετε κάτω από το χαλί. Έχει ασφάλεια όπως λέτε εδώ και μήνες; Έχετε χρεώσει με πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ τους δημότες από πρόστιμα, λόγω συνεχών παραλείψεων; 
 • Για τη θλιβερή καθημερινότητα. Λακκούβες-αναρχία στις εισόδους της πόλης-παραβατικότητα-κλπ
 • Για τα δεκάδες έργα που έχουν μείνει στις καλένδες
 • Για το χειρισμό των 11.500.000 ευρώ που παραλάβατε ταμείο και έργα (8+3,5), προϋπολογισμών 3 ετών και τεράστια έκτακτα κονδύλια λόγω cov-19, τα οποία πλέον με ταχείς ρυθμούς εξαντλούνται (εάν υπάρχει κάτι ακόμα).
 • Για το ότι θα πληρώσουμε για ρεύμα πάνω από 1.800.000 εκατομμύρια ευρώ και παρόλα αυτά συνεχίζουν ακάθεκτες οι επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού
 • Για τα συνεχώς χαλασμένα μηχανήματα καλοκαιριάτικα και τα υπέρογκα κόστη επισκευής και επομένως εύκολη η «αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα»
 • Για τις αθρόες προσλήψεις χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, που εκτός από ότι διαλύουν τα ταμεία οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν πιάσει γραφείο και κριτική στο fb και like στους «εργοδότες»
 • Για το περιβόητο «πολιτικό γραφείο»(Παγκόσμια πρωτοτυπία) που όλοι πρέπει να περάσουν από εκεί.

Δεν θα το αναλύσουμε όμως άλλο εδώ. Ελπίζουμε για το καλό όλων των δημοτών η κακή αντιπολίτευση(εμείς δηλαδή) να αποτελέσει παρελθόν στις εκλογές του 2023. 

Να γίνει παρελθόν από αντιπολίτευση και να γίνει Δημοτική Αρχή, μήπως και σώσει ότι σώζετε από εσάς και τους συνοδοιπόρους σας αιρετούς και μη, Δημότες ή «φερτούς».

Του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου

Στον δρόμο αυτόν μάθαμε ότι γίνονται έργα για να αναβαθμιστεί λέει η
ασφάλεια του μέχρι να γίνει επιτέλους ο νέος δρόμος για τον οποίον όλοι
οι πολιτικοί της περιοχής μας έχουν σπεκουλάρει τα τελευταία τριάντα
χρόνια.
Για όσους λοιπόν δεν έχουν περάσει πρόσφατα η αναβάθμιση σημαίνει
ότι σε μερικά σημεία ο δρόμος έχει μονή λωρίδα κυκλοφορίας ανάμεσα
σε πανέμορφες χρωματιστές κορύνες άλλες των οποίων είναι μόνιμα
βιδωμένες και άλλες ατάκτως ερριμμένες γιατί φαίνεται ότι δεν έχουν
ακόμη προλάβει να τις βιδώσουν.
Βέβαια κάποια στιγμή η μονή λωρίδα ξαφνικά βλέπεις να γίνεται διπλή
και η μονή να μετακομίζει στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας.
Μαγεία……
Υπό αυτές τις συνθήκες όλα μα όλα μπορεί να συμβούν οπότε η
διαδρομή Πάτρα - Πύργος αποκτά χαρακτηριστικά survivor σε σαφώς
πιο δύσκολη πίστα από ότι ήταν πριν από αυτήν την καταπληκτική
παρέμβαση.
Κάποιες από τις κορύνες που δεν είναι στερεωμένες μπορεί ξαφνικά να
βγουν μπροστά σου και εσύ να μην ξέρεις τι να κάνεις.
Να κάνεις ελιγμό αν βέβαια μπορείς ή να χτυπήσεις πάνω και ότι ήθελε
προκύψει.
Το σίγουρο είναι ότι η κορύνα δεν θα πάθει τίποτα.
Οπότε αν σου τύχει ο μεγάλος θεούλης ας βοηθήσει.
Βέβαια αν αυτό συμβεί βράδυ με τον ανύπαρκτο φωτισμό που έχει ο
δρόμος ούτε ο κάλος θεούλης σε σώζει.
Με δεδομένο ότι η περιοχή είναι αγροτική γιατί δεν έχουν προλάβει
ακόμη να διαλύσουν όλον τον αγροτικό τομέα μπορεί να βρεθείς πίσω
από κάποιο φορτωμένο τρακτέρ και με ταχύτητα σαράντα χιλιόμετρα την
ώρα το πολύ να περιμένεις υπομονετικά να βγεις όταν τελειώσουν οι
κορύνες γιατί ευτυχώς αυτό το μεγαλοφυές έργο δεν είναι ακόμη
ολοκληρωθεί.

Αυτός το έργο είναι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και θα στοιχίσει
κατά πώς λένε και κάποια χρήματα που σε αυτόν την φάση της χώρας
δεν είναι και λίγα.
Επειδή αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι οι σχεδιαστές αυτού του έργου
έχουν κάτι παθολογικό καλό είναι να μας εξηγήσουν την σκέψη τους και
γενικά την στόχευση του έργου.
Να μας πουν πως εννοούν την αναβάθμιση της ασφάλειας γιατί εμείς που
έχουμε περάσει από αυτόν τον δρόμο έχουμε καταλάβει ακριβώς το
αντίθετο και μπορεί να τους αδικούμε.
Αν βέβαια έχουν βάσιμους λόγους να τελειώσουν αυτό το έργο
τουλάχιστον να το πάρουμε απόφαση να δούμε ποιον άλλο τρόπο για να
πηγαίνουμε από τον Πύργο στην Πάτρα και τουμπαλιν…..
Πιθανά μια καλή λύση είναι να πηγαίνουμε ακτοπλοϊκώς.
Τώρα τι θα προβλεπεται αν ένα ασθενοφόρο πέσει πίσω από ένα φορτίο
σανού είναι ένα όμορφο ερώτημα.
Αλλά δεν γίνεται δεν μπορεί όλο και κάτι θα έχουν σκεφτεί και γι αυτό οι
φωτεινοί εγκέφαλοι όταν θα ήταν στα σχέδια.
Απλώς μια εξήγηση περιμένουμε και μπορεί όντως να καταλάβουμε την
αναγκαιότητα αυτού του έργου και τον τρόπο με τον οποίον
αναβαθμίζεται η ασφάλεια του δρόμου.
Μπορεί τελικά να έχουν δίκιο και γιατί όχι να τους δώσουμε
συγχαρητήρια για την έμπνευση και να ζητήσουμε συγνώμη που τους
έχουμε αδικήσει .

Ημέρα αφύπνισης, προβληματισμού και δράσεων της κοινωνίας των πολιτών, η 20η Ιουνίου. 

Παναγιωτόπουλος Γιώργος 

Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Δημοτικός Σύμβουλος Ανδραβίδας Κυλλήνης 

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα ή την κοινότητά τους ως αποτέλεσμα διώξεων, ενόπλων συρράξεων και βίας. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, κυβερνήσεις, στρατοί και επαναστατικά κινήματα έχουν καταφύγει στη βίαιη μετακίνηση ανθρώπων στην προσπάθεια προώθησης πολιτικών και στρατιωτικών σκοπών.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα σε πολλά μέρη του κόσμου, με έντονα και τραγικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερη αναφορά μπορούμε να κάνουμε στην Ουκρανική κρίση, όπου εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν να γλυτώσουν τον θάνατο.    

Επιπλέον των προσφύγων των πολεμικών συγκρούσεων, υπάρχουν ομάδες ανθρώπων, όπως: μέλη μειονοτήτων, απάτριδες, αυτόχθονες πληθυσμοί και άλλοι, οι οποίοι αποκλείονται από τις δομές της πολιτικής εξουσίας και πλήττονται από το πρόβλημα της βίαιης μετακίνησης. 

Πολλοί άνθρωποι, διωκόμενοι από τις κυβερνήσεις τους ή από άλλα μέλη της κοινωνίας τους, ενυπάρχουν σε κατάσταση μόνιμης ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Ακόμα και αν επιτύχουν να αποκτήσουν ένα ασφαλές καταφύγιο, είναι πιθανόν να μην επιστρέψουν ποτέ στην πατρίδα τους.

Οι μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις των προσφύγων και άλλων μεταναστών από ανάγκη, αποτελούν ένα από τα μείζονα πολιτικά και ηθικά ζητήματα του σύγχρονου κόσμου. Αν και πρόκειται για ένα παμπάλαιο πρόβλημα, το θέμα της αναγκαστικής μετακίνησης πληθυσμών έχει λάβει ιδιαίτερα σημαντικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. 

Περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη χαρακτηρίζονται ως θύματα μιας επιβεβλημένης εκτόπισης με τις ποικίλες μορφές ενός ευρύτερου και πολυπλοκότερου φαινομένου από αυτό που υποδηλώνει η παραδοσιακή εικόνα ενός τυπικού προσφυγικού καταυλισμού. 

Το οικουμενικό πρόβλημα των προσφύγων έχει οδηγήσει την παγκόσμια κοινότητα αντιμέτωπη με μια ευρεία κλίμακα πρακτικών προκλήσεων και ηθικών διλημμάτων τα οποία την υποχρεώνουν να επιληφθεί της αναζήτησης λύσης με οξυμένη την αίσθηση της επιτακτικότητας.

Ανθρωπιστικοί οργανισμοί φαίνεται να παλεύουν για την ικανοποίηση ολοένα και περισσότερων αναγκών. 

Οι κυβερνήσεις όλων των ηπείρων εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις διαστάσεις του προσφυγικού προβλήματος, ενώ παράλληλα εμφανίζονται απρόθυμες να επωμισθούν το τίμημα που τους επιβάλλεται. 

Ταυτόχρονα η εκτεταμένη κάλυψη επιλεγμένων συγκρούσεων και ανθρωπιστικών αναγκών από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, ασκεί στα κράτη και στους ιθύνοντες, ισχυρές πιέσεις ώστε να παρεμβαίνουν σε κρίσεις που αφορούν μεγάλους αριθμούς εκτοπισμένων.

Οι μεταβολές στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων έχουν εξαναγκάσει τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει το πρόβλημα των προσφύγων με την αμφισβήτηση των παλαιών μεθόδων και την αναζήτηση νέων στρατηγικών εξεύρεσης λύσεων.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το 1948, όρισε ότι «όλοι όσοι διώκονται, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να τους παραχωρηθεί άσυλο σε άλλες χώρες» και ζήτησε από τα κράτη- μέλη να σεβασθούν τις αρχές της διακήρυξης.

Το 1951 συνεστήθη η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR) και την ίδια χρονιά ψηφίσθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των προσφύγων.

Παραμένει όμως ζητούμενο, εάν πραγματικά μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης (προσφυγικό) που διαρκώς αυξάνεται. 

Επισημαίνεται ότι η χώρα μας έχει διέλθει από σειρά τραυματικών προσφυγικών εμπειριών και τούτο καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο τον χειρισμό φαινομένων αποκλεισμού, περιθωριοποίησης και αποπομπής προσφύγων.

Στις αρχές του 21ου αιώνα, στους καιρούς της αμφισβήτησης της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και πληροφορίας, στην εποχή των ρεαλιστικών κινδύνων για την ειρήνη μεταξύ των ισχυρών κρατών του κόσμου, η αντιμετώπιση ευρείας κλίμακας μετακινήσεων προσφύγων, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση! 

Οι πρόσφυγες είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας- αδυναμίας της παγκόσμιας κοινότητας να επιλύσει το πρόβλημα των συγκρούσεων και των αιτίων τους: της μισαλλοδοξίας, του ανταγωνισμού, της φτώχειας.

Ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζουν να πλήττονται από τη βία και αδυνατούν να ασκήσουν ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα: να ζουν με ασφάλεια σε ειρηνικό περιβάλλον, δίχως φόβο, μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Η μέριμνα, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν, σε όλα τα μέρη του κόσμου, ασφάλεια από ένοπλες συγκρούσεις, βία, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερία να αξιοποιούν τις προσωπικές τους δυνατότητες, να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση της χώρας τους και να εκφράζουν την ατομική και συλλογική τους ταυτότητα, καθίσταται πλέον επιτακτική. 

Κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν πρέπει να γίνεται πρόσφυγας για να επιβιώσει!

Σε μια εποχή που μεγάλοι αριθμοί εκτοπισμένων αντιμετωπίζουν τον εφιάλτη της εθνικής κάθαρσης, την απειλή μαζικής βίας και το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στις οικονομικές τους προσδοκίες και το βιοτικό τους επίπεδο, επιβάλλονται η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός ευρείας έκτασης συνόλου προτάσεων πολιτικής και στρατηγικής που εκτείνονται από πολιτικές διαπραγματεύσεις, ειρηνευτικές επιχειρήσεις, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μέχρι την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Απαιτείται η διαρκής δέσμευση κρατών και περιφερειακών οργανισμών και η ενεργός συμμετοχή διεθνών και μη κυβερνητικών υπηρεσιών στο οικουμενικό έργο της αποτροπής και επίλυσης ενόπλων συρράξεων, της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της προώθησης μιας βιώσιμης και αμερόληπτης ανάπτυξης σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Ανθρωπιστική τραγωδία και κρίση πολιτισμού, το προσφυγικό. Κρίση πολιτικής που εγκυμονεί παγκόσμιους κινδύνους. 

«Κανείς δεν θα έπρεπε να υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τη χώρα του προκειμένου να παραμείνει ζωντανός. Κανείς δε θα έπρεπε να μετακινείται παρά τη θέλησή του επειδή κάποιοι άλλοι επιθυμούν να καταλάβουν τη γη του, το σπίτι του ή να ελέγχουν την περιοχή του…», Kofi Annan. 

 

ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

 

           

Δεν είναι ορθό να επαναφέρεις στην επικαιρότητα προηγούμενα θέματα (και δη στην επικοινωνία), αλλά είναι αναγκαίο για το σημερινό κείμενο.

Πάμε λοιπόν: Μετά τις μάχες που έδωσα (και δίνω νικηφόρα) με τον Επίτιμο Κύριο ΚΑΡΚΙΝΟ, δεν μου επιτρεπόταν να ριζώσω στην καρέκλα. Με δυο λόγια: Επιλέγω να πεθαίνω Όρθιος Μαχητής και Δημιουργικός.

 

Χρόνια στο χώρο του marketing του Πολιτισμού και της Υγείας  και ως δικαιούχος του παγκόσμια γνωστού ποιήματος του πατέρα μου (ΤΑΚΗ ΔΟΞΑ)  το «Φως της Ολυμπίας» αποφάσισα να ιδρύσω/λειτουργήσω τον Νοέμβριο του 2021 την Ελληνική Διαδικτυακή (Εταιρεία DOXAS/ΔΟΞΑΣ ΙΚΑ Μονοπρόσωπη.  

Κεντρικοί (επιχειρηματικοί) άξονες είναι η ΤΕΧΝΗ, Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ FORUM ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΘΡΥΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ  της ΕΛΛΑΔΑΣ (π.χ. ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ…)

 

Η Εταιρεία έχει έδρα στην ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ και γραφεία στην ΑΘΗΝΑ και λειτουργεί καθημερινά 09,00-17-00 με την ομάδα μου. Στο χρονικό αυτό διάστημα ήρθαν και απήλθαν για διάφορους λόγους επαγγελματικούς,  άτομα με κύριο αντικείμενο την Οργάνωση, Προώθηση και Πώληση στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά τα (ήδη γνωστά) έξι (6) Πολιτιστικά Προϊόντα/Υπηρεσίες μετά τις 15/7/2022.

 

Ας δούμε την ουσία του κειμένου: Είναι γνωστό σε ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ότι στην Ελλάδα «κυκλοφορούν μασκοφορεμένα ανθρωπάκια» που είτε από ρυπογόνα διαδίκτυα, είτε με άλλα «προσφιλή τους μέσα» διαβάλουν/συκοφαντούν/βρίζουν, ελεεινολογούν κλπ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ως τα αληταριά/δοσίλογοι στην τραγική Γερμανική κατοχή.

 

           Η Εταιρεία στον λίγο χρόνο λειτουργίας της υπέστη τα εξής

1. Τρεις (φορές) «αφαιρέθηκε» η πινακίδα στην είσοδο της πολυκατοικίας που είναι τα γραφεία της.

2. Διάφορες φωνές ελεεινολογούν / ή βρίζουν ή απειλούν τηλεφωνικά.

3. Διάφοροι «Φίλοι» σε κοινές παρέες εκμυστηρεύουν σε άλλους «Φίλους» ότι η επιχειρηματική δράση του Γιώργη Τάκη Δόξα είναι «ΚΟΜΠΙΝΑ» ή «ΑΠΑΤΗ» ή ΟΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΑΕΙ «ΑΔΙΑΒΑΣΤΗ» και

4. Κάποιος /α/οι στις 10 Μαρτίου 2022 γνωστοποίησαν μέσω του Διαδικτύου ότι το τηλέφωνο της Εταιρείας 210/4401016 είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ και ΤΟΞΙΚΟ. Ήδη έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος και σίγουρα θα γνωρίζω τον κύριο/α/ους σε σύντομο χρόνο και θα πράξω τα δέοντα όταν έχω απέναντί μου «κακόβουλα ανθρωπάκια». Το αυτό θα συμβεί σε ΟΣΟΥΣ/ΕΣ έχουν  πράξει ενέργειες από μίσος/ηλιθιότητα/επαγγελματικό κόμπλεξ.

 

Το κείμενο δεν γράφτηκε (και κοινοποιείται δημόσια) για να «εξασφαλίσω»  την συμπάθεια ή την λύπη, ΑΛΛΑ να συμμετέχω  με ό,τι δυνάμεις (μαζί με τους συνεργάτες) σε ΑΓΩΝΕΣ για να γνωρίζουν «οι ανώνυμοι συκοφάντες» ό,τι και να πράξουν η ΑΛΗΘΕΙΑ (σύντομα/αργά) θα αποκαλυφθεί και τότε θα τους «πάρει ο Διάολος».

 

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Τάκη ΔΟΞΑΣ

Αθήνα 15 Ιουνίου 2022

Του Μάκη Μπαλαούρα

Το 2021 είχα δημοσιεύσει δύο άρθρα-αποκάλυψη με τον τίτλο «Η μόλυνση-ρύπανση του Κυλλήνιου Κόλπου μας πληγώνει» (1) και (2).

Τα προβλήματα μόλυνσης και ρύπανσης του κόλπου που είχα αναφέρει ως αιτίες που τα δημιούργησαν συνεχίζουν και μάλιστα ορισμένα οξύνονται:

Στον αέρα ο Βιολογικός Λεχαινών-Ανδραβίδας-Τραγανού

  Αντί το έργο να προστατεύσει τους κατοίκους από μολύνσεις-ρυπάνσεις, καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον έχει καταστεί κίνδυνος-θάνατος για ανθρώπους, ζώα και οργανισμούς. Η διοικητική κρίση που ξέσπασε στον Σύνδεσμο Αποχέτευσης «Ηρακλής», πάνω από ένα χρόνο, είναι η αιτία της τραγικής κατάστασης. Η διοίκηση του Συνδέσμου δεν έχει υπογράψει σύμβαση παρακολούθησης, συντήρησης, προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού, χημικού- μικροβιολογικού ελέγχου και επεξεργασίας των λυμάτων, που τελικά ρίχνονται στη θάλασσα με έντονη πλημμελή επεξεργασία, επιβαρύνοντας, τον ήδη, επικίνδυνα επιβαρυμένο Κυλλήνιο Κόλπο. 

Πραγματοποιούνται οι παραπάνω εργασίες; Και αν ναι, ποιοι τις ασκούν; Το πιθανότερο ουδείς ή άσχετοι για εμφανίζονται για το θεαθήναι!

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Εισαγγελείς υπάρχουν;

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση σφυρίζει αδιάφορα και η Περιφέρεια κωφεύει. 

Δεν ασχολούνται με το τεράστιο αυτό πρόβλημα που οι επιπτώσεις του είναι εξαιρετικά μολυσματικές και ρυπογόνες για τον Κυλλήνιο Κόλπο. Επιπροσθέτως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ακυρωθεί ή να παγώσει η χρηματοδότηση των 6,5 εκατ. €, που έγινε από τη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από τις προσπάθειες των ντόπιων βουλευτών…

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 142) μπορούν στους σχετιζόμενους Περιφερειακούς και Δημοτικούς «άρχοντες» να επιβληθεί ποινή της αργίας.

Επιπροσθέτως, επειδή η χρηματοδότηση δημιουργίας του βιολογικού έχει γίνει από Ευρωπαϊκά Ταμεία, υπάρχει κίνδυνος να απαιτήσουν τα λεφτά πίσω. 

και επιπλέον Ευρωπαϊκά όργανα μπορούν να προσφύγουν εναντίον φυσικών προσώπων που έχουν την ευθύνη… 

                                                Βόμβα 2η: Αντλιοστάσιο Μυρσίνης

   Εδώ τα πράγματα δεν υπολειτουργούν, απλά δε λειτούργησαν ποτέ. Το αντλιοστάσιο μεταφέρει κατευθείαν στη θάλασσας όλα τα αποστραγγίδια της Βόρειας ζώνης του αρδευτικού δικτύου Πηνειού. Δηλαδή, φυτοφάρμακα και λιπάσματα εμποτισμένα με νερό!!! Ποτέ, δε φρόντισαν να δημιουργηθεί, όπως απαιτούσε η αρχική μελέτη, σε υπάρχουσα έκταση 50 στρεμμάτων του Δημοσίου, Τεχνητός Υγροβιότοπος (πετυχαίνοντας προσρόφηση ουσιών των λυμάτων και φιλτράρισμα), καθώς και την εξαγωγή με αγωγό των κατεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου!

  Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, μετά τις δημόσιες καταγγελίες μου, έκανε δειγματοληψίες, έβγαλε ακατανόητα αποτελέσματα ήξεις-αφίξεις… 

Ο περιφερειάρχης κ. Φαρμάκης ενημερώθηκε πριν ένα χρόνο, 4 φορές και η απάντηση ήταν …θα το δούμε!  

Ενημέρωσα επίσης την κ. Αυγερινοπούλου, ως προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, αλλά ακόμα αναμένω κάτι να πράξει.

Τούτων δοθέντων, υπάρχουν Εισαγγελείς στη Ηλεία και εάν ναι, τι κάνουν; ακούν; διαβάζουν;

Εδώ και αρκετό καιρό ο δήμαρχος Πύργου καλεί τα μέσα για διάφορα θέματα που άπτονται του δήμου και μεταξύ άλλων κάνει λόγο στους ίδιους τους συντάκτες για "δημοσιογραφικό υπόκοσμο" .

Ενδεικτικότερα, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Τρίτη το μεσημέρι στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο (που ακούγεται στο παρακάτω ηχητικό απόσπασμα), θέλοντας να αποσαφηνίσει θέματα , όπως αυτό του έργου 1.400.000, του Πανηλειακού και του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου και μιλώντας πάνω από 30 λεπτά, διέθεσε τα τουλάχιστον 20 από αυτά για να μιλάει για τους "λασπολόγους, συκοφάντες του δημοσιογραφικού υποκόσμου, που έχουν τη βοήθεια υπηρεσιακών παραγόντων, που είναι βουτηγμένοι στο βούρκο της λάσπης και του σκότους, αλλά και στους ανάξιους ανθρώπους της δικαιοσύνης που δεν είναι ικανοί για τις θεσμικές θέσεις, στους δικηγόρους που μόνο στην μικρή μας πλατεία ξέρουν να κάνουν το κομμάτι τους".

Οι δημοσιογράφοι παραταύτα έχουν δείξει μεγάλη ανοχή, χωρίς καμμία διαμαρτυρία και σημειωτέον πάνε απλά για να κάνουν τη δουλειά τους, να εκθέσουν το εκάστοτε θέμα, για το οποίο η πρόσκληση έρχεται από τον ίδιο- ακούνε την "κεφαλή" της πόλης να τους κατατάσσει στην κατηγορία του δημοσιογραφικού υποκόσμου.

Ας μας πει λοιπόν ο δήμαρχος, ποιοι είναι αυτοί;

Ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι που τα παίρνουν;

Ποια είναι τα βρωμερά site που χρηματίζονται;

Άραγε βρωμερά θεωρούνται τα site που αναδεικνύουν και την άλλη πλευρά ή αυτά που χρηματίζει για να μη μιλάνε;

Να θυμίσουμε στον κ. Δήμαρχο πως και οι δημοσιογράφοι, αν χρειαστεί θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να αναγκάσουν τον ίδιο να ομολογήσει εν τέλει ποιοι είναι αυτοί και αφού σε ερωτήσεις που του γίνονται δεν απαντά για τη δυσφήμιση που επικαλείται του επαγγέλματός τους.

Ακούστε λοιπόν, τι ειπώθηκε στην εν λόγω συνέντευξη και σε κάθε άλλη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στα ΜΜΕ: 

    Μετά την τελευταία απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, για το έργο αγροτικής οδοποιίας, 1.404.000€ που έχει ανατεθεί από τον Δήμαρχο χωρίς διαγωνισμό σε αθηναϊκή εταιρεία με τη σκανδαλώδη έκπτωση 5%, είναι ανάγκη να επισημάνουμε τα εξής:

    1. Η εν λόγω απόφαση ΔΕΝ ΥΠΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ στο κρίσιμο θέμα της νομιμότητας της ανάθεσης του έργου χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας ούτε στη νομιμότητα του ποσοστού της έκπτωσης. Κι αυτό γιατί το Δικαστήριο δεσμεύτηκε από σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία, όμως, είχε εκδοθεί μετά από ψευδή βεβαίωση και παραποίηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Δήμου. Εξάλλου, για αυτή ακριβώς τη μεθόδευση έχει ήδη ασκηθεί εις βάρος του Δημάρχου ποινική δίωξη για τα αδικήματα της κακουργηματικής απιστίας, ψευδούς βεβαίωσης και πλαστογραφίας. 

    2. Βέβαια, το ζήτημα δεν είναι νομικό, αλλά κυρίως πολιτικό και πάντως ηθικό. Η μόνη αγωνία μου ήταν και είναι να εκτελεστεί γρήγορα το έργο χωρίς να ζημιωθεί ο Δήμος και χωρίς να πλουτίσουν κάποιοι. Αν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία της δημοπράτησης, το έργο θα είχε ήδη ολοκληρωθεί, όπως συνέβη με το αντίστοιχο υποέργο της ΔΕ Βώλακος, που ο ίδιος ο δήμαρχος είχε εγκρίνει με έκπτωση 40%; Η διαφορά ανάμεσα στο 5% και στο 40% για ένα έργο 1.404.000€ είναι 491.400 ευρώ!! 

Ποιος άραγε θα καρπωθεί αυτό το ποσό; και για ποιο λόγο; Με ποια κριτήρια επιλέχτηκε η συγκεκριμένη αθηναϊκή εταιρεία; Όλες οι τοπικές εταιρείες κρίθηκαν από το Δήμαρχο ακατάλληλες να εκτελέσουν το έργο και απευθύνθηκε σε εταιρείες με έδρα τη Χαλκίδα, την Αθήνα και τον Πειραιά, την ίδια ώρα που καλεί τους πολίτες να στηρίξουν την τοπική αγορά; Για όλα αυτά τα ερωτήματα ουσίας δεν έχουμε πάρει ακόμα καμία απάντηση από τον Δήμαρχο.

    3. Πώς άλλωστε δικαιολογείται ότι σε παρεμφερή έργα του Δήμου Πύργου (π.χ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ), δημοπρατημένα υπό τις σημερινές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, έχουν επιτευχθεί εκπτώσεις 49,87% και 43,46%; Και να θυμίσουμε ότι για το δεύτερο από αυτά τα έργα ο Δήμαρχος είχε πάλι επιλέξει την ανάθεση χωρίς δημοπρασία, η οποία ακυρώθηκε από τα αρμόδια όργανα. Εκεί, όμως, δεν επέδειξε την ίδια εμμονή και έτσι επιτεύχθηκε η παραπάνω επωφελής έκπτωση.

    4. Εμείς, ως παράταξη, θα συνεχίσουμε τον έντιμο αγώνα μας υπέρ της διαφάνειας. Καλούμε, έστω και τώρα, τον Δήμαρχο να σταματήσει τον κατήφορο στον οποίο προσπαθεί να παρασύρει όλο τον Δήμο και να αποδείξει ότι εξυπηρετεί πραγματικά το καλό των πολιτών και όχι μιας αθηναϊκής εταιρείας…

ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ “ΜΠΟΡΟΥΜΕ”

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έκλεισε τις εργασίες του, η προσπάθεια όμως για την επανατοποθέτηση του κόμματος με κυρίαρχο τρόπο στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων συνεχίζεται γειτονιά-γειτονιά, σπιτι-σπιτι.

Ομολογουμένως, το συνέδριο είχε πολλά, που αξιολογούνται ως θετικά στοιχεία.Είχε παλμό, ακούστηκαν συνθήματα, ανέμισαν σημαίες. Υπήρχε ενθουσιασμός , καθώς έβλεπες στον κόσμο την δίψα να βγει στην κοινωνία να μιλήσει για κάτι που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του. Οι νέες ηλικίες αποτέλεσαν το πλειοψηφών ρεύμα, η συγκίνηση που υπήρξε κατείχε ξεχωριστό ρόλο, καθώς ξανασυναντηθήκαν σύντροφοι έπειτα από πολλά χρόνια, συνομίλησαν από κοντά, κάτι το οποίο είχε να συμβεί μια δεκαετία είτε λόγω αποστασιοποίησης, είτε λόγω πολιτικής διαφωνίας. Πολλοί είπαν πως ήταν κάτι σαν reunion των συνεδρίων της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ του 2002, του 2004, του 2007. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν θύμισε αυτό το συνέδριο, την ένταση εκείνων των συνεδρίων . Αυτήν τη φορά υπήρχε ενότητα και διάθεση για κοινούς αγώνες. 

Το παράδοξο με αυτό το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πως δεν τελείωσε, θα συνεχιστεί με περιφερειακές θεματικές συνδιασκέψεις, σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Δείγμα της δίψας που έχουν τα στελέχη και η νέα γενιά του κινήματος, για προτάσεις, θέσεις, και άνοιγμα κοινωνία. Είναι πράγματι σημαντικό, ότι η πολιτική ανανέωση που σηματοδότησε η εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, πέρασε σε όλα τα επίπεδα του κόμματος, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα με την επιλογή του Μιχαλη Κατρίνη ως επικεφαλής, αλλά και στην νέα ΚΠΕ που εκλέχτηκε στο συνέδριο και αποτελείται από συντρόφισσες και συντρόφους, της νέας γενιάς. Η πλειοψηφία των μελών του οργάνου ανήκει στην παραγωγική ηλικία, στην γενιά των κρίσεων, που ταλάνισαν την χωρα την τελευταία δεκαετία, οι οποίοι καλούνται να εκφράσουν τις αγωνίες και τους στόχους των ανθρώπων που αυτή την στιγμή είναι στην πρώτη γραμμή της οικονομίας και των κοινωνικών κινημάτων.

Αρχίζει μία περίοδος για όλου μας, με τεράστιες προκλήσεις, όσοι έχουμε την τιμή να βρισκόμαστε στην νέα ΚΠΕ, έχουμε και την ευθύνη να αποτελέσουμε τους υπηρέτες των ιδεών και των αξιών της παράταξης, έχουμε την ευθύνη, να μεταφράσουμε το μήνυμα της αλλαγής και τις προτάσεις του κόμματος σε κάθε γωνία της πατρίδας μας.Δεσμευόμαστε να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή στην ζωή και την ψυχή του λαού.

Ο δρόμος είναι μπροστά μας…

Λώλος Θοδωρής

Μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ

Η οριοθέτηση της πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα της χώρας και η ανανέωση σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ιδέες και προτάσεις, ήταν οι δύο πιο σημαντικές κατακτήσεις του συνεδρίου μας. 

Πλέον, μας περιμένει ένας νέος, μεγάλος αγώνας. 

Αγώνας για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού . Να επαναπολιτικοποιήσουμε την πολιτική. Να ξαναμιλήσουμε για τα μεγάλα διακυβεύματα και τις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. 

Να εγγυηθούμε την αυτονομία της πολιτικής ως καθημερινή άσκηση για αυτά που εκπροσωπούμε, για αυτά που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία των εθνικών συμφερόντων, ισχυρή φωνή στο διεθνές στερέωμα.

Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται ως πολιτικός μικρο-μεγαλισμός για κάποιους που απλώς διαβάζουν έρευνες και τις ερμηνεύουν στατικά και μονοσήμαντα. 

Γιατί αυτά, ακριβώς, τα στοιχεία μιλάνε για την σημερινή Ελλάδα, τη χώρα στην οποία οι θεσμοί αντιπροσώπευσής της και το πολιτικό της προσωπικό δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν ικανοποιητικά τις προκλήσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια. 

Μια χώρα μικρή, στην άκρη της Ευρώπης που εμφανίζεται φοβική απέναντι στις αλλαγές, χωρίς δικό της σχέδιο διακυβέρνησης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Μια χώρα που δεν πρωταγωνιστεί και δε διεκδικεί στο διεθνές περιβάλλον, που παρουσιάζεται μόνο ως επαίτης ή ως καλός πελάτης, πολλές φορές και τα δύο μαζί. 

Με αυτήν την μικρή και αδύναμη Ελλάδα δεν συμβιβαζόμαστε. 

Εμείς στο ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουμε στους πολίτες για την άλλη Ελλάδα που θέλουμε, αυτήν που επιτάσσουν η ιστορική παράδοση και οι αξίες μας. 

Με σύγχρονες προγραμματικές προτάσεις που μπορούν να ξανακάνουν την πολιτική αυτό που οι πολίτες προσδοκούν: καταλύτη των μεγάλων αλλαγών, υπέρ των μη προνομιούχων, των νέων ανθρώπων, των δημιουργικών δυνάμεων της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής, για μια Ελλάδα ισχυρή, αξιοπρεπή, ισότιμο μέλος στις συμμαχίες και τις ενώσεις που έχει αποφασίσει να συμμετάσχει. 

Σε αυτό το συνεχώς αναδιατασσόμενο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, αυτή η Ελλάδα αξίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Να βρει τον βηματισμό της, να πρωτοπορεί και όχι απλά να υλοποιεί, να βρίσκει καινοτόμες λύσεις και προτάσεις που αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την οικονομική, την εργασιακή, την ενεργειακή κρίση σήμερα, αλλά και την επισιτιστική και διατροφική κρίση αύριο. 

Μια Ελλάδα που έχει ρεαλιστικά σχέδια για την προστασία του περιβάλλοντος, την παιδεία και την εκπαίδευση όλων των πολιτών που ενδιαφέρονται.

Για αυτή την Ελλάδα θα μιλήσει το ΠΑΣΟΚ έως τις εκλογές, σε όλους τους Έλληνες πολίτες και είμαστε σίγουροι ότι θα μας ακούσουν. 

Του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου

Ευτυχώς σε αυτήν την χώρα δεν πλήττουμε. 

Ένας λόγος παραπάνω εμείς εδώ στην Ηλεία. 

Ευλογημένος τόπος.

Όρεξη να έχουμε και από θέματα άλλο τίποτα….. 

Η χαρά των διαμοσιογραφούντων.

Τελευταίο θέμα επικαιρότητας αλλά ουχί τελευταίο χρονικά σαν έργο και ουχί τελευταίο σαν σπουδαιότητα είναι το έργο του δρόμου Αγ. Ιωάννης –Κατάκολο.

 

Έργο μεγάλης έμπνευσης για το οποίον είναι σίγουρο ότι θα έχουν κινητοποιηθεί τα πιο φωτεινά μυαλά της πολιτικής και της πολεοδομίας, της τέχνης και της τεχνικής. 

Δεν είναι εύκολο κάποιος πολιτικός και πολεοδόμος μέσης στάθμης να συλλάβει αυτό το έργο και πολύ περισσότερο να τολμήσει να το κατασκευάσει.

 

Δεν είναι καθόλου απλό να καταφέρεις με νέα έργα να υποβαθμίσεις τόσο πολύ έναν δρόμο.

Και μάλιστα έναν δρόμο μεγάλης σημασίας λόγω της ύπαρξης του Κατάκολου σαν τουριστικός προορισμός.

Δεν είναι απλό να αυξήσεις κάθετα την επικινδυνότητα του από την στιγμή που αντί να λύσεις τα όποια προϋπάρχοντα προβλήματα δημιουργείς νέα απολύτως αξεπέραστα. 

Βέβαια θα ήταν ενδιαφέρον όλοι αυτοί φωτεινοί εγκέφαλοι να εξηγήσουν σε μας τους αδαείς τι είχαν στον νου τους όταν έκαναν την μελέτη και τον σχεδιασμό και τι σκέπτονται τώρα που είναι μπροστά σε αυτό το μεγαλειώδες έργο. 

Μπορεί κάπου να έχουν δίκιο και εμείς απλά να μην το βλέπουμε και να τους αδικούμε.

Μέχρι να γίνει αυτό που μάλλον δεν θα γίνει επιβάλλεται σαν κοινωνία κάποια θέματα να τα παίρνομε πάνω μας.

Ο δρόμος αυτός ανεξάρτητα ποιος τον κατασκευάζει δεν είναι της Περιφέρειας ούτε του Δήμου Πύργου. 

 

Δεν είναι των κατοίκων του Αγ. Ιωάννη και ούτε των κάτοικων του Κατακόλου. 

Είναι όλων μα όλων των κατοίκων της Ηλείας και όχι μόνο.

Ο καθένας μπορεί να περάσει από αυτόν τον δρόμο και αν είναι τυχερός θα γλυτώσει. 

Στην περίπτωση που δεν σταθεί τυχερός το σίγουρο είναι ότι δεν θα φταίει κανείς μα κανείς εκ των «αρμοδίων» που όπως πάντα θα περιοριστούν σε ανέξοδες βαρύγδουπες δηλώσεις. 

 

Αν τελικά αυτός ο δρόμος είναι επικίνδυνος, που είναι, αντί να μετράμε σπασμένα αυτοκίνητα, σακατεμένους ανθρώπους αν όχι και νεκρούς καλό είναι να βάλλουμε ένα τρακτέρ κάθετα στην αρχή του και ένα άλλο κάθετα το τέλος του. 

Τόσο απλά. 

Και να τα αφήσουμε εκεί μέχρι να γίνει κάτι ουσιαστικό για αυτόν τον δρόμο ακόμη και αν χρειαστεί φύγουν οι νησίδες – παγίδες από την μέση…. 

Δυστυχώς ο διάλογος σαν διαδικασία έχει τελειώσει και όπου εξακολουθεί να γίνεται είναι απολύτως προσχηματικός. 

Φυσικά ούτε ο καταγγελτικός λόγος είναι αποτελεσματικός όταν απέναντι σου έχεις στην καλύτερη των περιπτώσεων «απρόσωπες καριέρες».

Ίσως αυτές οι «απρόσωπες καριέρες» να ασχοληθούν μόνο όταν βρεθούν μπροστά σε έναν κλειστό δρόμο. 

Βέβαια και αυτό δεν είναι σίγουρο. 

Άλλα εμείς τι έχουμε να χάσουμε???

Έτσι και έτσι χαμένοι είμαστε….. 

Ο πόλεμος της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες αλλά και η δικαιολόγησή του από τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στα τέλη Φεβρουαρίου ανέδειξαν ένα σημαντικό θέμα σχετικά με τη μνήμη, την ιστορία και τη διαχείριση αυτών στο πλαίσιο εξυπηρέτησης κρατικών συμφερόντων. Στα διαγγέλματά του, λίγο πριν την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για «διόρθωση λαθών της ιστορίας» ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2014, είχε δικαιολογήσει την ενσωμάτωση της Κριμαίας ως μία περιοχή που παραδοσιακά ανήκε στη Ρωσία. Ταυτόχρονα, η Ουκρανία χαρακτηρίζεται ως «τεχνητό κράτος» από τους Μπολσεβίκους, χωρίς «δική του ιστορία και ιστορικές καταβολές». 

των
Μαρία Θεοφιλοπούλου
Δήμητρα- Νεκταρία Γκίλλα
Ελένη Δημητρακοπούλου*

Το 2015-16 στη Μέση Ανατολή η προσπάθεια επικράτησης του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους οδήγησε στην καταστροφή της Παλμύρας που αποτέλεσε μία πρωτοφανή, για τα σύγχρονα δυτικά δεδομένα, εμπρόθετη καταστροφή ιστορικού μνημείου. Ο στόχος τότε ήταν να σβηστεί η ιστορία και η ιστορική μνήμη της περιοχής για να μπορέσει να δημιουργηθεί το νέο Ισλαμικό Κράτος από το μηδέν. 

Πέρα από αυτά τα παραδείγματα υπάρχουν και πολλά άλλα μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας που αφορούν την καταστροφή των μνημείων. Κάποιες φορές η καταστροφή συμβαίνει μαζί με μία αλλαγή καθεστώτος και θεωρείται νόμιμη, κάποιες άλλες, αποτελεί μία προσπάθεια λήθης για αρνητικά γεγονότα του παρελθόντος. Σήμερα όμως βλέπουμε μία στοχευμένη προσπάθεια διαστρέβλωσης και καταστροφής για την νομιμοποίηση άλλων ενεργειών, ίσως και εξυπηρέτησης κρατικών συμφερόντων. Τα ερωτήματα όμως που προκύπτουν είναι ποιοι είναι οι λόγοι καταστροφής ενός μνημείου για λόγους πολιτικής εργαλειοποίησης και γιατί στοχοποιείται η ιστορία και τα ιστορικά μνημεία, καθώς και τι εξυπηρετεί και πώς μπορεί να αποτραπεί.

Η ιστορία θεωρείται σημαντική για την προέλευση του κόσμου, των πολιτισμών και των ανθρώπων. Παρόλο που πολλές φορές η πολιτική ιστορία εμπεριέχει σημεία διχασμού των λαών, στην πραγματικότητα αποτελεί σημείο ταύτισης καθώς η πληροφορία για την προέλευση περιέχει και στοιχεία για την αποτροπή των ίδιων λαθών για το μέλλον. Τα μνημεία, από την άλλη, αποτελούν σημάδια ενθύμησης αυτού του παρελθόντος τα οποία είναι σύμβολα θριάμβων ή καταστροφών και επιδιώκουν να αποτελέσουν «σημαδούρες» της ιστορίας και «φάρους» για το μέλλον. Τα μνημεία αυτά είτε πρόκειται για ιστορικά μνημεία είτε για σύγχρονα δημιουργήματα και αγάλματα, αποτελούν κομμάτι ενός έθνους και συνθέτουν την εθνική και πολιτιστική του ταυτότητα. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται σημεία συνταύτισης και γνώσης του «εαυτού» και του «άλλου». Αποτελούν δηλαδή μέρος της «εθνικής ψυχολογίας» ενός έθνους-κράτους.

Ο πολίτης εκπαιδεύεται στην ιστορία, συσχετίζεται και επαναπροσδιορίζεται μέσω συμβόλων, αξιών, μνημών, μύθων και παραδόσεων, όλα εκ των οποίων αποτελούν κομμάτι της ιδιαίτερης κληρονομιάς ενός λαού. Σύμφωνα με την UNESCO, η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει σε όλο το ανθρώπινο γένος και η αξία των περιεχομένων της διαρκεί για πάντα. Εμπεριέχει επίσης την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικού πλούτου. Επιπλέον, στο διεθνές δίκαιο υπάρχουν διατάξεις και συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περίπτωση ενόπλων συρράξεων.

Η εθνική ταυτότητα και τα εθνικά σύμβολα δένουν τους πολίτες με την αρχαιότητα και τα εθνικά αφηγήματα. Οι άνθρωποι μελετώντας, αξιολογώντας και ερμηνεύοντας τα σύμβολα (μια ηρωική πράξη, η σημαία του έθνους, τα αγάλματα, τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ.) δημιουργούν, εμπλουτίζουν και επαναπροσδιορίζουν τις εθνικές τους ταυτότητες. Οι δε αρχαιότητες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν εθνικούς μύθους που μαζί με τα σύμβολα συνδέουν τους ανθρώπους με έναν κοινό παρονομαστή, την ιστορία τους. Τέλος, οι μύθοι λειτουργούν στο συμβολικό περιβάλλον ως στοιχεία ταυτότητας και εθνικής κουλτούρας. Προέρχονται από την προγονική ιστορία ενός λαού, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά τα οποία δημιουργούν μια αδιάκοπη συνέχιση.

Με βάση τα στοιχεία αυτά μπορεί να συμπεράνει κανείς πως η εργαλειοποίηση της ιστορίας, των συμβόλων και της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να ωφελήσει σε διάφορες κατευθύνσεις. Η εργαλειοποίηση μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

 • Καταστάσεις Αλλαγής καθεστώτος: Κατά την αλλαγή ενός καθεστώτος είναι σημαντικό να υπάρξει μια ριζική αλλαγή σε συμβολικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα είτε την καταστροφή αγαλμάτων που σχετίζονταν με το προηγούμενο καθεστώς, είτε την καταστροφή μνημείων. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν, η καταστροφή των αρχαίων ναών την Βυζαντινή εποχή ή ακόμα και η αποκαθήλωση του αγάλματος του Στάλιν στη Βουδαπέστη κατά την Ουγγρική Επανάσταση του 1956.  
 • Πολεμικές Συγκρούσεις: Σε εμπόλεμες καταστάσεις είναι πολύ πιθανό τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς να καταστραφούν ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων. Παρόλο που υπάρχουν και διεθνείς συμβάσεις για την προστασία τους, κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε εφικτό ή επιθυμητό. Πολλές φορές η καταστροφή των μνημείων στον πόλεμο μπορεί να αποτελεί στοχευμένη ενέργεια για την καταρράκωση του ηθικού των αμυνόμενων. 
 • Καταστροφές με στόχο την ιστορική λήθη: Αρκετές φορές στην ιστορία, έγινε προσπάθεια να αφανιστεί η ιστορική μνήμη άλλων λαών μέσω της ολοκληρωτικής καταστροφής ιστορικών μνημείων ή συμβόλων. Από την αρχαιότητα, η περίπτωση της καταστροφής των μνημείων του Ακενατόν στην Αίγυπτο και της πόλης που έχτισε από μεταγενέστερους Φαραώ είχε σαν στόχο την πλήρη διαγραφή του από την ιστορική μνήμη. Πιο σύγχρονο παράδειγμα αποτελεί η ολοκληρωτική καταστροφή της Παλμύρας το 2017 από τον ISIS με στόχο την ιστορική λήθη και την δόμηση του κράτους τους από την αρχή, χωρίς τίποτα να θυμίζει το παρελθόν και μία άλλη εθνική ταυτότητα πέρα από τη δική τους. 
 • Στρατηγική Παραποίηση της Ιστορίας: Η τέταρτη κατηγορία αφορά μία πιο άμεση επίθεση στην ιστορία ενός τόπου ή ενός έθνους. Η στοχευμένη παραποίηση ιστορικών αφηγήσεων ενός κράτους αποτελεί μια προσπάθεια επηρεασμού στο πλαίσιο ενός πληροφοριακού πολέμου που μπορεί να περιέχει και προσπάθειες νομιμοποίησης ενεργειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παραποίησης της ιστορίας αποτελεί ο λόγος του προέδρου Πούτιν πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η άρνηση ή η διαφορετική παρουσίαση ιστορικών γεγονότων είναι και αυτή μέρος της παραποίησης της ιστορίας. Τέτοιου είδους παραδείγματα είναι η άρνηση αναγνώρισης γενοκτονιών ή ο σφετερισμός ιστορικών γεγονότων που ανήκουν σε άλλα κράτη.  

Πέρα από τις αρνητικές προσπάθειες παραποίησης ή εργαλειοποίησης της ιστορίας υπάρχουν και οι «θετικές». Σε αυτές συγκαταλέγεται η προσπάθεια δόμησης μιας ιστορικής μνήμης κυρίως για λόγους διαμόρφωσης εθνικής ταυτότητας. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Βόρειας (πλέον) Μακεδονίας που χρησιμοποιούσε την μακεδονική ιστορία ως στοιχείο της εθνικής της ταυτότητας. Με στόχο τη δημιουργία εθνικού αφηγήματος έκανε ονοματοδοσία με μακεδονικά ονόματα, στήσιμο αγαλμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου κλπ. Πέρα από αυτά, υπήρξε και η χρήση αρνητικών στοιχείων, όπως η παραποίηση της ιστορίας των Μακεδόνων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου τόσο στα εκπαιδευτικά βιβλία όσο και στις επίσημες πηγές. 

Συμπερασματικά, παρατηρείται μία συνεχής χρήση της στρατηγικής εργαλειοποίησης της ιστορίας ως εργαλείου πολιτικής στο πλαίσιο συγκρούσεων. Το γεγονός πως η ιστορία γίνεται εργαλείο αναθεωρητικών ή αυταρχικών δυνάμεων δείχνει τη μεγάλη σημασία της στο συμβολικό περιβάλλον. Η δόμηση της εθνικής ταυτότητας και της συσπείρωσης των πολιτών μέσα από τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά δείχνει τη μεγάλη ανάγκη για την προστασία της τόσο σε συμβατικό – νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Καθώς ο πολιτισμός αποτελεί ένα σημείο συνταύτισης και ένωσης των λαών θα πρέπει να προστατευτεί μέσω της επιστημονικής γνώσης και των φορέων της από την εργαλειοποίηση της για λόγους εξυπηρέτησης εφήμερων πολιτικών συμφερόντων. 

*Φοιτήτριες, Τμήματος Μουσειολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Το άρθρο αυτό βασίστηκε στις εργασίες γύρω από τον θεματικό άξονα: «Καταστροφές Μνημείων και Συμβόλων: Νομικές, Πολιτικές και Ηθικές πλευρές», στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσειακή Ηθική» του Τμήματος Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την επιμέλεια και επιστημονική καθοδήγηση του Δρ. Ασπριάδη Νεόφυτου. 

Ο Δήμαρχος Πύργου , στην απέλπιδα προσπάθειά του να αναδείξει το ανύπαρκτο κοινωνικό έργο του, επικαλέστηκε την αξιοποίηση των προγραμμάτων ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Είναι αλήθεια ότι τα προγράμματα αυτά αξιοποιούνται για το συγκεκριμένο σκοπό αυτό από όλους τους Δήμους της χώρας μας. Επομένως, η συμμετοχή του Δήμου Πύργου δεν συνιστά καμία ιδιαίτερη πρωτοτυπία. Εκείνο, όμως, που κάνει την περίπτωση του δικού μας Δήμου μοναδική είναι ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων.

Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (ΑΔΑ: ΨΝΗ0Ω17-ΒΗ3, ΨΕ4ΦΩ17-479).

Στο πρόγραμμα υπάρχουν 23 άτομα, που ενώ έχουν προσληφθεί με την ειδικότητα «καθαριστές οδών – πάρκων κλπ» δεν έχουν τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Καθαριότητας αλλά σε άλλες Διευθύνσεις του Δήμου. Μάλιστα, 4 από αυτούς έχουν τοποθετηθεί στο Γραφείο Δημάρχου!!!.

Στο ίδιο πρόγραμμα, άλλος πολίτης έχει προσληφθεί με ειδικότητα «μπετατζή» και τοποθετήθηκε στην Διεύθυνση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης. Με βάση όσα συμβαίνουν στον Δήμο Πύργου, αυτό δε θα μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αν βέβαια ο συγκεκριμένος πολίτης δεν ήταν και ο πατέρας του Αντιδημάρχου της αντίστοιχης Διεύθυνσης!!!

Διανομή διατακτικών αγοράς τροφίμων ποσού 50.000 ευρώ.

Ας μας δείξουν τις υπογεγραμμένες καταστάσεις των κοινωνικών λειτουργών της αρμόδιας Υπηρεσίας για το έτος 2022 (υπάρχουν άραγε;), για να διαπιστώσουμε τα κριτήρια που επικράτησαν για τη κατανομή του εν λόγω ποσού.

Ο Δήμαρχος συγχέει την κοινωνική πολιτική με τη ρουσφετολογία. Είναι εξάλλου ο μοναδικός δήμαρχος που έχει ορίσει και αντίστοιχο «Διευθυντή», ο οποίος υπό τον τίτλο του «Διευθυντή Πολιτικού Γραφείου Δημάρχου», αφού πρώτα διορίστηκε ο ίδιος Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, προσέλαβε και τη σύζυγό του (μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ κι αυτή).

Η εμφάνιση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ ως μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τον Δήμο Πύργου προσβάλλει όλους τους αξιοπρεπείς δημότες που πραγματικά δικαιούνται των αντίστοιχων παροχών, τις οποίες όμως δεν απολαμβάνουν επειδή αρνούνται να υποκύψουν στην ακατάσχετη μικροπολιτική υποσχέσεων και εξυπηρετήσεων που έχει επιβάλει ο Δήμαρχος.

ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ “ΜΠΟΡΟΥΜΕ”

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διάβασα ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου (Open
Mall) Βάρδας, ένα σημαντικό έργο στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης με τίτλο «Αναπλάσεις πεζοδρόμιων
και δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας στη Βάρδα».
Στην εκδήλωση εγκαινίων για την έναρξη των εργασιών παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος
Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Λέντζας, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κεκάτος. Όλοι αποσιώπησαν,
όπως συνηθίζουν για λόγους μικροπολιτικής, ότι η ένταξη-χρηματοδότηση του έργου έγινε επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με τη ένθερμη στήριξη των τότε βουλευτών του.
Αντίθετα με τους παραπάνω που δηλώνουν ότι είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο δραστήριος Πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Βάρδας Αντρέας Τσίρος, που δεν έχει πολιτική συγγένεια με ΣΥΡΙΖΑ, μόνο αυτός,
μακριά από σφετερισμούς, έκανε αληθή αναφορά (όπως πάντα πράττει) στις προσπάθειες της τότε
δημοτικής αρχής (Ναμπίλ-Μίγκος) και σε εμένα.
Θυμίζω ότι το Open Mall Βάρδας στην πρώτη φάση ήλθε στην κατάταξη επιλαχόν διότι δεν έλαβε την
απαραίτητη βαθμολογία από τα εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου Οικονομίας-Ανάπτυξης. Μετά
από πίεση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο αύξησε κατά 10 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό της
δράσης, προκειμένου να ενταχθούν πόλεις, όπως η Βάρδα.

Για να μη ξεχνιόμαστε: Έργα στη δημοτική ενότητα Βουπρασίας επί ΣΥΡΙΖΑ
 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βάρδας, δυναμικότητας 60 μαθητών
 Διατήρηση Αστυνομικού Τμήματος Βάρδας (πανελλαδικά μόνο η ύπαρξη δύο Αστυνομικών
Τμημάτων σε ένα Δήμο, Λεχαινών-Βάρδας)
 Νομιμοποίηση Κυριακάτικης Λαϊκής Αγοράς Νέας Μανωλάδας
 Mall Βάρδας (1,9 εκατ. €)
 Βιολογικός Βάρδας (14,436 εκατ.€)
 Δημοτικό Σχολείο Νέας Μανωλάδας (3,1 εκατ. €)
 Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Βάρδας (1,6 εκατ.€)
 Ανάπλαση Βάρδας-Λεχαινών (1,780 εκατ. €)
 Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης Βάρδας και Νησίου ( ΕΣΠΑ 825.000 €)
 Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης και σωληνώσεων Υδατόπυργων» σε Νεάπολη, Αετοράχη,
(Δάφνη), Ψάρι μαζί με Κάστρο, Κουρτέσι, Μέλισσα, Μπόρσι, (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι1.068.654,84 €)
 Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας στη Βουπρασία (280.000 €)
 Βελτίωση, πρόσβαση, ασφαλτόστρωση 3,2 χιλιομέτρων στο Καπελέτο (405.000 €)
 Έργα για τη λειψυδρία (για Κοτέικα, Καπελέτο, Μανωλάδα, Νέα Μανωλάδα, Ψάρι, μαζί με
Μυρσίνη, Άγιοι Θεόδωροι, Ανδραβίδα, Λεχαινά, Κάστρο Κουρτέσι, Μάζι, Μπόρσι, Αρετή,
Κυλλήνη (250.000 €)
 Αποκατάσταση γέφυρας Ρούσκουλα Νέας Μανωλάδας (730.000 €)
 Αποκατάσταση οδικού δικτύου πυρόπληκτων περιοχών σε Ξενιές, Αετοράχη, Νησί (300.000 €)
 Αντιπλημμυρικά έργα σε Βάρδα –Λεχαινά (300.000 €)

 Ανάπλαση γηπέδων Παλιάς Μανωλάδας, Κάστρου και Λεχαινών (250.000 €)
 Σημείωση: αποζημιώσεις για τις πλημμύρες της 22/10/2015. Για τις αποζημιώσεις σε
επαγγελματίες, για φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν, κυρίως, στη Βάρδα και μετά τους
απαραίτητους ελέγχους, με προτροπή Τσίρου-Νικολούτσου οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ πίεσαν για την
υπογραφή απόφασης της αποζημίωσης των αρμόδιων υπουργών, γεγονός που επιτεύχθηκε
στις 13/11/ 2017. Όμως το θέμα το μπλοκάρισαν δύο μέλη, μηχανικοί της Τεχνικής Διεύθυνσης
της Νομαρχίας Πύργου, μέλη της 5μελούς επιτροπής της Περιφέρειας που, ενώ δέχτηκαν να
συμμετάσχουν στην επιτροπή, αργότερα αρνήθηκαν, με σαθρά επιχειρήματα! Τότε ο κ. Τσίρος
και εγώ δηλώσαμε ότι ο καθένας μπορεί να έχει τις κομματικές προτιμήσεις του, αλλά δε
μπορεί να κάνει κοινωνικό πόλεμο, με θύματα βιοπαλαιστές.…

Γράφει ο Χάρης Βασιλείου Μιχαλακόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος
Πύργου Ηλείας και Επικεφαλής της ΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ


Η ταφόπλακα στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου μπήκε
οριστικά. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Νομό Ηλείας μας κούνησε
μαντήλι. Από το μηχανογραφικό των πανελλαδικών εξετάσεων
απουσιάζει μόνο ο Ν. Ηλείας.
Ο περιβόητος «εξορθολογισμός» της Υπουργού Κεραμέως και της
Κυβέρνησης Κυρ.Μητσοτάκη, εξαντλήθηκε ΜΟΝΟ στην Ηλεία, όσο
αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (οι υπόλοιπες αλλαγές έχουν
προβλεφθεί για τα επόμενα έτη, που φυσικά θα έχουν γίνει ενδιάμεσα
Εθνικές εκλογές, άρα πολύ απλά ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ).
Αναμένουμε με αγωνία εάν θα παρευρεθούν και θα καταψηφίσουν οι
3 εν ενεργεία Βουλευτές ΝΔ του Νομού μας. Η κ. Αυγερινοπούλου, ο κ.
Νικολακόπουλος και ο κ. Τζαβάρας. (Το να απουσιάζουν με
δικαιολογία κάποιες «υποχρεώσεις» φυσικά δεν είναι ανεκτό, εφόσον
όλοι γνωρίζουμε ότι μπορούν να ψηφίζουν εξ αποστάσεως, πράγμα που
κάνουν όλοι και με ευκολία, σε άλλα νομοσχέδια).
Μετά ΚΑΙ από αυτό το ¨άδειασμα¨ του Νομού μας αναρωτιέμαι:
α) Θα παραιτηθεί κάποιος Κυβερνητικός Βουλευτής Ηλείας;
β) Θα παραιτηθεί κάποιος άλλος αιρετός Ηλείας που πρόσκειται στην
ΝΔ;
γ) Θα παραιτηθεί κάποιο άλλο στέλεχος της Ν.Δ στην Ηλεία, από τις
κατά τόπους Νομαρχιακές και Τοπικές οργανώσεις;
δ) Θα δούμε κάποια δημόσια επιστολή αποχώρησης από το κόμμα της
Ν.Δ στα τοπικά ΜΜΕ, από απλούς πολίτες;
ε) Θα δούμε άλλους θεσμικούς παράγοντες σε Επιμελητήριο-
Εμπορικούς (και άλλους) συλλόγους, να δηλώνουν την καταδίκη της
ενέργειας Κεραμέως και του Κυρ. Μητσοτάκη ή ακόμα και να δηλώνουν
παραίτηση;

Δε θα περιαυτολογήσω, απλά θα σας θυμίσω (για όσους
ενδιαφέρονται) ότι είχα γράψει, πριν ακριβώς ένα έτος την 14 Μαΐου
2021, ένα άρθρο με τίτλο ¨Αι μωραί παρθέναι¨ το οποίο δυστυχώς
είναι ακόμα επίκαιρο. Όσοι θέλουν να το θυμηθούν ας το διαβάσουν
ξανά…
«Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΑΙΟΥΣΕΣ
¨ΧΗΡΕΣ¨ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.....
«Αι μωρέ παρθέναι»
Την παραβολή των «10 μωρών παρθένων», μου έφεραν στο νου οι εξελίξεις (και)για
τα τμήματα Μουσειολογίας και Γεωπονίας του Νομού Ηλείας.
Τόνοι κροκοδείλιων δακρύων χύθηκαν και θα χυθούν από αιρετούς και άλλους
θεσμικούς παράγοντες του Νομού, καθώς και πλήθος αντιπολιτευτικών κορωνών
θα ακουστούν, από άλλους που δήθεν δεν ήξεραν-δεν γνώριζαν, όταν ήταν στα
«πράγματα» και ξαφνικά έπεσαν από τα σύννεφα!
ΟΥΔΕΙΣ λοιπόν γνωρίζει κάτι για το «φόνο». Τα «κατόπιν ενεργειών» μου ξαφνικά
ξεθώριασαν. Αναμένουμε όμως σύντομα πάλι να μας ξανάρθουν (οι γνωστοί-
άγνωστοι «σωτήρες μας») κουβαλώντας τόνους στάχτη, για να τους ρίξουν στα
μάτια των «ιθαγενών». Στάχτη-βραχιόλακια και καθρεφτάκια στους ιθαγενείς του
Νομού Ηλείας και φυσικά όσο μπορούν επιτάχυνση σε μικρό-ρουσφέτια για να πάει
η μπάλα στη εξέδρα. Πλήθος ανούσιων «κατόπιν ενεργειών» μου και φωτογραφίες
με χαιρετούρες θα (ξανά)πλημμυρήσουν τη ζωή μας. Στο νομό Ηλείας-τον ουραγό
της ανάπτυξης!
Στο πραγματικό αγώνα με «έπαθλα»: α) Πανεπιστημιακές Σχολές β) Δρόμος-φονιάς
Ολυμπία-Πύργος-Πάτρα γ) Σιδηρόδρομος Πάτρα-Πύργος-Καλαμάτα δ) Πυρόπληκτα
δάνεια ε) Πλειστηριασμοί κατοικιών-καταστημάτων και χωραφιών στ) Πολιτικό
αεροδρόμιο ζ) Ανταλλακτήριο Αγροτικών Προϊόντων …..και άλλα πολλά, χάνουμε ως
Νομός 10-0 (τουλάχιστον), για όσους δεν κατάλαβαν και χρειάζεται αθλητική
ορολογία.
Οι φάπες από την Αθήνα και τους όμορους Νομούς (που γελάνε με εμάς) πέφτουν
σα το χαλάζι. Το ξέρετε; το έχετε καταλάβει;
Θα ήταν πολύ χρήσιμη μια δημοσκόπηση, πόσοι ακόμα πιστεύουν ότι θα σωθούν,
από τους ίδιους ανθρώπους που μας έφεραν στο πάτο του βαρελιού. Από εκεί θα
διαπιστώναμε και το μέλλον μας ως Νομός. Εάν συνεχίσουμε να πιστεύουμε τους
ίδιους (οι ίδιοι εναλλάσσονται σε δημόσιες θέσεις σε ποσοστό 80-90% εδώ και
δεκαετίες στο Νομό μας), εάν ΘΕΟΣ μας εξακολουθεί να είναι το «κόμμα», εάν

βάζουμε το μέλλον των παιδιών μας κάτω από τις επιταγές του κάθε
(χρυσοπληρωμένου) «αφέντη», μας αξίζει αυτό που έχουμε ακριβώς.
Αι μωρέ παρθέναι μπορούν να συνεχίσουν το κλαψούρισμα, για να διεγείρουν ή να
συγκινήσουν το κοινό τους…. Φυσικά εγώ δεν ανήκω σε αυτούς…. Προτιμώ να
τρέφομαι με γνώση-σκέψη-πληροφόρηση-αξίες και αρχές από το σανό που
σερβίρουν.
Χάρης Β.Μιχαλακόπουλος
Υ.γ. κάτι που με αφορά προσωπικά: Η κριτική που κάνω πρώτα περνάει από τον
καθρέφτη μου και εφόσον είμαι βέβαιος ότι δεν έριξα ποτέ νερό στο μύλο της
καταστροφής αυτού του τόπου και πάντα ήμουν ανιδιοτελής και με γνώμονα το
γενικό και όχι το προσωπικό μου συμφέρον.»

Στην ουσία μέχρι να γίνουν εκλογές έχουμε κάτι περισσότερο από ένα
χρόνο.
Αλλά και εδώ ισχύει η σχετικότητα του χρόνου.
Πάντα ή σχεδόν πάντα οι Κυβερνήσεις καταφεύγουν σε πρόωρες εκλογές
με διάφορες προφάσεις εν αμαρτίες.
Στην ουσία είναι κάτι που κατά κανόνα υπαγορεύεται από τους
δημοσκόπους άλλοτε γιατί σε αυτήν την χρονική συγκυρία θα κερδίσει
πάλι η Κυβέρνηση ή στην χειρότερη περίπτωση θα έχει μια αξιοπρεπή
ήττα.
Τούτου δοθέντος δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ήδη είμαστε σε
προεκλογική περίοδο.
Βέβαια την υπόθεση αυτή έρχονται να την ενισχύσουν οι διάφοροι
περιοδεύοντες μαυρογιαλουροι.
Είναι αυτοί που έρχονται επιτοπίως να δουν τα αποτελέσματα των
προσπαθειών τους, να κάνουν το άσπρο μαύρο και ει δυνατόν να
αποδείξουν ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται σε σχέση με την
πραγματικότητα που ζούμε.
Όσον για την περιφέρεια μας την αρχή έκανε ο κος Πρωθυπουργός
αυτοπροσώπως.
Ήρθε να μας πει ότι επιτέλους ξεκινά η κατασκευή του δρόμου Πάτρα -
Πύργος ….
Είναι ο δρόμος που ήταν η πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης του
και θα έπρεπε σύμφωνα τις προεκλογικές υποσχέσεις – δεσμεύσεις του
να ήταν ήδη έτοιμος.
Πάλι καλά όμως που ξεκίνησε έστω και τώρα και πρέπει να του το
έχουμε σε υποχρέωση και να μην παραλείψουμε να τον ψηφίσουμε …..

Τώρα ήταν η σειρά του Διοικητού της 6 ης ΥΠΕ του κου Καρβέλη να μας
επισημάνει επιτοπίως τις κατακτήσεις της Κυβέρνησης στο θέμα της
Υγείας.
Πήγε λοιπόν στο Κέντρο Υγείας της Ανδραβίδας συνοδευόμενος από
τους τοπικούς παράγοντες του Κυβερνόντος κόμματος.
Είναι το Κέντρο Υγείας που πριν λίγες μέρες δεν είχε προσωπικό για να
γίνονται σωστά οι εφημερίες και τώρα είναι όλα είναι μια χαρά.
Είναι πλέον ένα στολίδι και θα γίνουν και νέοι διορισμοί και μετά ποιος
το πιάνει.
Βέβαια δεν παράλειψε να μας πει ότι καμιά δομή Υγείας του Νομού δεν
πρόκειται να κλείσει.
Και η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει απόλυτο δίκιο και πρέπει να του το
αναγνωρίσουμε.
Από την στιγμή που έχουν κλείσει σχεδόν όλες τι άλλο υπάρχει για να
κλείσει ???
Μόνο το Νοσοκομείο του Πύργου μένει και αυτό αποψιλωμένο στα όρια
του.
Διορισμούς ακούμε και διορισμούς δεν βλέπουμε.
Η πρωτοβάθμια είναι τελείως διαλυμένη και κανείς δεν ξέρει πόσο μας
κόστισε αυτό σε ζωές εν καιρώ πανδημίας.
Και μάλλον ποτέ δεν θα το μάθουμε.
Σε πολλά αγροτικά ιατρεία ο γιατρός έχει να εμφανιστεί κάποια χρόνια
και οι ιθαγενείς όχι μόνο δεν έχουν ούτε καν την στοιχειώδη περίθαλψη
αλλά αδυνατούν ακόμη και να συνταγογραφησουν και τα φάρμακα τους.
Δεν μιλάμε βέβαια για το Νοσοκομείο της Αμαλιάδας
Το θέμα εδώ πλέον έχει φύγει από το δραματικό και είναι πλέον σε
επιθεωρησιακό επίπεδο.
Εν τούτοις έχει ενδιαφέρον η δήλωση του κου Καρβέλη.

«Υπάρχει και το νοσοκομείο της Αμαλιάδας το οποίο αυτό εξυπηρετεί
περιστατικά επείγοντα αυτή τη στιγμή συν κάποιες άλλες δραστηριότητες
που έχει και βεβαίως στόχος της πολιτείας είναι η ανάπτυξη και του
νοσοκομείου αυτού με έναν ιδιαίτερο ρόλο Είναι κάτι που συζητιέται και
στο υπουργείο υγείας και με τους τοπικούς βουλευτές»
Εμείς τι να πούμε ????
Σίγουρα ο κος Καρβελης έχει χιούμορ και το χιούμορ είναι σωτήριο στις
εποχές που ζούμε.
Επειδή λοιπόν κατά πως είπε ψάχνει μαζί με τους τοπικούς βουλευτές να
βρει κάποιον ρόλο για τον Νοσοκομείο της Αμαλιάδας σαν πολίτες καλό
είναι να κάνουμε και μείς μια πρόταση….
Αντί λοιπόν να ακούμε διάφορα για ογκολογικό τμήμα για ιατρείο πόνου
και διάφορα αλλά κουλά για ένα Νοσοκομείο που τώρα δεν έχει καν
Παθολόγο καλό είναι να είμαστε ρεαλιστές.
Η νέα πτέρυγα κατά πώς φαίνεται μια χαρά είναι έχουν γίνει μάλιστα δυο
τρεις φορές εγκαίνια και είναι κρίμα να μείνει ανεκμετάλλευτη.
Μια καλή ιδέα είναι να την αξιοποιηθεί σαν ενοικιαζόμενα με ΑΙRΒΝΒ
Μη φρίττουμε ……
Είναι μια ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να μπει στην συζήτηση ……
Και μη νομίζετε ότι αυτή είναι πιο μακριά από την πραγματικότητα
συγκρινόμενη με διάφορα αλλά ωραία που έχουμε ακούσει κατά καιρούς.
Εδώ φτάσαμε στο σουρεαλιστικό σημείο να προτείνει Κυβερνητικός
βουλευτής Καρδιοχειρουργικό τμήμα στην Ηλεία ….
Και δεν μίλησε κανείς …..
Εεε ίσως το AIRBNB να είναι πολύ πιο εφικτό….

ΥΓ Επειδή με ελαφρότητα μιλάμε για διορισμούς όσον αφορά το
Νοσοκομείο της Αμαλιάδας ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας.

Στην περίπτωση που διοριστεί ένα Παθολόγος στην Αμαλιάδα που
τελικά θα καταλήξει???
Αν δεν ξέρουν κάποιοι ή κάνουν ότι δεν ξέρουν ας ρωτήσουν τον πρώην
Διοικητή του Νοσοκομείου του Πύργου.
Αυτός σίγουρα θα ξέρει.
Δυστυχώς το έργο αυτό δεν παίζεται για πρώτη φορά όσο και αν θα
βόλευε κάποιους που το μόνο ενδιαφέρον τους είναι το χτίσιμο μιας
προσωπικής πολιτικής καριέρας …….

Οι μάσκες έπεσαν. Η κυβέρνηση και τα πειθήνια όργανά της στο νομό, έχουν την ευθύνη.
Από το μηχανογραφικό των πανελλαδικών εξετάσεων απουσιάζει μόνο ο Ν. Ηλείας.
Τα «θερμά μου συγχαρητήρια» στους Βουλευτές ΝΔ , στους Δημάρχους , στην Περιφέρεια
και σε όλους τους «συνοδούς» τους, για τον ανένδοτο αγώνα υπέρ των συμφερόντων του
τόπου και των συμπολιτών μας.
Ιδιαίτερα «συγχαρητήρια» στην κυβέρνηση για την ξεχωριστή αντιμετώπιση του Ν. Ηλείας.
Ο μοναδικός Νομός της χώρας χωρίς σύνδεση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, όλα μια χαρά.
Ο Ν. Αιτωλοακαρνανίας με αυτόνομη σχολή (δύο τμήματα στο Μεσολόγγι και δύο τμήματα
στο Αγρίνιο), από το νέο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με το εν αναμονή προεδρικό
διάταγμα.
Στο Ν. Αχαΐας όλα τα υπόλοιπα.
Ο Ν. Ηλείας εκτός, για το καλό μας.
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή που καθίσταται καταστροφική για τον τόπο μας. Αντί να
βελτιώσει , καταστρέφει.
Καταγράφεται ήδη στην κοινή γνώμη ως αλαζονική, ως κυβέρνηση συμφερόντων και ως
επικίνδυνη.
Τα μοιραία πολιτικά πρόσωπα που την εκπροσωπούν στην Ηλεία αλλά και οι
οσφυοκάμπτες, «κλητήρες» και «βοηθοί» της εξουσίας, θα μείνουν στην ιστορία ως
«συνένοχοι» στην επικείμενη εγκληματική πράξη της υποβάθμισης και της απομόνωσης της
Ηλείας.
Να συνεχίσουν τα χαμόγελα και τις φωτογραφίες όλοι τους.
Να μην ξεχάσουν να κάνουν και δηλώσεις.
Οι πολίτες της Ηλείας θα το ανταποδώσουν στο ακέραιο.
Ο χρόνος τους, τελείωσε. Η κοινωνία θα δώσει την απάντηση και τη λύση.
Πρόσωπα και πολιτικές, που υποβαθμίζουν τη ζωή του τόπου μας, βρίσκονται ήδη στην
πόρτα της εξόδου.
Η Ηλεία θα αλλάξει σελίδα αφήνοντας πίσω της την «Δεξιά», με την πιο αντικοινωνική,
αντιαναπτυξιακή και ανάλγητη μορφή της.

Παναγιωτόπουλος Γιώργος
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Δημοτικός Σύμβουλος Ανδραβίδας Κυλλήνης

Το μήνυμα του Δημάρχου Πύργου για τον εξαφανισμένο Θύμιο 

«Βίωσε αρκετά επεισόδια bullying, φραστικά και με επιθετικότητα, με επικίνδυνους τρόπους. Προσέφυγε στην Αστυνομία. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι η Αστυνομία, δεν έχει διευκρινίσει ακόμα ποια ήταν τα άτομα στο βίντεο. Ακόμα δεν έχουμε δει ανακοινώσεις, η κοινή γνώμη περιμένει κάτι. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας, δεν εκφράζει την κοινωνία του Πύργου, το μεγάλο κακό μπορεί να γίνει από ελάχιστους. Θέλουμε να του στείλουμε ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή σας... Ο δήμος Πυργου μπορεί να αναλάβει σημαντικό μερίδιο βοήθειας και με εργασία»  δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου, Τάκης Αντωνακόπουλος που  έστειλε στον 39χρονο το μήνυμά του, μέσω της εκπομπής του OPEN.

Kι εμείς ρωτάμε...

Ποιος βοήθησε αυτό τον άνθρωπο να μην φτάσει στο σημείο αυτό; Μάλλον ποιος δεν βοήθησε... Φυσικά και όλοι μας ξέρουμε  και ο λόγος δεν γίνεται για τον κόσμο, που δεν γνώριζε για την ύπαρξη ή το πρόβλημά του, μιλάμε για την αρχή της τοπικής μας κοινωνίας , που μεριμνά και οφείλει να γνωρίζει, να φροντίζει και να προστατεύει αυτά της τα μέλη που έχουν την όποια ανάγκη ή την όποια ιδιαιτερότητα... Ποιος του προσέφερε ένα μικρό έστω ποσό, εργασία ή φαγητό για να ζει αξιοπρεπώς;

Παρά τώρα όλους όσους γνώριζαν, τους πήρε ο πόνος να κάνουν έκκληση... Τότε που ήταν; Ας κοιτάξουν τον κόσμο που τους χτυπάει καθημερινά την πόρτα και δεν έχει να φάει ή ζει σε αντίστοιχες συνθήκες με τον Θύμιο και δεν τους δίνουν σημασία... Εκεί δείχνουμε το ήθος και τον πολιτισμό μας.... 

Ο δήμος Πυργου τώρα  θυμήθηκε πως μπορεί να αναλάβει σημαντικό μερίδιο βοήθειας και με εργασία;

Το σχετικό απόσπασμα:

Το να ψευδολογεί η παρούσα δημοτική αρχή είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Όταν όμως αυτό συμβαίνει στο ευαίσθητο ζήτημα της προσχολικής εκπαίδευσης, τότε η αποκατάσταση της αλήθειας είναι επιτακτική:

1. H λήξη της διάρκειας των μισθωτηρίων των κτηρίων του Β’ και Γ’ παιδικών σταθμών του Πύργου ήταν γνωστή στη δημοτική αρχή ήδη από την έναρξη της θητείας της και έκτοτε δεν προέβη σε καμία κίνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος που όλοι γνωρίζαμε ότι θα δημιουργηθεί. Γι΄αυτό κάναμε λόγο για αδράνεια και έλλειψη προνοητικότητας.

2. Ουδέποτε έγινε διακήρυξη δημοπρασίας για την ανεύρεση οικοπέδου, όπου θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα νέο σύγχρονο δημοτικό κτήριο για να καλυφθούν αποτελεσματικά και βιώσιμα οι αυξημένες ανάγκες για την προσχολική αγωγή των παιδιών του Δήμου μας.

3. Όταν σήμερα και στους τρεις παιδικούς της πόλης του Πύργου φιλοξενούνται περίπου 100 παιδιά, αντιλαμβανόμαστε το οξύ πρόβλημα που θα δημιουργηθεί από τη συγκέντρωση όλων αυτών των παιδιών σε έναν μόνο σταθμό (Λιούρδειο), ο οποίος αυτή τη στιγμή λειτουργεί με 20-22 παιδιά. Τα παιδιά μας δεν πρέπει να στοιβάζονται σωρηδόν σε έναν χώρο, αλλά να αντιμετωπίζονται ως δημιουργικά πλάσματα στα οποία στηρίζεται η ελπίδα μας για ένα καλύτερο αύριο.    

4. Τέλος, επιμένουμε στην ανάγκη η δημοτική αρχή, τουλάχιστον σε κάποια θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας, να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και μην υποκύπτει στον πειρασμό της δημιουργίας εντυπώσεων, που σε κάθε περίπτωση έρχονται σε προφανή αντίθεση με την πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε.  

ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΥΡΓΟΥ "ΜΠΟΡΟΥΜΕ"

Η πρόσκληση για εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς από τον Δήμο Πύργο, με την αναφορά σε τρεις παιδικούς σταθμούς, επιχειρεί να κρύψει ότι η θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής στιγματίζεται από το κλείσιμο δύο σταθμών εντός της πρωτεύουσας του Νομού.

Ο Δήμος σήμερα διαθέτει πέντε παιδικούς σταθμούς (τρεις στον Πύργο, έναν στο Καράτουλα και έναν στο Επιτάλιο). Από την νέα χρονιά, όμως, θα μπει λουκέτο σε δύο από τους τρεις σταθμούς του Πύργου και έτσι θα λειτουργούν συνολικά μόνο τρεις, με ευθύνη της υπάρχουσας δημοτικής αρχής που αν και γνώριζε το πρόβλημα, επέδειξε αδράνεια και έλλειψη προνοητικότητας.

Η δυναμικότητα φιλοξενίας αυτή την στιγμή και στους τρεις παιδικούς σταθμούς της πόλης του Πύργου είναι περίπου 100 παιδιά ενώ με την συγκέντρωσή τους σε έναν παιδικό (Λιούρδειο) που σήμερα φιλοξενεί 25 παιδιά θα δημιουργηθεί ασφυκτικό πρόβλημα, παρά τις όποιες προαναγγελθείσες παρεμβάσεις. Επιπλέον, το εργασιακό μέλλον του προσωπικού τίθεται σε αμφισβήτηση.

Ο κ Δήμαρχος αντί να φροντίσει για τη λειτουργία και βρεφικού τμήματος, όπως κάνουν άλλοι δήμοι στην Ηλεία (Ανδραβίδας-Κυλλήνης), και να σχεδιάσει την κατασκευή ενός σύγχρονου δημοτικού παιδικού σταθμού αδιαφορεί με αποτέλεσμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός γονέων να αγωνιά για την προσχολική αγωγή των παιδιών του. Τα όσα δε ακούγονται για αξιοποίηση της παλιάς λέσχης Αξιωματικών στα Λαστέικα, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χλμ από το κέντρο του Πύργου, μόνο ως αστείο μπορούν να εκληφθούν.

Καλούμε τη δημοτική αρχή να στηρίξει αποτελεσματικά τις δημόσιες δομές. Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται μέσω επιχειρήσεων, που υπό τον μανδύα του δήθεν εθελοντισμού απομυζούν τον δημοτικό προϋπολογισμό. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που ο Δήμαρχος ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ μόνο για λίγους ημέτερους να επιφυλάσσει συρρίκνωση και απαξίωση για τις κοινωνικές δομές που αφορούν τους πολλούς!!