Ο συντονισμός των δράσεων που πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν για τη μέγιστη δυνατή αντιπλημμυρική θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών, ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πέρα από τις αρμοδιότητες που ήδη έχει και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, να συμβάλλει στην γρήγορη υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, αρμοδιότητας των δασικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία που διαθέτει.

Κοινός στόχος, η υλοποίηση των αναγκαίων έργων με ταχύτητα και προς αυτή την κατεύθυνση, υπήρξε διαβεβαίωση πως θα γίνουν παρεμβάσεις επιτάχυνσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ διαθέσιμοι θα είναι και οι αναγκαίοι πόροι.

Ο κ. Φαρμάκης, παρουσίασε το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέχρι τώρα, σημειώνοντας πως το άμεσο μεγάλο στοίχημα είναι η διαφύλαξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, όπως επίσης η ταχεία εκτέλεση των έργων που θα αποτρέψουν νέους κινδύνους ενόψει της χειμερινής περιόδου, ενώ σε δεύτερο επίπεδο είναι απολύτως απαραίτητος ένας μεσο-μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αποκατάστασης και ανάπτυξης. «Οι πυρόπληκτες περιοχές είναι περιοχές άμεσης ανάγκης που δεν πρέπει να υποστούν νέα χτυπήματα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστεί με την Πολιτεία και κάθε αρμόδιο φορέα, καθώς πρώτο της μέλημα είναι να περιοριστούν στο ελάχιστο οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Από την πρώτη στιγμή στέκουμε στο πλευρό των συμπολιτών μας και θα συνεχίσουμε, όσο χρόνο χρειαστεί μέχρι όλα να γίνουν όπως πριν και ακόμα καλύτερα…» σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Εξάλλου, νωρίτερα, ο κ. Φαρμάκης προήδρευσε σε άλλη σύσκεψη, τεχνικής φύσεως, με αντικείμενο την αποκατάσταση από τις καταστροφικές συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών, αλλά και την αυξημένη εγρήγορση για την πρόληψη φαινομένων που άπτονται της πολιτικής προστασίας.

Πρόκειται για τη συνέχεια της θεσμικής συνεργασίας που συγκροτήθηκε πρόσφατα μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, για τη διαχείριση των συνεπειών όχι μόνο των πρόσφατων πυρκαγιών, αλλά της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα των φυσικών καταστροφών. 

Το επιστημονικό δυναμικό και οι τεχνικοί παράγοντες που συμμετείχαν στη διαδικτυακή συζήτηση, κατέθεσαν τις πρώτες προτάσεις για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές, αλλά κύρια για την άμβλυνση των συνεπειών που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν στο άμεσο μέλλον.

Στην κατεύθυνση αυτή συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίες για την εξειδίκευση των προβλημάτων και την επεξεργασία λύσεων σχετικά με αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά και έργα υποδομών. 

Παράλληλα έγινε μια πρώτη συζήτηση για τη λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων με στόχο την καλύτερη δυνατή προληπτική αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, έτσι ώστε η Δυτική Ελλάδα να θωρακιστεί απέναντι σε έντονα φυσικά φαινόμενα. 

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή του επιστημονικού δυναμικού, ενώ επεσήμανε ότι η διαβαθμιδική συνεργασία με ενότητα, συνεργασία και επιστημονική καθοδήγηση γίνεται φορέας δρομολόγησης σημαντικών παρεμβάσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας. 

Μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραταθεί η αποχή των δικηγόρων της χώρας από τις διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση των πλειστηριασμών. Την παράταση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα εισηγηθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Σε ανακοίνωση μάλιστα που εξέδωσε η Ολομέλεια για το θέμα αυτό, αλλά και για το πλαίσιο αποχής των δικηγόρων, αναφέρονται τα εξής:

«Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της στις 31.8.2021, αποφάσισε να εισηγηθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την παράταση της αποχής των δικηγόρων-μελών τους μέχρι 30.9.2021 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, σύμφωνα με το ειδικότερο πλαίσιο που θα καθοριστεί από την Συντονιστική Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου το δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και δεν έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί, δεδομένης της ιδιαίτερα αρνητικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.

Σε εκτέλεση της άνω απόφασης, η Συντονιστική Επιτροπή με την σημερινή της απόφαση εξειδικεύει το πλαίσιο της αποχής ως ακολούθως:

Α) Αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων), πλην της περίπτωσης, κατά την οποία η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων έχει χορηγήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο της έγγραφη βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανειολήπτης- καθού δεν ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020.

Β) Αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ), κατά τα ανωτέρω».

Συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη (2/9) το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Πύργου, υπό την προεδρία του Δημάρχου Πύργου και επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Παναγιώτη Αντωνακόπουλου, με βασικό θέμα τον συντονισμό και σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπιση πολύ πιθανών πλημμυρικών φαινομένων στο άμεσο μέλλον, κι ειδικά μετά τις καταστροφές που έχουν προκληθεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 

Εκφράστηκε πάντως κι η ανάγκη για συνέχιση της επαγρύπνησης με σκοπό την αποφυγή κινδύνων από νέες πυρκαγιές, καθώς άλλωστε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ακόμα, ενώ δεν λείπουν ακόμα κι αυτές τις μέρες κάποιες σποραδικές νέες… 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, που διεξήχθη στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο και με μετέχοντες τα μέλη του οργάνου (των δημοτικών αρμοδίων αντιδημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων, των εκπροσώπων λοιπών αρμοδίων υπηρεσιακών και πολιτειακών φορέων όπως, Περιφέρειας, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Δασαρχείου, κ.α.), ο Δήμαρχος επεσήμανε την ανάγκη διατήρησης του ήδη υπάρχοντα άμεσου συντονισμού, συνεργασίας και επικοινωνίας των θεσμικών οργάνων μεταξύ τους, για την πληρέστερη κι αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν αλλά και που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον. 

Εστίασε στην ανάγκη όσο το δυνατόν πιο έγκαιρης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση πιθανών σημαντικών πλημμυρικών φαινομένων, σε συνδυασμό με τη λήψη απαραίτητων προληπτικών μέτρων και έργων.

Όπως είπε ο κ. Αντωνακόπουλος: «Έχουμε ξαναπεί πως όσο και να απευχόμαστε την ύπαρξη οποιουδήποτε έκτακτου συμβάντος, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πως συνεχώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Και πως κάποια τέτοια έχουν πάντα τις πιο αυξημένες πιθανότητες για να συμβούν τελικά. 

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, μια από τις μεγάλες συνέπειες είναι αυτή που από την έλλειψη πλέον βλάστησης σε συγκεκριμένες περιοχές υδατορεμάτων, μετά τις βροχές που θα ακολουθήσουν θα έρθουν με ταχύτητα σε μικρότερο χρόνο μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Εμείς θα κάνουμε κάθε εφικτή προσπάθεια ώστε και πάλι να ανταπεξέλθουμε επιτυχημένα στη διαχείριση έκτακτων γεγονότων, στο πλαίσιο πάντοτε των όποιων αρμοδιοτήτων μας. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις – που κανονικά έπρεπε να έχουν γίνει …χθες, την επόμενη κιόλας μέρα από τις πυρκαγιές – που επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι θαυματουργές ιδιότητες για τέτοιες ταχύτητες στη δημόσια διοίκηση, τουλάχιστον να μην ροκανίζεται άλλο ο χρόνος από εδώ και πέρα. Να δρούμε άμεσα και να μην κάνουμε όπως π.χ. η Περιφέρεια που μετά από σχεδόν επτά ώρες συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου κατέληξαν να πάρουν πρώτα, λέει, γνώμη από το ΤΕΕ, το ΓΕΩΤΕΕ, κι άλλους παρόμοιους φορείς, και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη χρονοδιαγράμματος! Δηλαδή, ούτε ανάθεση, ούτε σύμβαση, κι ούτε καν χρονοδιάγραμμα! 

Ο Δήμος Πύργου υπενθυμίζεται, είναι με βάση και το Εθνικό σχέδιο “Δάρδανος” αντιμετώπισης πλημμυρικών κινδύνων, τρίτος σε σειρά επικινδυνότητας στη χώρα, κι υπάρχουν μέσα σε αυτόν πολύ δύσκολες κι επίφοβες περιοχές. Όπως ο Ενιπέας όπου χρειάζεται γενναία και σημαντικά έργα (που ναι μεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας αλλά κάθε περιοχή που είναι μέσα στο σπίτι μας, το Δήμο, μας νοιάζει εξίσου), όπως το «Βαρβασαινέικο» που έχει και μεγάλη κατασκευαστική αστοχία από τη …φαεινή ιδέα των προκατόχων να διασταυρώνονται το αρδευτικό δίκτυο με το απαγωγό δίκτυο κι έτσι να δημιουργείται συνεχώς το πρόβλημα, με τις παρεμβάσεις που γίνονται να μπορούν να είναι μόνο μικρές και προσωρινές εκεί. 

Συνολικά απαιτείται, επιτάχυνση έργων, αύξηση χρηματοδότησης και απαραίτητη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και αγκυλώσεων», επεσήμανε ακόμα ο κ. Αντωνακόπουλος. 

Ακολούθως, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, Αγγελική Διονυσοπούλου, συνείσφερε ευρύτερα στη συζήτηση που έγινε μεταξύ των εκπροσώπων Υπηρεσιών και συμμετεχόντων Φορέων, κι η οποία αφορούσε τόσο για την εκτίμηση των σημερινών δεδομένων πολιτικής προστασίας, όσο και στην όποια ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων, ειδικά δε σε περιοχές που καταγράφονται ιδιαιτερότητες και επιπλέον προβλήματα.

Εκεί έγινε αναφορά και σε αστικές περιοχές εντός πόλης Πύργου, όπως Κεραία, Αγγινάρα, Λάπατο, κόμβος οδού Υψηλάντου με Πατρών, κ.α., ενώ σχετικά κι η πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πύργου Ρούλα Αλικάκη-Τζανέτου αναφέρθηκε στους καθαρισμούς των φρεατίων απορροής υδάτων που ξεκίνησε αυτό το διάστημα η υπηρεσία με τη βαρύτητα σε πρώτη φάση να δίνεται στις πυρόπληκτες περιοχές που αναμένεται να δεχτούν μεγαλύτερη πίεση αλλά και στην πόλη του Πύργου, ενώ παρόμοιες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης φρεατίων θα συνεχιστούν εντός του προσεχούς διαστήματος σε όλο το εύρος του Δήμου. 

Ενώ με τη σειρά τους οι εκπρόσωποι φορέων κι υπηρεσιών που μετείχαν στη συνεδρίαση έκαναν αναφορά συγκεκριμένων δεδομένων στο πλαίσιο αποτροπής ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων σε επίφοβες περιοχές, τόσο στην πόλη του Πύργου όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα. 

Αιτήσεις προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας πρέπει να υποβάλουν οι πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφοι του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, όπως ενημέρωσαν στελέχη της Υπηρεσίας τους προέδρους πυρόπληκτων Κοινοτήτων, σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο της ΔΑΟΚ με επικεφαλής την προϊσταμένη της Υπηρεσίας κα Μπέκυ Σπυροπούλου, ενημέρωσε αναλυτικά τους προέδρους για τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Κάθε παραγωγός θα συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης δηλώνοντας, τόσο τις καλλιέργειες που έχουν καεί όσο και οτιδήποτε συνιστά αγροτική εκμετάλλευση, καθώς επίσης και τα αγροτικά μηχανήματα και εφόδια (ζωοτροφές, λάστιχα, λιόπανα, μοτέρ κλπ). 

Στόχος της ΔΑΟΚ είναι να μην υπάρξει πληγέντας που να μην υποβάλει αίτηση, ακόμη και εκείνοι που δεν δηλώνουν στο ΟΣΔΕ τις καλλιέργειές τους ή δεν έχουν ασφάλεια στον ΕΛΓΑ. Οι εκπρόσωποι της ΔΑΟΚ διευκρίνισαν ότι αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται κάτι συγκεκριμένο για τους εκτός ΟΣΔΕ, όμως πρέπει να δηλώσουν τις ζημιές τους για το ενδεχόμενο να θεσπιστεί ειδική διάταξη αποζημίωσής τους. Για το λόγο αυτό, ζήτησαν από τους προέδρους την ενημέρωση όλων των πληγέντων για να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους.

Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων ανέλαβαν να μοιράσουν τις αιτήσεις στους πληγέντες, ενώ η προθεσμία υποβολής των εντύπων είναι μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, κλιμάκια της ΔΑΟΚ θα επισκεφθούν τις πληγείσες Κοινότητες για την εποπτεία της διαδικασίας και την παραλαβή των αιτήσεων. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλης Αρβανίτης.

Για  τους λόγους που διαμαρτυρήθηκαν οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Πύργου, ενώ και την δυσαρέσκειά της για την απομάκρυνση των  30 εργαζομένων στο εν λόγω νοσοκομείο για τη θέλησή τους να  μην εμβολιαστούν , αλλά και για το θέμα  της κάλυψης των θέσεων στο νοσοκομείο , μίλησε η πρόεδρος Συλλόγου εργαζομένων Νοσοκομείου Πύργου Μαλβίνα Κερερέ  στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού ΛΕΤΡΙΝΑ και της εκπομπής ΛΕΤΡΙΝΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη εδώ:

Οι δύο μεγάλοι Έλληνες καλλιτέχνες, οι Ηλείοι μουσικοσυνθέτης Ηλίας Ανδριόπουλος και ο ηθοποιός Κώστας Καζάκος μιλώντας στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού ΛΕΤΡΙΝΑ και της εκπομπής ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ , καλεσμένοι του δημοσιογράφου Γιώργου Μαρκόπουλου αναφέρουν στιγμές τους με τον άνθρωπο που ταξίδεψε την ελληνική μουσική και τον πολιτισμό, με αφορμή τον χαμό του παγκόσμιου Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη.

Ακούστε τι είπαν στις συνεντεύξεις που ακολουθούν: 

 Κώστας Καζάκος: «O Μίκης Θοδωράκης είχε μια δύναμη πολύ πηγαία»

Ο Κώστας Καζάκος λίγα μόλις λεπτά μετά την θλιβερή  είδηση για το "φευγιό" του Μίκη Θεοδωράκη μιλά για τον  μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Ο Ηλείος ηθοποιός   αναφέρεται  στην παγκόσμια προσωπικότητά του εκλιπόντος, στον άνθρωπο του πολιτισμού και της πολιτικής, στον αγωνιστή του λαού , της δημοκρατίας και της ειρήνης αλλά και   στην προσωπική τους γνωριμία που ήταν από το 1953 λέγοντας χαρακτηριστικά ότι "Μιλώντας για τον Μίκη είναι σαν να μιλάω για μένα"!  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κώστας Καζάκος είχε κληθεί να μιλήσει στην εκπομπή για την συγκέντρωση των πυρόπληκτων στην πλατεία του Πύργου όπου και παραβρέθηκε...Ανδριόπουλος: «Ο Μίκης Θεοδωράκης ως προσωπικότητα συνδύαζε πολλά πράγματα»

Η Ρωμιοσύνη σήμερα κλαίει δήλωσε ο πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου αναφερόμενος στο θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Στην απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη αναφέρθηκε ο πρωθυπουργό,ς Κυριάκος Μητσοτάκης, στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, κηρύσσοντας τριήμερο εθνικό πένθος.

Ο πρωθυπουργός ειδικότερα δήλωσε: "Τη σημερινή μας συνεδρίαση σκιάζει δυστυχώς μία πολύ θλιβερή είδηση: Ο Μίκης Θεοδωράκης περνά πια στην αιωνιότητα. Η φωνή του σίγησε και μαζί του σίγησε και ολόκληρος ο Ελληνισμός. Όπως είχε γραφτεί και για τον Παλαμά, «όλοι είχαμε ξεχάσει πως είναι θνητός».

Όμως, μας αφήνει παρακαταθήκη τα τραγούδια του, την πολιτική του δράση, αλλά και την εθνική του προσφορά σε κρίσιμες στιγμές. Η Ρωμιοσύνη σήμερα κλαίει. Και γι’ αυτό και με απόφαση της κυβέρνησης από σήμερα κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος. Όπως ξέρετε, είχα την τιμή να τον γνωρίζω για πολλά χρόνια και σχετικά πρόσφατα μάλιστα τον είχα επισκεφτεί.

Οι συμβουλές του ήταν πάντα πολύτιμες για μένα, κυρίως αυτές που αφορούσαν στην ενότητα του λαού μας και στην υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Πιστεύω πως η καλύτερη τιμή προς αυτόν τον παγκόσμιο Έλληνα θα είναι εμείς, με το καθημερινό μας έργο, να κάνουμε πράξη αυτό ακριβώς το μήνυμά του. Ο Μίκης είναι η Ιστορία μας και πρέπει να τη συνεχίσουμε όπως θα ήθελε και εκείνος".

Ο Μίκης Θεοδωράκης πριν ακόμα φύγει από τη ζωή, είχε περάσει στην Αθανασία.

Το μουσικό του έργο θα μείνει για πάντα αξεπέραστο.

Συμφωνικός και λόγιος συνθέτης αλλά ταυτόχρονα και λαϊκός.

Επικός και Λυρικός μαζί, δεν πέρασε απλά στην ιστορία. Έγραψε ιστορία.

Ήταν και είναι ο πιο γνωστός Έλληνας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη παίζεται και ακούγεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, ίσως περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού , που έχει δημιουργήσει και ειδικό χαρτοφυλάκιο για το σύγχρονο πολιτισμό, θα χύσει κροκοδείλια δάκρυα.

Θα ήταν προτιμότερο όμως να αναζητήσει και να αναδείξει, όπως του πρέπει, τον πραγματικό και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, αυτόν που θεμελίωσε και εξέφρασε, μαζί με πολλούς άλλους, ο Μίκης Θεοδωράκης.

Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε στην Ηλεία, στον Πύργο έμειναν οι παιδικές και εφηβικές του μνήμες.

Τίμησε την Ηλεία και την επισκέφθηκε πολλές φορές , δίνοντας συναυλίες.

Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.

 

Μιλώντας για το περιφερειακό συμβούλιο της Τρίτης στον Πύργο ο επικεφαλής της παράταξης-περιφερειακός σύμβουλος Βασίλης Χατζηλάμπρου στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού ΛΕΤΡΙΝΑ και της εκπομπής ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, καλεσμένος του δημοσιογράφου Γιώργου Μαρκόπουλου, δήλωσε φανερά απαισιόδοξος και καυτηρίασε τα τεκτενόμενα, λέγοντας : «Δεν είμαι αισιόδοξος για το πως θα πάνε τα πράγματα...»

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη πατώντας στον σύνδεσμο

Η 1η Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του καταστατικού μας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8/09/2021 στις 19:00 στο κλειστό Γυμναστήριο Κρεστένων τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα κατά της Πανδημίας. Αν επιβαρυνθεί ο Νόμος με τον Covid-19, τότε να ενημερώσουμε έγκαιρα για την νέα ημερομηνία. 

Τα θέματα της Γ.Σ. θα είναι:

  1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.
  2. Τρέχουσες εξελίξεις για το Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κρεστένων 

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου να συμμετέχουν στις διαδικασίες εκλογές του νέου Δ.Σ. και να αποφασίσουμε για τις ενέργειες και τις δράσεις του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Κρεστένων.   

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμων Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας, στην οποία αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «η αξιολόγηση των κενών που δόθηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έγινε με μοναδικό κριτήριο την προσωπική κρίση του κάθε Διευθυντή Εκπαίδευσης ως προς την «προτεραιοποίηση» των αναγκών».

Όπως τονίζει, «επιλέχτηκαν αυθαίρετα οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν πλήρως από την αρχή της σχολικής χρονιάς (οι υπόλοιπες ας έχουν υπομονή για τη β’, γ’, δ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών!!!)».

Συνεχίζει, επισημαίνοντας στην ανακοίνωση πως «παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειές μας, δεν μας γνωστοποιήθηκαν, ως όφειλαν, μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όλα τα κενά, όλων των ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε τον πραγματικό αριθμό των κενών και, ως εκ τούτου, έχουμε κάθε λόγο να μιλάμε για αδιαφανείς ενέργειες που πλήττουν τη διαδικασία».

Επιπλέον, καλεί τη ΔΟΕ να προβεί σε άμεση παρέμβαση στο ΥΠΑΙΘ για τα επείγοντα ζητήματα, που αναφέρει στην ανακοίνωση του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κενά… εν κρυπτώ και παραβύστω

Υπουργείο Παιδείας και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα «παρουσίασαν» τόσα κενά όσα και οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν ανά Διεύθυνση κατά την Α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και επ’ αυτών κλήθηκαν οι συνάδελφοί μας να δηλώσουν μέσω ΟΠΣΥΔ τα σχολεία τοποθέτησής τους.
Η αξιολόγηση των κενών που δόθηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έγινε με μοναδικό κριτήριο την προσωπική κρίση του κάθε Διευθυντή Εκπαίδευσης ως προς την «προτεραιοποίηση» των αναγκών.

Ως αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας:

⦁    Επιλέχτηκαν αυθαίρετα οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν πλήρως από την αρχή της σχολικής χρονιάς (οι υπόλοιπες ας έχουν υπομονή για τη β’, γ’, δ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών!!!)

⦁    Οι συνάδελφοι που προσελήφθησαν ως αναπληρωτές κλήθηκαν να δηλώσουν σχολεία σε περιοχές που, πιθανότατα, θα είναι μακρύτερα από εκείνα που θα μπορούσαν να εργαστούν, παρά το γεγονός ότι, ως ανήκοντες στην Α’ φάση προσλήψεων, διαθέτουν περισσότερες μονάδες από όσους συναδέλφους θα ακολουθήσουν στις επόμενες φάσεις (οι οποίες θα είναι πολλές!!!!)

Υπενθυμίζουμε ότι, παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειές μας, δεν μας γνωστοποιήθηκαν, ως όφειλαν, μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όλα τα κενά, όλων των ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε τον πραγματικό αριθμό των κενών και, ως εκ τούτου, έχουμε κάθε λόγο να μιλάμε για αδιαφανείς ενέργειες που πλήττουν τη διαδικασία.
Παράλληλα, το ΠΥΣΠΕ Ηλείας δεν έχει ανακοινώσει τις διαθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου τους, ενώ έχει ήδη δώσει «πακέτα» - ομάδες σχολείων τόσο στους νεοδιόριστους όσο και στους αναπληρωτές συναδέλφους. με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε όλους τους μόνιμους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Τέλος, παρατηρήθηκε ότι τις ώρες της Αγγλικής Γλώσσας, που από τη φετινή σχολική χρονιά προστίθενται στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων όλης της χώρας, θα κληθούν να καλύψουν αναπληρωτές συνάδελφοι εκπαιδευτικοί Αγγλικής (ΠΕ06) μειωμένου ωραρίου(!!!!!!!), εδραιώνοντας τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και στην εκπαίδευση!!!!!!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αρθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι αδικίες ενάντια στους συναδέλφους και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, εξασφαλίζοντας την ουσιαστική και όχι κατ’ επίφαση ομαλή και πλήρη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την πρόσληψη εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών, όλων των σχολείων της χώρας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την τοποθέτηση των συναδέλφων μας με πλήρη διαφάνεια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης η μαζική αναφορά από το ΟΠΣΥΔ των τοποθετήσεων των αναπληρωτών στα σχολεία, όπως επισημαίνεται και στο με αρ. 105271/ΓΔ5/30-08-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.
 
ΚΑΛΟΥΜΕ τη ΔΟΕ να προβεί σε άμεση παρέμβαση στο ΥΠΑΙΘ για τα ως άνω επείγοντα ζητήματα.

Τη στήριξή του στον αγώνα των πυρόπληκτων αγροτών, ενόψει της κινητοποίησης της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου, εκφράζει ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος. Σε δήλωσή του ο κ. Γεωργιόπουλος αναφέρει:

«Η τεράστια καταστροφή στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με σχεδόν 90.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να έχουν γίνει στάχτη, προοιωνίζει ένα δύσκολο μέλλον για χιλιάδες αγρότες. Θα χρειαστεί μια δεκαετία για να αναπληρωθεί το εισόδημα από τις ελιές, οπότε πρέπει να βρεθεί λύση για την επιβίωση των αγροτών μας. Έχουμε διαβουλευτεί με την Κυβέρνηση, ζητώντας, πέραν των οριζόντιων μέτρων αποζημίωσης που έχουν εξαγγελθεί, τη χορήγηση έκτακτου εγγυημένου εισοδήματος  για τους αγρότες που έχασαν τις καλλιέργειές τους. Έχουμε συζητήσει με τους πληγέντες αγρότες στις Κοινότητες, μιλήσαμε με την Ομοσπονδία και προσυπογράφουμε τα αιτήματά τους. Στηρίζουμε τις δίκαιες αγωνιστικές διεκδικήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των πυρόπληκτων αγροτών μας και ως Δήμος θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις τους μέχρι την τελική δικαίωση».

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο φιλανθρωπικό τουρνουά του Συλλόγου Νέων Καταραχίου το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Δήμου Πύργου, του Γραφείου Εθελοντισμού, του ΚΔΑΠ μεΑ «Ηλίανθος», και του Parea Coffee.

Με τη βοήθεια των ομάδων που συμμετείχαν, αλλά και των φίλων του συλλόγου, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για τις οικογένειες που στηρίζει εμπράκτως ο σύλλογος νέων Καταραχίου. Η νικήτρια ομάδα με αρχηγό τον Słelios σήκωσε το κύπελλο έπειτα από μια εντυπωσιακή νίκη.

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "Σύλλογος Νέων Καταραχίου Γιατί μαζί μπορούμε αλλιώς...."

Το «παρών» στον τελικό του τουρνουά έδωσε κι ο δημοτικός σύμβουλος και υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού Γιάννης Πλεμμένος ο οποίος συνεχάρη όλα τα παιδιά για τις δράσεις τους και τη βοήθεια που προσφέρουν στους συμπολίτες τους.

Ο Σύλλογος Νέων Καταραχίου ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Πύργου, το Γραφείο Εθελοντισμού, το ΚΔΑΠ μεΑ «Ηλίανθος», καθώς και τον  Κώστα Σκαρτσιάρη για τη φιλοξενία του τουρνουά στο Aiolos Pyrgos και φυσικά όλους όσοι συμμετείχαν σ’ αυτή την προσπάθεια.

Μπορεί να είναι εικόνα 8 άτομα, άτομα που στέκονται, εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "Σύλλογος Νέων Καταραχίου OaE Γιατί μαζί μπορούμε αλλιώς...."

Μπορεί να είναι εικόνα στέκεται

Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι

Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που κάνουν σπορ, άτομα που στέκονται και γρασίδι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. δήμου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων το πρωί της Τετάρτης

Κυριάρχησαν οι πυρκαγιές

και τα αντιπλημμυρικά έργα

Την ανησυχία του για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων εξέφρασε ο δήμαρχος κ. Σάκης Μπαλιούκος

Την ανάγκη για συνέχιση της επαγρύπνησης με σκοπό την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς, καθώς και της έγκαιρης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση πιθανών ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, εξέφρασε ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. Σάκης Μπαλιούκος, κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, που έγινε το πρωί της Τετάρτης στο κλειστό γυμναστήριο Κρεστένων.

Ο κ. Μπαλιούκος εξήρε την προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων κατά τις δύσκολες ημέρες που η περιοχή απειλήθηκε από το μέτωπο της πυρκαγιάς Πύργου – Ολυμπίας – Γορτυνίας και συγχρόνως υπογράμμισε την αλληλεγγύη του δήμου προς τους πυρόπληκτους, με την συγκέντρωση διαφόρων ειδών που θα παραδοθούν τις επόμενες ημέρες στους πληγέντες.

Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων εστίασε εξάλλου τη χθεσινή συνεδρίαση, στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, δεδομένου όπως είπε και σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι ενέργειες επικεντρώνονται μόνο στις οριοθετημένες πυρόπληκτες περιοχές.

«Να σας θυμίσω ότι τα Μακρίσια το 2007 λίγη ζημιά είχαν υποστεί από τις πυρκαγιές, τον χειμώνα όμως διέτρεξαν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από τις λασποροές και την πλήρωση της κοίτης του ποταμού από αδρανή και άλλα προϊόντα καύσης. Ο ποταμός Κλαδέος, ο χείμαρρος Μουριάς, Κάμενας, Λούβρου, ο ποταμός Ερύμανθος και ο ποταμός Λάδωνας στις εκβολές τους στον ποταμό Αλφειό θα δημιουργήσουν συνθήκες εκτροπή και αλλαγής κατεύθυνσης της κοίτης του, η διάρκεια των φαινομένων και η ένταση θα δοκιμάσουν και τις αντοχές των αντιπλημμυρικών μας έργων» τόνισε ο κ. Μπαλιούκος.

Τα αντιπλημμυρικά

έργα στον Αλφειό

Αναφερόμενος εξάλλου στα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται αυτή την περίοδο στον Αλφειό, επεσήμανε:

«Ανησυχητικό γεγονός επίσης είναι ο τρόπος εκτέλεσης αυτή τη στιγμή του αντιπλημμυρικού έργου στον Αλφειό ποταμό, με μεγάλο προϋπολογισμό 5.000.000 €, που εκτελείται από την Π.Δ.Ε. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι το αντιπλημμυρικό έργο είναι η προστασία της όχθης με βαριά ελαστική κατασκευή και η απομάκρυνση των αδρανών – φερτών υλικών από την κοίτη. Από το διάστημα που σταμάτησαν οι πυρκαγιές μέχρι σήμερα παρακολουθώ, όπως και εσείς, την κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην θέση «Ράσσα» Μακρισίων στον ποταμό Αλφειό, στον πιο δύσκολο ποταμό της χώρας, με την συγκέντρωση αδρανών υλικών στην κοίτη. Έχω την αίσθηση ότι ο τρόπος εκτέλεσης αυτής της εργολαβίας ακυρώνει την θέση του νομού, που μέχρι σήμερα επέμενε για την απομάκρυνση των αδρανών από την κοίτη και την ελεύθερη χωρίς εμπόδια ροή του ποταμού. Επίσης, στο ύψος των Καλυβακίων σε παρέμβαση απαραίτητη στην απέναντι πλευρά ο ποταμός στραγγαλίστηκε, μειώθηκε το εύρος της κοίτης, με κίνδυνο σε αυτές τις μεγάλες αναμενόμενες πλημμύρες του ποταμού, να εκτραπεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με ανεξέλεγκτες συνέπειες για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τους παρακείμενους οικισμούς.

 Στο κατεστραμμένο ανάχωμα στη Φρίξα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση και έχω βάσιμες αμφιβολίες ότι η Περιφέρεια θα επικαλεστεί ανεπάρκεια πιστώσεων για την εκτέλεσή του. Τέλος, η λεκάνη του Αλφειού ποταμού στο φράγμα Φλόκα παραμένει ακαθάριστη και είναι αμφίβολο αν θα καθαριστεί στην προσεχή χειμερινή περίοδο. Για τα ζητήματα αυτά και τις ενστάσεις μας για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, για την μη ολοκλήρωση όλων των σημείων που περιλαμβάνονται στη μελέτη, ζήτησα και έγινε συνάντηση με τον Κύριο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας όπως επίσης απευθύνθηκα στην Διεύθυνση έργων της Π.Δ.Ε., έγιναν αυτοψίες, βρήκαμε κοινό τόπο για την εκτέλεση του έργου αλλά συνεχίζω να είμαι ανήσυχος διότι δεν βλέπω να εκτελούνται τα έργα σύμφωνα με αυτά που η υδραυλική επιστήμη επιβάλλει».

Τέλος όσον αφορά τις αμιγώς δημοτικές υποχρεώσεις, ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων ανέφερε ότι αυτές περιλαμβάνουν τον καθαρισμό φρεατίων και σχαρών εντός οικισμών, μέτρα προστασίας των σημείων με ιστορικό κατολισθήσεων, έργα πολιτικής προστασίας μπαίνουν σε απόλυτη προτεραιότητα, αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την έναρξη μικροπαρεμβάσεων αλλά και μεγαλύτερων, πρόσληψη προσωπικού για τον χειρισμό μηχανημάτων έργου, συμπλήρωση με στελεχιακό προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας στα κενά που δημιούργησε η εφαρμογή της κινητικότητας, περεταίρω συντήρηση του αγροτικού δικτύου κ.α.

Μνημόνια με ιδιώτες

Εξάλλου από την πλευρά του ο προϊστάμενος του κλιμακίου της Π.Υ. Κρεστένων και πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Κώστας Δρακόπουλος εξέφρασε την ανάγκη για τη σύναψη μνημονίων με ιδιώτες ώστε να υπάρχουν μηχανήματα και εκτός του δήμου, διότι σε ταυτόχρονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Πλουτοχώρι, Φρίξα , Καλυβάκια και Κρέστενα όπως πέρυσι, δεν θα μπορέσει ο δήμος να ανταποκριθεί μόνο με τα δικά του μέσα. Επίσης τόνισε ότι πέρυσι έγιναν κάποιοι καθαρισμοί σε συνεργασία με την Περιφέρεια, αλλά μόνο σε κάποια τμήματα στον ποταμό Σελινούντα πίσω από το ΕΠΑΛ μέχρι τις εργατικές κατοικίες και το Τσαμά, διότι εκεί υπάρχουν φράκτες και ιδιοκτησίες που τέμνουν την κοίτη του ποταμού και θα πρέπει απαραίτητα να γίνει οριοθέτηση και να μπουν μηχανήματα στην κοίτη του.

Ακόμα ο αντιδήμαρχος κ. Γιαν. Δάγκαρης πρότεινε με ευθύνη των προέδρων να γίνει καταγραφή όλων όσων έχουν κύρια κατοικία, ή εκείνων που περνάνε την ημέρα τους στην παραποτάμια περιοχή του Αλφειού, ώστε να μπορούν να ενημερωθούν σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Ο κ. Δάγκαρης έθεσε συγχρόνως τα ζητήματα του φράγματος του Αλφειού, του έργου που θα έπρεπε να ξεκινήσει από τη λεκάνη απορροής, των θυροφραγμάτων, του αντλιοστασίου που λειτουργεί με μία αντλία που επισκεύασε με δική του πρωτοβουλία ο δήμαρχος κ.α.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Χαντζόπουλος αναφέρθηκε στο σημείο όπου πλημμύρισε το 2003 ο κάμπος των Μακρισίων, όπου όπως τόνισε δεν έγινε έργο προστασίας, καθώς επίσης στην λεκάνη του φράγματος που παραμένει ακαθάριστη ε ορατό τον κίνδυνο να πλημμυρίσουν τα χωράφια.

Ο δασάρχης Ολυμπίας κ. Βασίλης Γιακουμής εξέφρασε την άποψη ότι λόγω του Λάδωνα και του Ερυμάνθου είναι πολύ πιθανό ακόμα και υπό φυσιολογικές συνθήκες να δημιουργηθούν προβλήματα, λέγοντας με τη σειρά του πως είναι ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον καθαρισμό του φράγματος.

Ακόμα ο αρμόδιος του γραφείου πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Ηλείας κ. Κώστας Μπαλκάμος, υπογράμμισε ότι τους επόμενους δύο μήνες δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός όσον αφορά τις πυρκαγιές, ενώ επεσήμανε πως οι αρμόδιοι θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση πλημμύρων από τις πυρόπληκτες περιοχές της Ολυμπίας και Γορτυνίας. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι αντιδήμαρχοι στις Δ.Ε. Ανδρίτσαινας και Αλιφείρας κ.κ. Μιλτ. Γεωργακόπουλος και Βασίλης Δημητρακόπουλος, ο διοικητής του Α.Τ. Κρεστένων κ. Σωτ. Πιτσινής, διευθυντικά στελέχη του δήμου κ.α. 

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος «Προληπτικές εργασίες για την αποτροπή σοβαρών ατυχημάτων» 

Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά του Δήμου Πύργου μετά και την πρόσφατη πτώση κλάδου πεύκου στο λόφο του Επαρχείου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα οριστικά και να αποτραπεί ο κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων. Ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος συγκάλεσε σύσκεψη το μεσημέρι της Τετάρτης (1/9) στο γραφείο του, με τον Δασάρχη Πύργου Παναγιώτη Λάττα, την προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας Κική Διονυσοπούλου και τον γεν. γραμματέα του Δήμου Πύργου Γιάννη Βαρελά.

Κύριο θέμα της σύσκεψης ήταν ο προγραμματισμός και υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του πρασίνου στο λόφο του Επαρχείου, τα οποία ξεκινούν άμεσα. Για το λόγο αυτό, ο κ. Αντωνακόπουλος εφιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες και ενημερώνει πως από τις επόμενες ημέρες καλό είναι να αποφεύγεται η στάθμευση των οχημάτων στην δεξιά πλευρά επί της οδού Κολοκοτρώνη, (από το ύψος της οδού Διάκου μέχρι και την Αγ. Χαραλάμπους), όπως και οι πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευσή τους σ’ αυτό το τμήμα του πεζοδρομίου. Το ίδιο ισχύει και σε μικρό τμήμα επί της οδού Αγ. Χαραλάμπους (μετά τη δεξιά στροφή από την οδό Κολοκοτρώνη). 

Επιπλέον ο κ. Αντωνακόπουλος έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε να διαθέσει το καλαθοφόρο της υπηρεσίας, που έχει μεγαλύτερες υψομετρικές δυνατότητες από εκείνα του Δήμου. 

«Μετά και την πτώση ενός μεγάλου κλάδου πεύκου από τη συστάδα πεύκων στο λόφο του Επαρχείου, η οποία προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές και με δεδομένου ότι είχαμε ξεκινήσει και με το Δασαρχείο συνεργασία ώστε να βρούμε σωστές, σύμφωνα με την επιστήμη λύσεις, σήμερα δρομολογήσαμε κάποιες παρεμβάσεις για την προληπτική αντιμετώπιση τέτοιων ατυχών περιστατικών» δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο δήμαρχος Πύργου. 

«Οι παρεμβάσεις θα γίνουν άμεσα , υπό την έγκριση του Δασαρχείου οπότε θα πρέπει να διευκολυνθούν και οι εργασίες των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό και προς αποτροπή κάθε κινδύνου παρακαλούμε να μην παρκάρουν οι οδηγοί στα συγκεκριμένα σημεία όπως και να αποφεύγεται η διέλευση των πεζών και η στάθμευση των αυτοκινήτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα όσον αφορά στο λόφο του Επαρχείου και την ανανέωση των δέντρων, στην γενικότερη πολιτική που φαίνεται να είναι απαραίτητη στη χώρα, να αναθεωρήσουμε το δασικό-φυτικό κεφάλαιο σε μια συμπεριφορά αντιπυρικής προστασίας των ίδιων των δέντρων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σύντομα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με μελέτη που θα ετοιμάσει το Δασαρχείο για το λόφο του Επαρχείου».

Προληπτικές και άμεσες θα είναι και οι παρεμβάσεις του Δασαρχείου Πύργου με τον Δασάρχη κ. Λάττα να δηλώνει: «Ο λόφος του Επαρχείου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, αποτελεί και για εμάς σημαντικό χώρο πρασίνου και πνεύμονα οξυγόνου. Οφείλουμε όμως να διαχειριστούμε τη βλάστηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο ατυχημάτων. Τα πεύκα μπορεί να είναι όμορφα, αλλά πλέον έχουν αποκτήσει αρκετά μεγάλο όγκο και ελλοχεύει ο κίνδυνος ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό έγινε η σημερινή σύσκεψη προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε τη «χρυσή τομή» και λύση έτσι ώστε να έχουμε έναν ασφαλή λόφο που να μπορεί ο κόσμος να βλέπει το πράσινο αλλά και το πράσινο να είναι τέτοιο ώστε και να κλαδεύεται και να μην ελλοχεύει κίνδυνος ατυχήματος. Τέλος, αυτές τις μέρες επειδή θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του πρασίνου, καλό είναι να αποφεύγεται και η διέλευση των πεζών και η στάθμευση των αυτοκινήτων προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο με μεγαλύτερη ασφάλεια». 

Η ανταπόκριση του κόσμου για το συλλαλητήριο είναι πρωτοφανή. Δεκάδες σύλλογοι και φορείς του νομού μας, εκφράζουν καθημερινά τη συμπαράσταση τους στα δίκαια αιτήματα μας και δηλώνουν την παρουσία τους στη συγκέντρωση. 

Η αλληλεγγύη τους στον αγώνα μας, μας γεμίζει δύναμη να συνεχίσουμε τον δύσκολο δρόμο που έχουμε. 

Για την συγκέντρωση θα αναχωρήσουν λεωφορεία που συνεισφέρει στον Αγώνα μας το σωματείο Ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Ν.Ηλείας:

1)Από τη Νεμούτα στις 6:00 μ.μ., 6:15 μ.μ Λάλα και Πεύκες 6:45 μ.μ.

2) Από την Καυκωνία στις 6:15 μ.μ., 6:30 μ.μ Πελόπιο και Πλάτανο 6:45 μ.μ.

3) Από Ζαχάρω στις 6:00 μ.μ., Κρέστενα 6:30 μ.μ

4) Από Βάρδα στις 6:00 μ.μ, Λεχαινά 6:15 μμ, Ανδραβίδα 6:20 μ.μ. και Γαστούνη 6:30μ.μ

Καλούμε όλο το λαό της Ηλείας πυρόπληκτοι και μη να συμμετέχουν στον αγώνα μας. Στη συγκέντρωση θα υπάρχουν καρέκλες για καθήμενους, θα τηρούνται οι αποστάσεις και καλούμε τον κόσμο να φοράει μάσκα. 

Έχουμε τη δύναμη και μπορούμε αύριο να στείλουμε ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι επικοινωνιακά κόλπα αλλά άμεσες αποζημιώσεις για όλους τους πληγέντες 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Πρόταση συνδυαστικών και μεγάλων έργων

για την Ηλεία και την πυρόπληκτη περιοχή

Τί περιλαμβάνει το υπόμνημα του βουλευτή προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο

για την άμεση θωράκιση αλλά και την αναπτυξιακή εξέλιξη του τόπου

Καθοριστικής σημασίας μέτρα και παρεμβάσεις που μπορούν ευεργετικά ως «συνδετικοί κρίκοι» μιας συγκροτημένης αναπτυξιακής αλυσίδας να βοηθήσουν τον τόπο και την ουσιαστική «αναγέννησή του», κατέθεσε ως πρόταση στοχευμένων πρωτοβουλιών ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Στην βάση ενός Ειδικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, που έχει ήδη ανακοινωθεί και για το Νομό μας, ο κ. Νικολακόπουλος παρέδωσε αναλυτικό υπόμνημα στον αρμόδιο Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο αναφέροντας μία προς μία τις ενέργειες που από εδώ και στο εξής θα πρέπει να γίνουν, με αποφάσεις για την ανακούφιση των πληγέντων και την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής κάποια από τα οποία βρίσκονται σε αναμονή και από το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, ο Ηλείος βουλευτής στο προαναφερόμενο υπόμνημα που ήδη έχει στα χέρια του ο κυβερνητικός παράγοντας επισημαίνει τα εξής: 

«-Και οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών της Ηλείας πρέπει να συμπεριληφθούν στο πακέτο των μέτρων που αφορά στην αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων, απαλλαγή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας προκαταβολής.

-Πέραν των άμεσων συνεπειών από τις πυρκαγιές, καταγράφονται και έμμεσες ζημιές από τις πυρκαγιές, που θα προκαλέσουν αλυσιδωτά προβλήματα ως προς την βιωσιμότητα επιχειρήσεων και τον βιοπορισμό των κατοίκων. Ενδεικτικά αναφέρουμε επιχειρήσεις ελαιοτριβείων, οι οποίες ενδέχεται να μην λειτουργήσουν την φετινή και όχι μόνο χρονιά, εξαιτίας του ότι καταγράφεται μεγάλη καταστροφή στα ελαιόδενδρα, καθώς επίσης γαλακτοπαραγωγικές και τυροκομικές μονάδες που στηρίζουν την λειτουργία τους στις κτηνοτροφικές μονάδες εκ των οποίων πολλές καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι τουριστικές μονάδες όλης της Ηλείας για τις οποίες η τουριστική σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα και επώδυνα λόγω των πυρκαγιών και αυτό συνεπάγεται και χαμένες θέσεις εργασίας με αποτέλεσμα να αυξηθεί και ο αριθμός των ανέργων. 

 Ως εκ τούτου αντίστοιχα μέτρα στήριξης πρέπει να προβλεφθούν και για αυτές τις επιχειρήσεις».

ΟΙ «ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ» 

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

-Είναι αναγκαίο να υπάρξει σχετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων δανειοληπτών που έχουν λάβει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και τα συγκεκριμένα δάνεια παραμένουν στις τράπεζες, ως εκ τούτου λόγω των οφειλών τους δεν μπορούν να λάβουν δάνειο από τις τράπεζες για να καλύψουν τις ζημιές που υπέστησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.  

Στα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους για την παροχή στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων, προβλέπεται 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% δανειοδότηση με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με συγκεκριμένες προβλέψεις για άμεση εκταμίευση πόρων. 

Ωστόσο, παρά την σημαντική ρύθμιση στην οποία είχε προχωρήσει προ μηνών η κυβέρνηση και την σχετική τροπολογία που αφορά στην ρύθμιση για τα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και αφορά και στα δάνεια που έλαβαν οι πυρόπληκτοι το 2007, μεγάλος αριθμός αυτών των δανείων βρίσκεται εκτός ρύθμισης καθώς δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμη από το Ελληνικό Δημόσιο και οι τράπεζες αρνούνται να προβούν στις σχετικές ρυθμίσεις με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να είναι εγκλωβισμένοι. 

Ο ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

-Οι πληγείσες περιοχές της Αρχαίας Ολυμπίας και του δήμου Πύργου πρέπει να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. 

- Οι μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες για την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, θα επηρεάσουν την οικονομία και ανάπτυξη του τόπου.

Η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί παγκόσμιο χώρο για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και η πολιτεία καλείται πλέον να συμβάλλει τα μέγιστα για την ανάδειξη της παγκόσμιας ταυτότητάς της, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, που φέρουν ιδιαίτερη ιστορική και ιδεολογική βαρύτητα. 

Η επόμενη ημέρα των πυρκαγιών πρέπει να περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής για την περιοχή και στο πλάνο που θα εκπονηθεί κυρίαρχο έργο πρέπει να αποτελέσει η κατασκευή του Συνδετηρίου δρόμου της Αρχαίας Ολυμπίας με την θάλασσα. 

Η σύνδεση της Αρχαίας Ολυμπίας με την θάλασσα θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους επισκέπτες ώστε να έχουν πρόσβαση στις υπέροχες παραλίες του νομού μέσω ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, συμβάλλοντας έτσι και στην αύξηση του χρόνου παραμονής τους στην περιοχή. 

Σε συνδυασμό με την κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, ένα έργο το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων της Ηλείας, ο νομός και κατ’ επέκταση η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας θα αποτελέσουν ασφαλή προορισμό για τους επισκέπτες. 

Για την κατασκευή της Συνδετήριας οδού της Αρχαίας Ολυμπίας με την θάλασσα έχουν γίνει σημαντικά βήματα μέχρι σήμερα, έχει κατατεθεί σχετικός φάκελος στο Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες για την χρηματοδότηση, εκπόνηση και δημοπράτηση της μελέτης. 

Ως έργο υποδομής για την Αρχαία Ολυμπία θα πρέπει να εξεταστεί και η κατασκευή σύγχρονου αθλητικού κέντρου.

Επιπλέον, θα πρέπει να δρομολογηθεί και να προχωρήσει η κατασκευή εγκαταστάσεων για την λειτουργία Πανεπιστημιακής σχολής, η οποία έχει ήδη προαναγγελθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΜΕ ΤA ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

-Εν όψει της χειμερινής περιόδου αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη πλέον να προχωρήσει η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, για την προστασία των πληττόμενων και όχι μόνο περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα. 

Ειδική μνεία έκανε στο αίτημα χρηματοδότησης της ΠΔΕ με 20 εκ. ευρώ για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας. 

Πάγια αιτήματα για το Νομό Ηλείας είναι οι αναγκαίες παρεμβάσεις τόσο στο φράγμα Πηνειού όσο και στο φράγμα του Αλφειού, τα οποία χρίζουν ουσιαστικών έργων συντήρησης και προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής λειτουργία τους και ο ρόλος για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στο νομό. 

Για το μεν φράγμα Πηνειού στον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών έχει ενταχθεί η προκήρυξη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες συμπληρωματικών έργων φράγματος Πηνειού για ανακαίνιση προσβασιμότητα ασφάλιση και ανάδειξή του και μελέτες έργων ταμίευσης άρδευσης και ύδρευσης τ. Δήμου Ωλένης Ηλείας», με προεκτιμώμενη αμοιβή 8.750.000,00€, και εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η αρχική εκτίμηση ήταν ότι η δημοπράτηση θα γινόταν το Β’ τρίμηνο του 2021. 

Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία και ενίσχυση του φράγματος, βελτίωση λειτουργίας και συντήρησης των υπαρχόντων δικτύων του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων, αλλά και κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων στην περιοχή της Μανωλάδας, καθώς και νέα έργα άρδευσης και ύδρευσης του τ. Δήμου Ωλένης. 

Το Φράγμα του Αλφειού βρίσκεται στην περιοχή Φλόκα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Στην περιοχή έχουν σημειωθεί αλλοιώσεις από διάφορες παρεμβάσεις και με δεδομένο ότι δεν έχει γίνει οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Αλφειού, κάθε χρόνο κατά τους χειμερινούς μήνες παρατηρούνται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία αναμένεται να ενταθούν κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο εξαιτίας των επιπτώσεων από τις καταστροφικές πυρκαγιές. 

Ήδη έχουν εγκριθεί σε πρώτη φάση δύο μελέτες: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Π.Ε. Ηλείας από το φράγμα Φλόκα έως τις εκβολές του», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων και οριοθέτηση ποταμού Νέδα Π.Ε. Ηλείας σε μήκος 7,00 χλμ. ανάντη των εκβολών αυτού», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και με την ολοκλήρωση της μελέτης προβλέπεται να ενταχθεί ως έργο στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 για να προχωρήσει η υλοποίησή του. 

Με βάση και τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου έργου, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του φράγματος Αλφειού, σε συνδυασμό με στοχευμένα αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού, λαμβάνοντας ως παράμετρο και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, είναι πιο αναγκαία από ποτέ. 

Επιπλέον, στον τομέα της ενέργειας μπορούν να υπάρξουν σημαντικά οφέλη από την βελτίωση και την μέγιστη απόδοση του υδροηλεκτρικού εργοστασίου και κάτι αντίστοιχο μπορεί να αξιοποιηθεί και στο Φράγμα του Πηνειού».  

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γαστούνη: Καθαρό και επαρκές νερό!

-Δύο γεωτρήσεις δίπλα στον υδατόπυργο

- Εγκατάσταση διυλιστηρίου με φίλτρα τελευταίας τεχνολογίας

Το πρόβλημα της ποιοτικής και επαρκούς υδροδότησης της Γαστούνης λύνεται οριστικά με την ανόρυξη δύο γεωτρήσεων σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Πηνειού και την εγκατάσταση διυλιστηρίου.

Πρόκειται για ένα ακόμη μεγάλο έργο με την υπογραφή του Δημάρχου Πηνειού Ανδρέα Μαρίνου και της δημοτικής του αρχής. Άλλωστε η διασφάλιση της ποιότητας νερού ήταν στις προτεραιότητες του Δημάρχου από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του.

Οι γεωτρήσεις έχουν βάθος 130 μέτρα και η άντληση νερού γίνεται από τα 90-100 μέτρα.

Ο Δήμαρχος επισκέφθηκε την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου το οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα από τον υδατόπυργο της Γαστούνης, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Προγραμματισμού-Ανάπτυξης κ. Γιώργο Κολοκατίνη και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργο Γεωργιόπουλο.

Αγορά οικοπέδου

Ο Δήμαρχος Πηνειού δήλωσε: « Με πρότασή μου, που τελικά έγινε δεκτή μετά από παλινωδίες της αντιπολίτευσης αγοράσαμε το οικόπεδο δίπλα στον υδατόπυργο. Ευχαριστώ τον κ. Καλογερόπουλο που δέχθηκε να αγοράσουμε το οικόπεδο των περίπου 11 στρεμμάτων και το οποίο κόστισε όσο και η αντικειμενική του αξία, δηλαδή 22.000 ευρώ. Ακόμη ευχαριστώ την ομάδα της πλειοψηφίας του ΔΣ και καλώ την αντιπολίτευση να βλέπει το κοινό συμφέρον όπως ακριβώς οφείλει. Όταν φέραμε το θέμα της αγοράς οικοπέδου με κατεπείγουσα διαδικασία δεν ψήφισε η αντιπολίτευση αλλά μετά από τρεις μέρες την ψήφισαν. Παλινωδία που όμως έφερε καθυστέρηση».

Οι δύο γεωτρήσεις και φίλτρα

Και ο κ. Ανδρέας Μαρίνος αναφερόμενος στις δύο γεωτρήσεις δήλωσε: «Σήμερα έχουμε δύο γεωτρήσεις ενώ στο οικόπεδο αυτό υπάρχουν συνολικά πέντε γεωτρήσεις που σημαίνει επαρκές και καθαρό νερό για την πόλη της Γαστούνης, αφού δεν υπάρχει μικροβιακό φορτίο και για όπου αλλού χρειαστούμε όσον αφορά όμορα διαμερίσματα. Ο υδατόπυργος θα τροφοδοτηθεί από τις δύο γεωτρήσεις ενώ έχουμε εκπονήσει μελέτη για την προμήθεια φίλτρων τελευταίας τεχνολογίας και ακολουθεί διαγωνιστική διαδικασία. Η Γαστούνη θα έχει ποιοτικό και επαρκές νερό!»

Μιλώντας για το περιφερειακό συμβούλιο της Τρίτης στον Πύργο ο περιφερειακός σύμβουλος της «Αριστερής παρέμβασης-Αντικαπιταλιστικής κίνησης στη Δυτική Ελλάδα» στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού ΛΕΤΡΙΝΑ και της εκπομπής ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, καλεσμένος του δημοσιογράφου Γιώργου Μαρκόπουλου, τόνισε μεταξύ άλλων , καυτηριάζοντας: «Με ευθύνη της ΠΔΕ δεν έδωσε τη δυνατότητα στους πυρόπληκτους να παρεβρεθούν στην συνεδρίαση»

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη πατώντας στον σύνδεσμο

«Να δοθεί παράταση προκειμένου να πείσουμε-να πεισθούν όλοι οι υγειονομικοί ώστε να εμβολιαστούν» ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ , σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Μαρκόπουλου, στην εκπομπή ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού ΛΕΤΡΙΝΑ. Η κα Παγώνη εξήγησε όλα όσα ακούγονται και τόνισε την κατάσταση των τελευταίων ημερών για νοσοκομεία, σχολεία κλπ.

Ακούστε τι είπε η κα Παγώνη στον ΛΕΤΡΙΝΑ FM πατώντας πάνω στον σύνδεσμο