Πρώτη δοκιμαστική λειτουργία παρουσία του Δήμαρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, και Προέδρου Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης.

 

Από́ χθες Τετάρτη 8/7/20 ξεκίνησε η λειτουργία των συσκευών παροχής ηλεκτρικού́ ρεύματος και νερού́ (Pillars) στο λιμάνι της Κυλλήνης για τα ελλιμενιζόμενα σκάφη με βάση την προπληρωμή́ που θα έχει πραγματοποιηθεί στο φορέα διαχείρισητους. Την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των pillars, για την πώληση των προπληρωμένων καρτών καθώς και την είσπραξη των τελών, έχει το Δημοτικό́ Λιμενικό́ Ταμείο Κυλλήνης. Είναι ένα έργο, από τα πολλά που έχουν προβλεφθεί με σκοπό την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του λιμανιού.  

Στην έναρξη της λειτουργίας των συσκευώνπαροχής ρεύματος και νερού́ για τα ελλιμενιζόμενασκάφη παρευρέθη ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης κ. Λέντζας Γ. που ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι συσκευές παροχήςρεύματος και νερού́, είναι τοποθετημένες σε όλα τα μεγάλα λιμάνια, και μαρίνες της χώρας μας εδώ και πολλά χρόνια προσφέροντας στα ελλιμενιζόμενασκάφη έως 4 παροχές ρεύματος και έως 4 παροχέςνερού́. Η λειτουργία των συσκευών pillars είναιαυτοματοποιημένη και δεν χρειάζεται την παρέμβαση προσωπικού́ για τις παροχές, ενώ́ παρέχονται και οδηγίες χρήσης που βρίσκονται στο πλευρικό́ σημείο των μηχανημάτων. Η τοποθέτηση τους, εκτός από τα έσοδα που θα προσφέρει στο λιμάνι της Κυλλήνης προσδίδει αίγλη, και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.