Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας – Απαντήσεις Φάμελου

Έδωσε χρόνο και απαντήσεις

Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελος ήταν αρκετά διαφωτιστικός ως προς τις προθέσεις, τους στόχους και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του νομού μας, στη μια και πλέον ώρα που διέθεσε για να συνομιλήσει μαζί με το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου.

Αρχή μιας νέας εποχής με τον πολίτη συνεργάτη στη διαχείριση των απορριμμάτων

 

 • Για τη διαχείριση των απορριμμάτων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί -Νόμος 4555/2018 – με τον οποίον πρέπει να συμμορφώνονται οι δημοτικές αρχές ώστε να αυξηθεί ο μέχρι τώρα χαμηλός βαθμός ανάκτησης υλικών από τα απορρίμματα στο επίπεδο της πηγής δηλαδή από τους δημότες. Και αυτό πλέον έχει καταστεί εφικτό αφού προβλέπεται και ο χωρισμός του οργανικού κλάσματος (δηλ. τ’απορρίμματα που σαπίζουν) με τους καφέ κάδους που η Πολιτεία προμηθεύει τους Δήμους (ως γνωστόν στο Δήμο Αμαλιάδας έχουν ήδη φθάσει).
 • Ο νόμος ορίζει επίσης ότι στα δημοτικά συμβούλια είναι υποχρεωτικές κάθε χρόνο δύο συζητήσεις για τα απορρίμματα και τη διαχείρισή τους.
 • Τόνισε ότι παρέχονται στους δήμους δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για την οργάνωση πράσινων σημείων, τα οποία κατονόμασε ως απαραίτητα σημεία ανακατανομής των ροών, δηλαδή από τη στιγμή που εκεί οι ενημερωμένοι δημότες εναποθέτουν τα υλικά τους, η δημοτική αρχή μπορεί να τα συλλέγει κατά ροές (ρεύματα) και να τα διαθέτει είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις) που ήδη υπάρχουν αρκετές. Άλλωστε ο νόμος δεν απαγορεύει τις συνεργασίες με ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που έχουν έδρα σε άλλους γειτονικούς δήμους. Στο σημείο αυτό ήταν φυσικό να θυμηθούμε ότι στον Πύργο έχει ιδρυθεί η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “Επιβιώνω” αλλά από το Δήμο εισέπραξε άρνηση συνεργασίας.
 • Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική που καθορίζει ο Ν. 4555/18 παρέχονται κίνητρα και αντικίνητρα στους Δήμους ώστε να εργάζονται για να αυξάνεται το ποσοστό ανάκτησης υλικών (ανακύκλωσης) κι αυτό καθίσταται εφικτό αφού θεσπίστηκε το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων με το οποίο θα παρακολουθούνται οι ροές των υλικών.
 • Το Υπουργείο αναμένει από τους Δήμους της Ηλείας που είναι μέλη του ΦΟΣΔΑ να καταθέσουν τη χωροθέτηση για να χρηματοδοτήσει το απαραίτητο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που προβλέπει για κάθε Νομό ο εθνικός σχεδιασμός.
 • Για το επίμαχο ζήτημα που τέθηκε εκ μέρους της ΠΕΔΗ, με ποιο κίνητρο οι Δήμοι του νομού μας θα εφαρμόσουν το νέο νόμο ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί ένα εργοστάσιο που θα δέχεται και σύμμεικτα και θα τα διαχωρίζει με μηχανική διαλογή, η απάντηση ήταν ότι και τον ιδιώτη συμφέρει να δέχεται προδιαλεγμένα στην πηγή, αφού και μειώνει το λειτουργικό του κόστος και αποκτά καλύτερης ποιότητας ανακυκλώσιμα υλικά, οπότε θα έχει και τη δυνατότητα να κάνει έκπτωση σε δήμους που του πηγαίνουν υλικά διαχωρισμένα στην πηγή. Σε αυτό το σημείο τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της καταγραφής των ποσοτήτων που αποδίδονται κατά δήμο και κατά ροές, ώστε να αντλούνται πολύτιμα δεδομένα για την πραγματική εικόνα σε κάθε δήμο και να γίνονται οι αναγκαίες συγκρίσεις. Σ’αυτό το σημείο είπε ότι, όπως είναι δομημένος ο νέος σχεδιασμός στο νόμο, δεν συμφέρει κανέναν να παραποιεί τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία γιατί χάνει τις εκπτώσεις – κίνητρα.
 • Έκανε αναφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης που ασκεί εποπτικό ρόλο στις ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης, που πλέον έχουν αυξηθεί αφού εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο υλικό, ενώ υπάρχει ακόμη και η πρώτη εταιρεία που τοποθέτησε στο παρελθόν τους μπλε κάδους για τα 4 υλικά (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό). Επιπλέον ο οργανισμός αυτός (Ε.Ο.Α.) εργάζεται αυτή τη στιγμή για την οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης (καμπάνιες).
 • Τέλος για το άγος που προκλήθηκε από τη μέθοδο της δεματοποίησης στο Ποτόκι και στα Κονιδέϊκα είπε ότι δεν εμπλέκεται ο ΦΟΣΔΑ παρά μόνο οι Δήμοι εντός των ορίων των οποίων βρίσκονται οι μολυσμένες περιοχές (Πύργος, Αμαλιάδα), άρα βάσει του νόμου, αυτοί οι δύο δήμοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που ήδη τρέχει, πρόταση αποκατάστασης. Όπως είπε, όλα πρέπει να γίνονται κατά τρόπο θεσμικό, ο νόμος προβλέπει ποινές και για την αβελτηρία (αναβλητικότητα).
 • Συμπέρασμα: Η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν, είναι και θα είναι πάντα στην άμεση ευθύνη και αρμοδιότητα του α’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την πλευρά της η κεντρική εξουσία υποχρεούται να παρέχει τα κατάλληλα κι επικαιροποιημένα νομοθετικά και οικονομοτεχνικά εργαλεία για να πετυχαίνουν οι δήμοι τους στόχους, κι εφ’όσον είναι εντάξει σε αυτή την υποχρέωση έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει, να δίνει κίνητρα κι αντικίνητρα ακόμα και να καταφεύγει στη δικαιοσύνη όταν ζημιώνεται το συμφέρον των πολλών (δημόσιο συμφέρον).

 

Λίμνη Μουριάς – Δέλτα Αλφειού

 • Δυστυχώς για τον επαναπλημμυρισμό ο αναπληρωτής Υπουργός είπε ότι ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας η απαιτούμενη αρχική πρωτοβουλία από τον α’ και τον β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνοδεύτηκε από την απαραίτητη κατάθεση μιας προμελέτης κτηματογράφησης – οριοθέτησης και υδρολογικής, στην περίπτωση τη δική μας δεν έχει υπάρξει εκ μέρους των ενδιαφερόμενων αρχών (Δήμος Πύργου – Περιφέρεια) προσκόμιση καμιάς αρχικής μελέτης. Το μόνο θετικό που βλέπει είναι ότι τουλάχιστον στο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο προβλέπεται (έχει ψηφιστεί) η αναγέννηση λίμνης στην περιοχή της πρώην λίμνης Μουριάς. Δυστυχώς δεν υπήρξε συνέχεια κι έτσι δεν αναγράφτηκε στο Σχέδιο Απορροής Λεκανών, που είναι υποκείμενο του Περιφερειακού Χωροταξικού.

Συμπέρασμα: Δεν επιδείχτηκε ως τώρα παρά η ελάχιστη βούληση που μπορεί και να εκληφθεί ως «στάχτη στα μάτια» ή ως δόλος εκ μέρους των θεσμικά αρμοδίων που είναι οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, η οποία έχει εκφραστεί θετικά αλλά ακόμα περιμένει. Προς το παρόν ελπίζουμε ότι στην προεκλογική περίοδο που διανύουμε θα δεσμευτούν οι υποψήφιοι.

 • Για τις εκβολές (δέλτα) του Αλφειού αναγνώρισε ότι δεν περιλαμβάνεται στο προστατευτικό καθεστώς Νatura 2000 και ούτε καλύπτεται επαρκώς από το προεδρικό διάταγμα προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου αλλά γνωστοποίησε στην ΠΕΔΗ ότι η παρούσα κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη επικαιροποίησης και την ανάγκη εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχει χρηματοδοτήσει με 12,5 εκατομμύρια ευρώ την εκπόνηση νέας γενικής περιβαλλοντικής μελέτης για όλη την ελληνική επικράτεια, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να εκπονείται από ομάδα 11 μελετητών, οπότε αναμένουμε την ολοκλήρωσή της.

Related post

Μαθήματα… πρώτων βοηθειών για τους αστυνομικούς της Ηλείας

Μαθήματα… πρώτων βοηθειών για τους αστυνομικούς της Ηλείας

Την 15.06.2024 με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηλείας, εκπαιδευτικό σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών. Ως Αστυνομικοί…
Ανασχηματισμός: Οι 4 υπουργοί και οι 7 υφυπουργοί που έμειναν εκτός κυβέρνησης

Ανασχηματισμός: Οι 4 υπουργοί και οι 7 υφυπουργοί που…

«Μήνυμα δυναμικής επανεκκίνησης» τονίζουν κυβερνητικά στελέχη Ανασχηματισμός: Τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης έφεραν τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών το βράδυ της Κυριακής (09.06).…
Συνελήφθη άνδρας στην Ηλεία κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό και παράνομη κατακράτηση

Συνελήφθη άνδρας στην Ηλεία κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό…

  Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του…