ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗ ΒΑΡΔΑ

Ο Παιδικός Σταθμός Βάρδας ιδρύθηκε το 1980 και στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο σε 2 ανεξάρτητους ισόγειους χώρους πολυκατοικίας οι οποίοι επικοινωνούν μέσω του κλιμακοστασίου. Ο χώρος του προαυλίου είναι ουσιαστικά ο ακάλυπτος χώρος της πολυκατοικίας. Λόγω παλαιότητας του κτιρίου και έλλειψης μόνωσης η κατανάλωση ενέργειας για τις ανάγκες θέρμανσης είναι υψηλές. Οι συνθήκες που επικρατούν στο μισθωμένο κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού δεν είναι οι καλύτερες  για βρέφη και νήπια λόγω υγρασίας και γενικότερα ανθυγιεινών συνθηκών. Η υφιστάμενη εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου παρουσιάζει σημαντικά λειτουργικά προβλήματα. Ενώ το μέγεθος του κτιρίου είναι αρκετό για την εξυπηρέτηση των νηπίων, η εσωτερική κατανομή των χώρων δεν είναι εργονομική. Υπάρχουν βοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες κτλ) και διάδρομοι κίνησης που κατακερματίζουν τις διαθέσιμες χωρικές ενότητες και καθιστούν μη λειτουργικό το σύνολο. Τα υφιστάμενα παιδικά WC δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και η υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση παρουσιάζουν μη αναστρέψιμες φθορές λόγω παλαιότητας. Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Η κουζίνα του σταθμού είναι σχεδιασμένη με παλαιές προδιαγραφές και ο χώρος που καταλαμβάνει δεν είναι εργονομικά σχεδιασμένος. Τα κουφώματα του κτιρίου δεν διαθέτουν σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης ενώ σε κάποιες αίθουσες δεν υπάρχει και επαρκής φωτισμός –αερισμός και τα σώματα θέρμανσης λόγω της παλαιότητάς τους δεν έχουν απόδοση και είναι ενεργοβόρα. Οι αίθουσες απασχόλησης βρεφών και νηπίων δεν πληρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών τόσο σε επιφάνειες χώρου όσο και στις εξόδους διαφυγής, τον φωτισμό, τα υλικά επίστρωσης κτλ. Εξωτερικά και περιμετρικά σε όλο το κτίριο παρουσιάζεται υγρασία, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, που δημιουργεί προβλήματα και στους εσωτερικούς χώρους λόγω έλλειψης υγρομόνωσης και θερμομόνωσης. Επιπλέον, δεν υπάρχει με την υφιστάμενη εξωτερική διαμόρφωση εισόδου πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών θα πρέπει να υπάρξει η συγκατάθεση των ιδιοκτητών του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο παρών παιδικός σταθμός, καθώς πρόκειται για μισθωμένο οίκημα. Ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης δεν διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο κατάλληλο για την στέγαση του Παιδικού Σταθμού με αποτέλεσμα να καταβάλει συνολικό μηνιαίο μίσθωμα 720 ευρώ και συνολικά μισθώματα 84.000 τα τελευταία 9 έτη της λειτουργίας του ως Καλλικρατικού Δήμου.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση μελέτης για την ανέγερση νέου δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 1.080 τ.μ σε εντός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Βάρδας. Η μελέτη του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρώθηκε και το 2017 εκδόθηκε οικοδομική άδεια ανέγερσής του. Υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες απαλλαγές και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με τον Ν4412/2016. Το νέο κτίριο  θα έχει  συνολική επιφάνεια 633,00 τ.μ.  και αίθριο στο εσωτερικό του, ενώ αναμένεται να εξυπηρετεί συνολικά 30 βρέφη και νήπια. Η κατασκευή είναι ειδικά μελετημένη και σχεδιασμένη σύμφωνα με προδιαγραφές διημέρευσης και φιλοξενίας νηπίων, ως προς το κτιριολογικό πρόγραμμα, τη διάρθρωση των χώρων, τη χρήση υλικών και τους κανόνες ασφαλείας. Επιπλέον διαμορφώνεται κατάλληλα ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου ώστε να εξυπηρετήσει όλες τις λειτουργίες παιχνιδιού και διαλείμματος των νηπίων σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Το έργο θα λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα της Δημοτικής Κοινότητας της Βάρδας καθώς το υφιστάμενο μισθωμένο κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο Παιδικός Σταθμός, δεν ανταποκρίνεται στους σύγχρονους κανόνες ασφαλούς φύλαξης των νηπίων με αποτέλεσμα πολλοί γονείς είτε να στρέφονται σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της Βάρδας είτε να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο προβλέπει  την ανέγερση δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού δυναμικότητας 30 θέσεων, στην εντός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.  Το σύνολο των χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού αναπτύσσονται στο ισόγειο. Περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες από τις κείμενες νομοθεσίες λειτουργίες για 24 νήπια και 6 βρέφη.

Ο εν λόγω βρεφονηπιακός σταθμός πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφανείας 1.079,11 τ.μ., το οποίο ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλης, στο νοτιοδυτικό άκρο του δημοτικού διαμερίσματος Βάρδας. Η έκταση αυτή, που αποτελεί τμήμα έκτασης πρασίνου, έγινε δωρεά στον πρώην Δήμο Βουπρασίας  με σκοπό την απόδοσή του σε κοινωφελείς χρήσεις. Η κάλυψη του κτιρίου είναι 617,30 τ.μ. Το εμβαδόν δόμησης σύμφωνα με την άδεια 72/2017 που εκδόθηκε από το Τμήμα Αδειών Δόμησης του Δήμου Ήλιδας είναι 553,42 τ.μ.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στα παιδιά που θα φιλοξενεί για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας και θα εξασφαλίζει τα ακόλουθα:

-Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενουμένων παιδιών.

–  Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.

– Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.

–  Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.

– Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.

 Για την κατασκευή του κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού ελήφθησαν υπόψη τα εξής:

  • Οι ισχύουσες για το οικόπεδο διατάξεις του Γ.Ο.Κ.
  • Το σχήμα και ανάγλυφο του οικοπέδου.
  • Ο προσανατολισμός.
  • Οι δυνατότητες πρόσβασης.
  • Ειδικές προδιαγραφές και διατάξεις σχετικές με την παραμονή βρεφών και νηπίων στο κτίριο.

Κοινωνική πολιτική του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης είναι η προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ των πολιτών και ανάμεσα στα  δύο φύλα. Ως εκ τούτου είναι δεδομένο ότι ο νέος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός της Δημοτικής Κοινότητας Βάρδας εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης, χωρίς διακρίσεις. Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως φύλου. Σε όλες τις πολιτικές του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης και ιδιαίτερα στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της παιδείας, διασφαλίζονται η ισότητα και η ίση πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Η κατασκευή και λειτουργία ενός σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού που θα αγκαλιάζει τα παιδιά όλων των πολιτών χωρίς διάκριση θα συμβάλει θετικά στην προάσπιση και προαγωγή της ισότητας μεταξύ των φύλων      Ο χώρος της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, ξεκινώντας ήδη από την προσχολική ηλικία, αποτελεί χώρο προάσπισης δικαιωμάτων και αποτροπής κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετησίου προσανατολισμού. Ο παιδικός σταθμός στελεχωμένος με το κατάλληλο προσωπικό, αξιοποιώντας τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και κανονισμούς, προβαίνει σε όλες τις δυνατές ενέργειες και δράσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και της προάσπισης των δικαιωμάτων τους και την αποτροπή κάθε διάκρισης, τη δημιουργία θετικού κλίματος επικοινωνίας, συνεργασίας, συμμετοχής, σεβασμού και αλληλοκατανόησης ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, τους γονείς και κηδεμόνες και την τοπική κοινωνία. Η σύγχρονη εκπαιδευτική υποδομή που θα κατασκευαστεί συμβάλλει σε όλα τα παραπάνω, καθώς λαμβάνει υπόψη τα νέα πρότυπα (αρχιτεκτονικά, παιδαγωγικά και ψυχοκοινωνικά) διαμόρφωσης των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΒΑΡΔΑΣ

1.590.00   ευρω

Προμήθεια Εξοπλισμού  Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην ΔΚ Βάρδας   59.000 ευρω

 

Related post

Ενημέρωση στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πηνειού για τους καφέ κάδους

Ενημέρωση στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πηνειού για τους…

«Φροντίζουμε μαζί τον πλανήτη μας» Για τα πολυδιάστατα οφέλη της διαχείρισης των βιοαποβλήτων στην πηγή και την ορθή χρήση των καφέ…
Εξαίρεση παραλιών Μπισχινόκαμπου-Ακίδα από τις «Απάτητες  Παραλίες»

Εξαίρεση παραλιών Μπισχινόκαμπου-Ακίδα από τις «Απάτητες Παραλίες»

Εξαιρέθηκαν από τον νέο θεσμό των Απάτητων Παραλιών, που έχει στόχο να προστατευθούν παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές Natura, οι παραλίες…
Διονύσης Καλαματιανός: «Προοδευτική συνεργασία για να βγει η χώρα από το τέλμα»

Διονύσης Καλαματιανός: «Προοδευτική συνεργασία για να βγει η χώρα…

Σημεία από τηλεοπτικές συνεντεύξεις του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και Τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύση Καλαματιανού. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στη χώρα…