Αρμόδιοι τεχνικοί υπάλληλοι του Τμήματος Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας προέβησαν σε επιτόπια αυτοψία, άμεσα μετά το περιστατικό πτώσης σοβά στην αίθουσα του 1ου ΓΕΛ.

Σύμφωνα με την Δ.Τ.Υ., κατά την αυτοψία προέκυψε ότι η αποκόλληση σε επιφάνεια περίπου 2 τ.μ., οφείλεται σε ελλειμματική πρόσφυση του σοβά με την πλάκα οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατά το στάδιο κατασκευής του κτίσματος.

Για λόγους ασφαλείας η αίθουσα αποκλείστηκε ως προς τη λειτουργία και θα ακολουθήσει άμεσα έλεγχος του συνόλου της επιφάνειας της οροφής.

Αντίστοιχος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί και στους υπόλοιπους χώρους του σχολείου.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου θα ακολουθήσουν εργασίες αποκατάστασης.