ΕΒΕ για ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΒΕ ΗΛΕΙΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Υποστήριξη στην ανάπτυξη

του Επιχειρηματικού Πάρκου!

 

Τι επισημαίνεται και τι προτείνεται για το θέμα από τον Επιμελητηριακό Θεσμό

 

 

Στην Ηλεία, υπάρχουν πάνω από  δέκα περιοχές στις οποίες μπορεί σήμερα να γίνει εγκατάσταση επαγγελματικών υποδομών μεταποίησης χονδρεμπορίου και logistics. Aυτό επισημαίνεται σε επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηλείας Κώστα Νικολούτσου προς τον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, Απόστολο Κατσιφάρα σε μια προσπάθεια του πρώτου να συμβάλλει ουσιαστικά, στην υλοποίηση του στόχου ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου στον τόπο μας.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο επιμελητηριακός σταθμός επιζητά και στηρίζει κάτι τέτοιο που θα έχει καθοριστική σημασία και για την οικονομία τουο Νομού μας, ενώ όπως τονίζεται είναι πρόθυμος να αναλάβει πρωτοβουλίες για τις κατάλληλες διεργασίες.

 

Αναλυτικά η επιστολή:

 

«Στο Επιμελητήριο Ηλείας, από ετών, κυρίως όμως με την έναρξη της θητείας μας κατά τη νέα περίοδο, έχουμε θέσει ως στόχο ο νομός μας να αποκτήσει επιτέλους ένα Επιχειρηματικό Πάρκο, δηλαδή έναν οργανωμένο υποδοχέα για τις επιχειρήσεις της περιοχής (βιοτεχνίες, εφοδιαστική, υπηρεσίες κ.λπ.), προκειμένου να υποστηρίξουμε και να οργανώσουμε το παραγωγικό δυναμικό της ΠΕ Ηλείας, με όρους ενίσχυσης της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. Ανάλογες επιτυχημένες πρωτοβουλίες  έχουν λάβει πολλά Επιμελητήρια στη χώρα μας, καθώς η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα έχει αναδειχθεί ως βασική προτεραιότητα και από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, λόγω των πλεονεκτημάτων (περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών, χωροταξικών κ.α.) που δημιουργούνται από την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η αδειοδότηση ενός Επιχειρηματικού Πάρκου, μέσου μεγέθους περίπου 200 στρ., έχει ως προϋπόθεση την εκπόνηση μεγάλους πλήθους τεχνικών και οικονομικών μελετών, τη συλλογή εγγράφων, προεγκρίσεων από διάφορες αρχές, τη σύσταση εταιρείας Ειδικού Σκοπού που αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του έργου κατά το νόμο, καθώς και άλλες ενέργειες και δράσεις οργάνωσης και ευαισθητοποίησης για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο εγχείρημα. Αυτές οι ανάγκες δημιουργούν την υποχρέωση δαπανών που μπορούν να υπερβούν και τις 150.000€, κάτω από προϋποθέσεις που συναρτώνται κυρίως με τη θέση, την ιδιοκτησία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής που επιλέγεται.

Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες ενδείκνυται η ενεργός ανάμειξη και συμμετοχή του Επιμελητηρίου ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων της περιοχής, το οποίο με μεγαλύτερη ασφάλεια, έναντι άλλων φορέων, μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία του εγχειρήματος.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ

 

Στο πλαίσιο αυτό, για τη λήψη των σωστών αποφάσεων, είναι απαραίτητο να μελετηθούν προεισαγωγικά κάποια σημαντικά θέματα κατά την εκκίνηση των προσπαθειών, κυρίως όσον άφορα στην επιλογή της κατάλληλης έκτασης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Πιο συγκεκριμένα, από την πρώιμη έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό μας από εξειδικευμένους τεχνικούς, διαπιστώθηκε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, μέσω των εγκεκριμένων χωροταξικών ρυθμίσεων, η περιοχή μας διαθέτει πάνω από δέκα (10) περιοχές που υποδεικνύονται για την εγκατάσταση επαγγελματικών υποδομών μεταποίησης, χονδρεμπορίου και logistics. Διαθέτει επίσης συστάδες άτυπων συγκεντρώσεων μικρής κλίμακας, καθώς και διάσπαρτες επαγγελματικές υποδομές ή ακίνητα μεγάλου μεγέθους, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν χώρους ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων υπό τις κατάλληλες χωροταξικές και οικονομικές προϋποθέσεις.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η συμβολή του Επιμελητηρίου στην προσπάθεια ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου στο Νομό Ηλείας, θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, όλα τα προκαταρκτικά στάδια ελέγχου και αξιολόγησης υφισταμένων ή προτεινομένων περιοχών, σχετικά με όλα τα βασικά κριτήρια ιδιοκτησίας, χρήσεων γης, βιωσιμότητας κ.λπ. που εφαρμόζονται για την επιλογή της ιδανικής θέσης. Περαιτέρω, κατά την πρόοδο της σχετικής αξιολόγησης, η έρευνα πρέπει να διευρυνθεί σε βάθος, στην προεπιλεγμένη ή τις προεπιλεγμένες  (1 έως 3) περιοχές για την εφαρμογή όλων των κριτηρίων του Ειδικού Χωροταξικού Βιομηχανίας και τον έλεγχο της διασφάλισης της έγκρισης χωροθέτησης του υποδοχέα.

Τέλος, η συμβολή του Επιμελητηρίου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και όλες τις κατάλληλες διεργασίες και μελέτες που θα αναδεικνύουν τα βασικά στοιχεία πολεοδομικής οργάνωσης και κόστους ανάπτυξης του υποδοχέα, καθώς και έρευνα  και διαβούλευση για την υποβολή ενδιαφέροντος και συμμετοχή επιχειρήσεων, επενδυτών και ιδιοκτητών των εκτάσεων που προεπιλέγονται καταρχήν.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω προκαταρκτικών σταδίων ελέγχου, οι φορείς και η επιχειρηματική κοινότητα της Ηλείας θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες, προκειμένου να αποφασίσουν τον τρόπο, τον χρόνο και τις διαδικασίες της επένδυσης του Επιχειρηματικού Πάρκου Ηλείας. Το Επιμελητήριο θα έχει εκπληρώσει κατ’ αρχήν την αποστολή του, ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων της περιοχής με έντονη την κοινωνική αναφορά που καθορίζει την υπόσταση και τις επιλογές του. Θα έχει συμβάλλει τα μέγιστα, στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και στην δημιουργία σαφούς περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του σχεδίου, που ούτως ή άλλως είναι κατ’ εξοχήν ιδιωτική επένδυση, συναρτήσει και των στοιχείων ιδιοκτησίας της έκτασης που θα επιλεγεί.

Ακολούθως, το Επιμελητήριο θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τον τρόπο συμμετοχής του στην ολοκλήρωση της προσπάθειας, συναρτήσει και των οικονομικών πόρων που θα εξασφαλιστούν για την αδειοδότηση και την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

Αξιότιμε κ Περιφερειάρχη ,

Με την παρούσα έχουμε την τιμή να αιτηθούμε και να παρακαλέσουμε την υποστήριξη σας για την χρηματοδότηση του Επιμελητηρίου μας στην προσπάθεια που επιθυμεί να αναλάβει. Το ύψος της χρηματοδότησης θα καθορίσει και το εύρος ανάμειξης και συμμετοχής του Επιμελητηρίου στην εν λόγω προσπάθεια. Διευκρινίζουμε βέβαια ότι σε κάθε περίπτωση , για το Επιμελητήριο Ηλείας η υλοποίηση των ενεργειών του προκαταρκτικού σχεδίου, που παραπάνω αναφερθήκαν, θεωρείται υποχρεωτική και πρέπει να αναζητηθούν τρόποι υποστήριξης μας.

Συμφώνα με έρευνα που διενεργήσαμε υπάρχουν Περιφέρειες στην Ελληνική επικράτεια που ενισχύουν σημαντικά τα Επιμελητήρια και τους Δήμους της Περιφερείας τους, χρηματοδοτώντας το σύνολο των μελετών και ενεργειών για την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων μέσω προγραμματικών συμβάσεων.

 

Related post

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο διασυλλογικός ιστιοπλοϊκός αγώνας από το Λάτσειο Ναυτικό Ομιλο Κατάκολου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο διασυλλογικός ιστιοπλοϊκός αγώνας από το…

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (21/6-24/6/ 2024) οργανώθηκε με επιτυχία διασυλλογικός ιστιοπλοϊκός αγώνας από το Λάτσειο Ναυτικό Ομιλο Κατάκολου ( ΛΑ.ΝΟΚ).…
ΟΑΣΗ: Τώρα άμεσα μέτρα στήριξης των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων από τις πυρκαγιές και αποζημίωση στο 100% των ζημιών

ΟΑΣΗ: Τώρα άμεσα μέτρα στήριξης των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων από…

Οι μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 21/6, έπληξαν το νομό μας έκαναν «στάχτη», αποθήκες, ποιμνιοστάσια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αλλά…
ΟΑΣΗ: Τώρα μέτρα στήριξης των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων από τις πυρκαγιές και αποζημίωση στο 100% των ζημιών

ΟΑΣΗ: Τώρα μέτρα στήριξης των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων από τις…

Το ΕΚΠ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για το θάνατο του παλαίμαχου ενεργού συνδικαλιστή Γιάννη Σαρακίνη ο οποίος έφυγε από τη…