Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας – Η ήρεμη δύναμη της αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής της Περιφέρειας

Απόστολος Κατσιφάρας: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας – Η ήρεμη δύναμη της αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής της Περιφέρειας

“Πιστός στις αρχές και τις αξίες μου για δημόσιο απολογισμό, συνεχίζουμε και με τον απολογισμό για το 2017 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο αναδεικνύεται σε ένα ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο για την οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Δυτικής Ελλάδας” ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδρίασε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018.
“Ο δημόσιος απολογισμός των πεπραγμένων, αποτελεί ηθική δημοκρατική υποχρέωση των αιρετών. Να μιλήσουμε για όσα κάναμε, για όσα δεσμευτήκαμε να κάνουμε, για όσα σχεδιάζουμε και δρομολογούμε, αλλά και για όσα δεν βρήκαμε πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργήσουμε…” προσέθεσε ο Περιφερειάρχης.
Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους οποίους και ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στο έργο. Πρόκειται για εκπροσώπους φορέων του τόπου μας, αλλά και παρατάξεων της Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι οποίοι έχουν λάβει ομόφωνες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του 2017 για τα μεγάλα θέματα της περιοχής μας.
Ειδικότερα, αναφερόμενος στο έργο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης εστίασε στην προετοιμασία διαγωνισμού μελετών της ενοποίησης σημείων ενδιαφέροντος και ανάπλασης περιοχής πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Για το σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προκειμένου να κατατεθούν ιδέες ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες αλλά και οραματικές για την είσοδο της Πάτρας. Έχει ήδη προετοιμαστεί σχετικός φάκελος. Οι ιδέες θα αξιολογηθούν και θα παρουσιαστούν, ενώ θα γίνει και απονομή βραβείων για την βέλτιστη λύση.
Παράλληλα, ολοκληρώνεται και η προετοιμασία διαγωνισμού μελετών για στρατηγική χωρική ανάπτυξη της περιοχής του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου. Πρόκειται για μια καθαρά αναπτυξιακή πρωτοβουλία, που παράλληλα θα αποτρέψει και την άναρχη χωροταξία στην περιοχή γύρω από το φράγμα. Και σε αυτή την περίπτωση, οι ιδέες θα αξιολογηθούν, και θα παρουσιαστούν, ενώ θα γίνει και απονομή βραβείων για την βέλτιστη λύση.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που συμβάλλει στις αρχές της Διαφάνειας, Νομιμότητας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, καταπολέμηση γραφειοκρατίας αλλά και βελτίωση αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων. Επισημαίνεται ότι το Περιφερειακό Ταμείο δεν είναι στους υπόχρεους φορείς. Πρόκειται για έργο που ξεκίνησε 2017 και θα ολοκληρωθεί εντός του 2018. Το έργο αυτό αναμένεται να συμβάλλει και στις υπηρεσίας της Περιφέρειας, στους τομείς που οι αρμοδιότητες συνδέονται.
Καθοριστική επίσης ήταν η συμβολή του στην Τουριστική Προβολή, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Οικονομικά στοιχεία:
Σε εποχές οικονομικής κρίσης, το ΠΤΑ πέτυχε να είναι βιώσιμο και πλεονασματικό. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση των οικονομικών υπηρεσιών προκύπτει ότι το ΠΤΑ συνέχισε και για το 2017 την πορεία των θετικών αποτελεσμάτων.
Εντός του έτους 2017, εκδόθηκαν συνολικά 2.115 εντάλματα πληρωμών από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και κατεβλήθησαν περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά πήγαν στην τοπική οικονομία.
Τα έσοδα ανήλθαν σε 1.118.358,86€ και τα συνολικά έξοδα σε 667.797,99€.
«Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συνιστά έναν ουσιαστικό αναπτυξιακό μοχλό, με πολύτιμο έργο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό που χαράσσει και υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η ταχύτερη, ποιοτικότερη απορρόφηση και η αποδοτικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με στόχο την υλοποίηση έργων και υποδομών υψηλής απόδοσης, είναι κρίσιμης σημασίας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» παρατήρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και πρόεδρος του ΠΤΑ Απόστολος Κατσιφάρας στη διάρκεια της συνεδρίασης.
Ο ρόλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας είναι κομβικός. Λειτουργεί ως φορέας διαχείρισης των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς επίσης χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέσεις εργασίας
Το 2017, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης άνοιξαν 9 θέσεις εργασίας. Από αυτές 4 θέσεις ήταν για οκτάμηνης διάρκειας συμβάσεις, 5 με σύμβαση μίσθωσης έργου από 2 έως 4 ετών, ενώ δόθηκε η ευκαιρία και σε 4 άτομα για μαθητεία προγραμμάτων ΟΑΕΔ.
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Σημαντικός είναι ο ρόλος του Περιφερειακού Ταμείου στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων MED, INTERREG EUROPE, BALKAN MED, ενώ έχουν εγκριθεί προτάσεις έργων για υλοποίηση εντός του 2018 στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 -2020. Ειδικότερα:

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017

Το ΠΤΑ-ΠΔΕ υλοποίησε εντός του 2017 για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ένα έργο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7) και τέσσερα έργα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG V), ενώ προγραμμάτισε την υποβολή νέων προτάσεων έργων στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Τα έργα αυτά είναι:
INCOMERA (FP7 – ERANET), με αντικείμενο την ερευνητική συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων των συμμετεχουσών περιφερειών στον τομέα των νέων υλικών και της νανοτεχνολογίας.
CREADIS3 (INTERREG EUROPE), με αντικείμενο την ενίσχυση των πολιτικών για τις δημιουργικές βιομηχανίες στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης.
RUR@L SMEs (INTERREG EUROPE), με αντικείμενο την ανάπτυξη στρατηγικών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές.
MEDCYCLETOUR (MED), με αντικείμενο την ανάπτυξη Μεσογειακών Ποδηλατικών Διαδρομών για βιώσιμο παραθαλάσσιο τουρισμό.
AGROINNOECO (Balkan MED), με αντικείμενο τη δημιουργία ενός Διαπεριφερειακού Οικοσυστήματος Καινοτομίας για την ωρίμανση και την ενσωμάτωση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα των Τροφίμων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης:

Πρόεδρος: Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη:
Γεώργιος Γεωργιόπουλος ( αναπληρώτρια Χριστίνα Σταρακά),
Σάββας Αυγέρης (αναπληρώτρια Αναστασία Κωνσταντοπούλου)
Ανδρέας Κατσανιώτης (αναπληρωτής Δημήτριος Σιαμπλής)
Δημήτριος Νικολακόπουλος (αναπληρωτής Παναγιώτης Σκέντζος)
Κωνσταντίνος Νικολούτσος (αναπληρωτής Πλάτωνας Μαρλαφέκας)
Σταυρούλα Παναγοπούλου-Νικολάου (αναπληρωτής Κωνσταντίνος Σπανός)
Δημήτριος Καραβίδας (αναπληρωτής Σπυρίδων Παπασπύρου)
Κωνσταντίνος Κόλλαρης (αναπληρώτρια Ειρήνη Καραθανάση)

 

Related post

Μαθήματα… πρώτων βοηθειών για τους αστυνομικούς της Ηλείας

Μαθήματα… πρώτων βοηθειών για τους αστυνομικούς της Ηλείας

Την 15.06.2024 με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηλείας, εκπαιδευτικό σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών. Ως Αστυνομικοί…
Ανασχηματισμός: Οι 4 υπουργοί και οι 7 υφυπουργοί που έμειναν εκτός κυβέρνησης

Ανασχηματισμός: Οι 4 υπουργοί και οι 7 υφυπουργοί που…

«Μήνυμα δυναμικής επανεκκίνησης» τονίζουν κυβερνητικά στελέχη Ανασχηματισμός: Τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης έφεραν τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών το βράδυ της Κυριακής (09.06).…
Συνελήφθη άνδρας στην Ηλεία κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό και παράνομη κατακράτηση

Συνελήφθη άνδρας στην Ηλεία κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό…

  Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του…