Λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα μετάδοσης των αποτελεσμάτων με προσωπικό SMS στο κινητό τηλέφωνο:

Μέχρι νεοτέρας κι ώσπου να αποκατασταθεί το πρόβλημα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβαίνουν οι ίδιοι στην έκδοση Βεβαίωσης αποτελέσματος, μέσα από το GOV.GR  

Θα χρειαστούν:

- οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet

- ο ΑΜΚΑ 

Τα βήματα: 

Είσοδος στο GOV.GR - Υπηρεσίες – Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου – Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου covid 19 

Η βεβαίωση που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

* Χειρόγραφη βεβαίωση δίνεται μόνο: 

- Σε ανήλικους

- Σε άτομα που θέλουν να πάνε σε Νοσοκομεία ή Ιδρύματα ή Γιατρό, αυθημερόν