Αν και έαρ «βαρύς χειμών επικάθηται της φύσεως».

Η πορεία προς το Γολγοθά του φόβου και αβεβαιότητας ας ευχηθούμε να ανακοπεί.

Οι πρώτες ευχές ας απευθυνθούν στους εκατοντάδες διασωληνωμένους συνανθρώπους μας, στους πάσχοντες , στους κοινωνικά ευάλωτους…

Και όπως μας διδάσκει ο Παπαδιαμάντης:

«Όταν λέγη Ανάστασις ο ελληνικός λαός, κρυφία τις χορδή αναπαλλομένη εις τα μυχιαίτατα της καρδίας του, υπενθυμίζει εις αυτόν (και των ανθρώπων) την ανάστασιν».

Μάκης Μπαλαούρας