Τροποποίηση για τους Βοσκοτόπους

Τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 1332/93570/23-08- 2016 (Β’ 2848) που προβλέπει τη διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, τη συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Τροποποιήθηκε με την απόφαση 2056/140051/29.12.2017 (ΦΕΚ 4642/29.12.2017 τεύχος Β’) ως εξής:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1332/93570/23-08-2016 (Β’ 2848) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 συμπληρώνεται ως εξής:
«Για το έτος 2018, η Επιτροπή ξεκινάει το έργο της στις 16 Φεβρουαρίου και το ολοκληρώνει έως τις 15 Απριλίου.».
2. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Τη διαδικασία ενημέρωσης των κτηνοτρόφων ασκούν και οι Περιφέρειες ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως η πληρωμή των μισθωμάτων.».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017 καταβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Στη περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφέρειας προχωρά στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης Οφειλής και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α’ 90), όπως ισχύει».
 
Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Related post

Πύργος: Εθελοντικοί καθαρισμοί στο πλαίσιο του “Let’s do it Greece”

Πύργος: Εθελοντικοί καθαρισμοί στο πλαίσιο του “Let’s do it…

Σε περιβαλλοντικές δράσεις στο βουνό του Κατακόλου, καθώς και στον καθαρισμό της μαρίνας καθώς και του παράκτιου αλσυλλίου της Σπιάτζας προχώρησαν…
Ο Δήμος Ήλιδας ανέδειξε το μεγαλείο της Αρχαίας Ήλιδας σε ειδική εκδήλωση που αποτέλεσε παράλληλη δράση για την Τελετή Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας

Ο Δήμος Ήλιδας ανέδειξε το μεγαλείο της Αρχαίας Ήλιδας…

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση του Δήμου Ήλιδας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παράλληλων  εκδηλώσεων για την Τελετή Υποδοχή της…
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αρχαία Ολυμπία, κατά τις εκδηλώσεις Αφήςτης Ολυμπιακής Φλόγας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «ΠΑΡΙΣΙ 2024»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αρχαία Ολυμπία, κατά τις εκδηλώσεις Αφήςτης…

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι στο πλαίσιο εκδηλώσεων αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «ΠΑΡΙΣΙ 2024», θα πραγματοποιηθούν οι…