Banner 728x90px camera

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 08-01-2020 ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ν. 4760/2020 (ΦΕΚ Α’ 247/11.12.2020)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νεαρού Νόμου 4760/2020 (ΦΕΚ Α` 247/11.12.2020) ισχύει αναφορικά με την μεταγωγή ψυχικώς νοσούντων, ότι 

«Κάθε μεταφορά του θεραπευόμενου διενεργείται από τον θεράποντα ιατρό και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα. Σε κάθε περίπτωση, ο θεράπων ιατρός που μεταφέρει τον θεραπευόμενο παραμένει στον χώρο, έως ότου πραγματοποιηθεί ο σκοπός της μεταφοράς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ασφάλεια του ασθενή και των τρίτων, μπορεί να ζητηθεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και προηγούμενης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω μέτρων ασφαλείας, η συνδρομή οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την παραμονή του θεραπευομένου στον χώρο μεταφοράς. Οι ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά θεραπευομένων δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις θεραπευομένων με το μέτρο θεραπείας της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 69Α Π.Κ., οι οποίοι δύνανται να προσέρχονται αυτοβούλως και άνευ συνοδείας, εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κατόπιν γνωμοδότησης του θεράποντος ιατρού, κρίνει διαφορετικά.»

Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται στη πράξη το άσχημο φαινόμενο της μη τήρησης του άρθρου 13 Ν. 4760/2020. Μάλιστα συμβαίνει α) η μεταγωγή ψυχικώς ασθενών σε ψυχιατρικές κλινικές ή νοσοκομεία ψυχικών νοσημάτων που βρίσκονται σε πολύ μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις από την έδρα αφετηρίας, δηλαδή η υποβολή τους σε πολύωρα και κουραστικά ταξίδια, β) άνευ λήψεως κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και δίχως ψυχολογική υποστήριξη κατά την διάρκεια της μεταγωγής, γ) μέσω περιπολικών οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ. και όχι μέσω νοσοκομειακών οχημάτων με την παρουσία νοσηλευτών. 

Ήρθε ειδικότερα σε γνώση μας , η καταγγελία ενός απεχθούς περιστατικού για τα δικαίωμα των ψυχικών πασχόντων αλλά και των ιδίων αστυνομικών - που ουσιαστικά εξαναγκάστηκαν να μεταγάγουν ψυχικώς πάσχοντα χωρίς νοσοκομειακό και νοσηλευτές, που εξελίχθηκε την 08 Ιανουαρίου 2021, που δεν τιμά τον πολιτισμό μας και το οποίο καταγγέλθηκε στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας από μέλη μας, Ηλείους αστυνομικούς. Καταγγέλλεται πως Ηλείοι αστυνομικοί από το Τμήμα Τάξης  και την Υ.Α.  Ασφάλειας Πύργου διετάχθησαν να μεταγάγουν δυστυχισμένο άτομο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ξεκινώντας με περιπολικό όχημα από τον Πύργο και μέχρι την μακρινή Αργολίδα, και τούτο παρά της εκκλήσεις των Ηλείων αστυνομικών (οι οποίοι έχουν προβεί σε αναφορές για το σχετικό περιστατικό) για την διακινδύνευση της σωματικής τους ακεραιτότητας αλλά και τον δυνητικό βασανισμό του ευαίσθητου ασθενούς από την μη τήρηση των δικαιωμάτων του σε κατάλληλη μεταγωγή όπως υποχρεωτικά προβλέπεται στο προρρηθέν άρθρο Ν. 4760/2020. Στις νόμιμες πλην ανθρώπινες εκκλήσεις τους, οι Ηλείοι αστυνομικοί εισέπραξαν  την  άρνηση και της παραλείψεις της υπηρεσίας καθώς και την αδιαφορία των αρμοδίων, αφού δεν υπήρξε μέριμνα για νοσηλευτικό προσωπικό – πόσο μάλλον για ιατρική εξέταση (test) διάγνωσης κορωνοϊού (Covid-19) για το οποίο οι υπεύθυνοι  αδιαφορήσαν . Το προσωπικό της αστυνομίας  δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και γνώσεις στην επιστήμη της Ψυχιατρικής και της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, ούτε γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της ψυχολογικής έντασης διεγερτικού ασθενούς. Απαράδεκτο εν έτη 2021, να ταλαιπωρείται ένας ψυχικά ασθενής - ενώ αστυνομικοί να έχουν "δεσμευθεί" επί ώρες μαζί του με ένα περιπολικό… Θα πρέπει ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του. Επισημαίνοντας πως λόγω της "δέσμευσης" των αστυνομικών για τη φύλαξη του ψυχικώς νοσούντος, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν καθ όλη τη διάρκεια της μεταγωγής  να οδηγούν  έχοντας υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία και θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα. Έτσι, για άλλη μια, ακόμα φορά, επιβεβαιώνεται η απάνθρωπη κατάσταση που επικρατεί στο εργασιακό περιβάλλον του αστυνομικού προσωπικού όταν καλείται να μεταγάγει ψυχικώς πάσχοντα: πολύωρα και κουραστικά ταξίδια, μη σωστή λήψη φαρμακευτικής αγωγής και ψυχολογικής υποστήριξης, για τους ψυχικά  ασθενείς, διακομιδή με περιπολικά. Το  σύνηθες φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ελεγχθεί εάν τηρήθηκε η νομιμότητα στο συμβάν της 8ης Ιανουαρίου 2020 και εάν εφαρμόστηκε ο Ν. 4760/2020.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΩΝ ότι η μεταγωγή ψυχικώς νοσούντων πρέπει να διενεργείται υπό συνθήκες που θα πρέπει να εξασφαλίζουν το σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενούς, βάσει του νεαρού νόμου 4760/2020 (ΦΕΚ Α` 247/11.12.2020). Σαν Πρόεδρος της Ένωσης αστυνομικών μαζί με τους συνάδελφούς μου και τα μέλη της ένωσής μας αγωνιζόμαστε καθημερινά για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού .Ένα από αυτά τα θέματα ήταν και η προβολή αυτού που προάγει την θέσπιση υποχρεωτικών κανόνων που θα διέπουν την μεταγωγή ψυχικώς πασχόντων το οποίο είχε προβληθεί κατ΄ επανάληψη. Κατά την  επίσκεψη του Υπουργού κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που έλαβε χώρα στην Πάτρα την  12/06/2020 στο κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος , στην συγκέντρωση των συνδικαλιστών ,μαζί με τους προέδρους των ενώσεων Αστυνομίας  Δυτικής Ελλάδας  του θέσαμε  και  το φλέγον αυτό  θέμα . Εκεί ο Υπουργός δημοσίως υποσχέθηκε να μεριμνήσει για το θέμα, πράγμα που έπραξε δικαιώνοντας μας . Έχουμε υποχρέωση ως άνθρωποι και ως αστυνομικοί να επιμείνουμε για την εφαρμογή του νέου νόμου και καταγγέλλοντας  την μη εφαρμογή του καθώς και να συγκρουσθούμε με αυτούς που  τον αγνοούν . Ο νόμος σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται. Όπως έλεγαν και οι Λατίνοι «Dura lex sed lex» («Σκληρός νόμος αλλά νόμος») και αν οποιοσδήποτε θεωρεί δύσκολο να τον εφαρμόσει, θα πρέπει εφ’ εξής να το πάρει απόφαση πως υποχρεούται να το πράξει. Όταν κάποιος απευθύνεται σε έναν αστυνομικό εργαζόμενο και αυθαιρετεί, να γνωρίζει πως απευθύνεται στο γενικό σύνολο των αστυνομικών που καταδικάζει την πράξη του και την συμπεριφορά του .

             Ο

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΝΤΟΣ 

«Ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαχείρισης και επιβεβαίωσης συνεδρίας εμβολιασμού από το ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ.

Η διαδικασία μέσω των ΚΕΠ πραγματοποιείται από τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο με συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Για την υποβολή της αίτησης μέσω ΚΕΠ   

     Απαιτείται:

  1. Α.Μ.Κ.Α
  2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
  3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό αριθμό ραντεβού, το μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (QR Code) καθώς και τις ακριβείς ώρες της προγραμματισμένης συνεδρίας εμβολιασμού.

Επισημαίνεται ότι κάθε πολίτης μπορεί να αλλάξει ή να ακυρώσει το ραντεβού του μέχρι μία (1) φορά μόνο. 

Σε περίπτωση ακύρωσης , ο πολίτης δε θα έχει τη δυνατότητα για επαναπρογραμματισμό για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες. 

Η ενέργεια ακύρωσης του ραντεβού μπορεί να γίνει έως και τρεις (3) ημέρες πριν τη προγραμματισμένη ημερομηνία».

Στην  παρέα του ΛΕΤΡΙΝΑ FM και της ραδιοφωνικής εκπομπής «πρωινές διαδρομές» βρέθηκε καλεσμένη η διαιτολόγος-διατροφολόγος Μαρία Χριστακοπούλου και μας έδωσε πολύτιμες συμβουλές, αναφέροντάς μας κάποια μικρά έξυπνα κόλπα για το πώς θα χάσουμε τα κιλά των εορτών.
Παρακολουθήστε την συνέντευξη εδώ:

Δυστυχώς το θέμα πλέον δεν είναι είδηση 

Εδώ και πολύ καιρό δεν είναι είδηση 

Συνηθίσαμε όλοι να ζούμε με αυτές 

Τα φαρμακεία και οι ασφαλισμένοι 

Όλοι μας είμαστε στο ψάξιμο 

Πότε το ένα φάρμακο και πότε το άλλο 

Πιο παλιά ψάχναμε να βρούμε λύση και ενίοτε διαμαρτυρόμεθα 

Φτάσαμε πλέον στο σημείο να το έχουμε πάρει απόφαση 

Το έχουμε πάει απόφαση εμείς από την πλευρά του φαρμακείου και το έχει πάρει απόφαση και ο ασφαλισμένος που δεν του κάνει καμιά εντύπωση όταν του λέμε να έλθει αύριο μεθαύριο για να μπορέσουμε να βρούμε το φάρμακο του.

Τελικά όλο αυτό που ζούμε δεν είναι τίποτα άλλο από το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εφαρμόζεται εδώ και πολύ καιρό 

Οι άκριτες μειώσεις τιμών μέσα σε μια ενιαία και ελεύθερη αγορά το μόνο που κάνει είναι να δίνει κίνητρο εξαγωγών σε χώρες της ΕΕ με πολλαπλάσιες τιμές ….

Δυστυχώς το θέμα δεν αντιμετωπίζεται 

Κατά καιρούς όταν τα πράγματα φτάνουν στο μη παρέκει ο ΕΟΦ αποφασίζει μια απαγόρευση εξαγωγών για συγκεκριμένα φάρμακα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έτσι για να τηρηθούν κάποια προσχήματα 

Κάποια στιγμή μετά ο ΕΟΦ πιστεύει ότι η αγορά ομαλοποιήθηκε και επιτρέπει πάλι τις εξαγωγές και μετά άντε πάλι από την αρχή 

Αυτό το έργο δυστυχώς το έχουμε δει πολλές φορές και τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό 

Η πολιτική τιμών και η ελεύθερη διακίνηση αγαθών από την μια χώρα στην άλλη εντός της ΕΕ  είναι το γενεσιουργό αίτιο αυτής της κατάστασης

Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει και ως εκ τούτου δεν υπάρχει  ελπίδα ότι θα αλλάξει αυτή η κατάσταση 

Είναι πλέον φανερό ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον κίνδυνο που συνεπάγεται για την υγεία αυτή η κατάσταση όσο και αν οι εκάστοτε αρμόδιοι μας διαβεβαιώνουν για το αντίθετο 

Δεν είναι απλό να καθυστερούν θεραπείες και δεν είναι απλό οι γιατροί κάποιες φορές να αναγκάζονται να αλλάζουν φάρμακα 

Δυστυχώς όλα αυτά δεν τα επισημαίνουμε για πρώτη φορά και είμαστε σίγουροι ότι και αυτήν την φορά τα λέμε σε ωτα μη ακουόντων 

Είναι φανερό ότι για τους αρμοδίους η υγεία δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα και αυτό επιβεβαιώνεται με δραματικό τρόπο και μέσα στην πανδημία που τώρα βιώνουμε….. 
Χρήστες δεν μπορούν να στείλουν μηνύματα

Προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα αρκετοί χρήστες του messenger, της δημοφιλούς πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων του Facebook.

Σύμφωνα με το downdetector, η πλατφόρμα αντιμετωπίζει προβλήματα.

Κάποιοι χρήστες δυσκολεύονται να μπουν στην εφαρμογή και να στείλουν μηνύματα.

1097: Οι Σταυροφόροι, με επικεφαλής τον Γοδεφρείδο του Μπουιγιόν, τον Βοϊμόνδο Α' του Τάραντα και τον Ραϋμόνδο Δ' της Τουλούζης, αρχίζουν την πολιορκία της Αντιόχειας.

1520: Ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος, Φερδινάνδος Μαγγελάνος, ανακαλύπτει το Στενό των 1.000 Παρθένων και καταφέρνει να περάσει από τον πορθμό μεταξύ της Νότιας Αμερικής και του νησιού της Γης του Πυρός. Με το «Στενό του Μαγγελάνου» γίνεται πλέον εφικτό το πέρασμα από τον νότιο Ατλαντικό στον νότιο Ειρηνικό.

1600: Ο Τοκουγκάβα Ιεγιάσου νικά τους ηγέτες των αντίπαλων ιαπωνικών φυλών στη μάχη της Σεκιγκαχάρα, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του Σογκουνάτο Τοκουγκάβα που στην ουσία θα κυβερνήσει την Ιαπωνία έως τα μέσα του 19ου αιώνα.

1774: Κατά τον Πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στο Τόντον της Μασαχουσέτης, υψώνεται για πρώτη φορά σημαία με τη λέξη «Ελευθερία».

1805: Ο ναύαρχος Οράτιος Νέλσον, επικεφαλής του Αγγλικού Ναυτικού, καταναυμαχεί τους ηνωμένους στόλους Ισπανίας και Γαλλίας στο Τραφάλγκαρ, αλλά πίπτει επί του πεδίου της μάχης.

1825: Δημοσιεύεται για πρώτη φορά στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» το ποίημα του Διονυσίου Σολομού «Ύμνος εις την Ελευθερία», που μετά την απελευθέρωση θα γίνει ο Εθνικός Ύμνος της χώρας.

1858: Εγκαινιάζεται στο Παρίσι το περίφημο καμπαρέ «Καν-Καν».

1879: Δοκιμάζεται με επιτυχία από τον Τόμας Έντισον ο πρώτος ηλεκτρικός λαμπτήρας πυράκτωσης (διήρκεσε 13,5 ώρες προτού σβήσει).

1895: Καταρρέει η Δημοκρατία της Φορμόζας, καθώς εισβάλλουν οι δυνάμεις της Ιαπωνίας.

1912: Ο Ελληνικός Στρατός Ηπείρου απελευθερώνει την Πρέβεζα και αφοπλίζει την τουρκική φρουρά δυνάμεως 810 ανδρών.

1918: Πραγματοποιείται το πρώτο εργατικό συνέδριο στην Ελλάδα, στο φουαγιέ του Βασιλικού Θεάτρου στην Αθήνα. Η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ απαρτίζεται από τους Α. Μπεναρόγια, Ε. Ευαγγέλου, Ηλ. Δελαζάνο, Ε. Μαχαίρα.

1922: Συγκροτείται το έκτακτο στρατοδικείο, που θα δικάσει τους υπαίτιους της Μικρασιατικής Καταστροφής, στην περίφημη «Δίκη των Εξι». Η σύνθεση του αποτελείται από τους Αλ. Οθωναίο, ως πρόεδρο και Βούλγαρη, Πεπονή, Ζουρίδη, Γεωργιάδη και Γρηγοριάδη ως μέλη.

1929: Σκάνδαλο με το ψωμί ξεσπά στην Ελλάδα, όταν γίνεται γνωστό ότι οι αλευροβιομηχανίες εισάγουν σιτάρι κατώτερης ποιότητας και το πουλούν πανάκριβα ως εκλεκτής ποιότητας.

1931: Πραγματοποιείται η Οκτωβριανή Εξέγερση στην Κύπρο: Ο ελληνισμός της Μεγαλονήσου εξεγείρεται εναντίον της αγγλικής αποικιοκρατίας, ζητώντας την ένωση με την Ελλάδα. Στη Λευκωσία, το πλήθος κρατώντας ξύλα και πέτρες κατευθύνεται προς το Κυβερνείο και το πυρπολεί. Σε πόλεις και χωριά άοπλος ο λαός συγκρούεται με την Αστυνομία. Ο απολογισμός είναι 15 Κύπριοι νεκροί και 60 τραυματίες.

1944: Μετά από μάχη τριών εβδομάδων η πόλη του Άαχεν πέφτει στις αμερικανικές δυνάμεις, καθιστώντας την την πρώτη γερμανική πόλη που καταλαμβάνεται από τους συμμάχους.

1948: Στην Ουάσιγκτον γίνεται η πρώτη επίδειξη αποστολής τηλεομοιοτυπίας, γνωστότερη ως φαξ.

1950: Εισβάλλουν και καταλαμβάνουν το Θιβέτ στρατιωτικές δυνάμεις της Κομμουνιστικής Κίνας.

1952: Από τη Μόσχα, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, λέει το περίφημο: «Τι Πλαστήρας, τι Παπάγος… άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος, όλοι οι σκύλοι μια γενιά!» και δηλώνει, ότι η ΕΔΑ πρέπει να κατέλθει ανεξάρτητη στις εκλογές.

1959: Ανοίγει τις «πύλες» του το περίφημο Μουσείο Γκουγκενχάιμ στη Νέα Υόρκη.

1964: Ο αιθίοπας Αμπέμπε Μπικίλα γίνεται ο πρώτος δρομέας που κερδίζει 2ο συνεχόμενο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στον Μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με 2:12.11.2 (το πρώτο ήταν το 1960), όπου αυτή τη φορά τρέχει με παπούτσια, ενώ 5 εβδομάδες πριν είχε υποβληθεί σε εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας.

1965: Ο κομήτης Ικέγια-Σέκι πλησιάζει το περιήλιο, περνώντας 450.000 χιλιόμετρα από τον ήλιο.

1966: Ένας σωρός καρβουνόσκονης καταρρέει στο χωριό Αμπερφάν της Ουαλίας, σκοτώνοντας 144 άτομα, κυρίως μαθητές.

1972: Αεροπλάνο της Ολυμπιακής, που εκτελεί το δρομολόγιο Κέρκυρα - Αθήνα, συντρίβεται στη θάλασσα έξω από το Ελληνικό. Τα θύματα ανέρχονται σε 37 και οι διασωθέντες σε 16.

1979: Η Ομοσπονδιακή Βουλή εκλέγει τον πρώην δήμαρχο του Βερολίνου, Βίλι Μπραντ, ως τον πρώτο σοσιαλδημοκράτη Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

1980: Επανεντάσσεται η Ελλάδα στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, μετά την αποχώρηση της το 1974, διαμαρτυρόμενη για την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο.

1981: Ορκίζεται ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, η νέα κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.

1983: Γίνεται ο ορισμός του μέτρου με βάση την ταχύτητα του φωτός στη γενική διάσκεψη μέτρων και σταθμών.

1992: Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Αντώνης Σαμαράς, ανακοινώνει την παραίτησή του από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη διαφωνία του με την κυβέρνηση στο θέμα των Σκοπίων.

1993: Στο Μπουρούντι, στρατιωτικές δυνάμεις ανατρέπουν και δολοφονούν τον πρόεδρο, Μαλτσιόρ Νταντάγιε, τερματίζοντας το τρίμηνο πείραμα εκδημοκρατισμού της χώρας.

1994: Εννέα νεκροί, πλημμυρισμένες κατοικίες και μαγαζιά και πρωτοφανείς καταστροφές σε δρόμους και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων, που πλήττουν περιοχές της Αθήνας.

2003: Φωτογραφίζεται για πρώτη φορά ο πλανήτης νάνος Έρις.

Γεννήσεις

1409 - Αλεσάντρο Σφόρτσα, Ιταλός κοντοτιέρος

1467 - Τζοβάνι των Μεδίκων ο Ποπολάρος, Ιταλός ευγενής

1581 - Ντομενικίνο (Ντομένικο Τζαμπιέρι), Ιταλός ζωγράφος

1748 - Γιόχαν Άφσπρουνγκ, Γερμανός παιδαγωγός και εκδότης

1772 - Κλοντ Φοριέλ, Γάλλος ιστορικός

1776 - Τζωρτζ Άιζαρντ, Αμερικανός στρατηγός

1790 - Αλφόνς ντε Λαμαρτίν, Γάλλος ποιητής και πολιτικός

1833 - Άλφρεντ Νόμπελ, Σουηδός χημικός και μηχανικός

1882 - Μαξιμιλιάνο Ερνάντες Μαρτίνες, πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ

1907 - Νίκος Εγγονόπουλος, Έλληνας ζωγράφος και ποιητής

1917 - Ντίζι Γκιλέσπι, Αμερικανός τρομπετίστας, διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης

1929 - Ούρσουλα Λε Γκεν, Αμερικανίδα συγγραφέας

1949 - Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ισραηλινός πολιτικός

1950 - Σπύρος Ιωαννίδης, Έλληνας υδατοσφαιριστής

1950 - Γουίλιαμ Μάρλιν, πολιτικός από τον Άγιο Μαρτίνο

1951 - Λένα Πλάτωνος, Ελληνίδα συνθέτρια

1956 - Κάρι Φίσερ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1957 - Τζούλιαν Κόουπ, Βρετανός τραγουδιστής και συγγραφέας

1968 - Αλέξης Αλεξανδρής, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1981 - Νεμάνια Βίντιτς, Σέρβος ποδοσφαιριστής

1990 - Ρίκι Ρούμπιο, Ισπανός καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι

1221 - Αλίκη, δούκισσα της Βρετάνης

1266 - Μπίργιερ Γιαρλ, Σουηδός πολιτικός

1422 - Κάρολος ΣΤ', βασιλιάς της Γαλλίας

1494 - Τζαν Γκαλεάτσο Σφόρτσα, δούκας του Μιλάνου

1556 - Πιέτρο Αρετίνο, Ιταλός συγγραφέας

1805 - Οράτιος Νέλσον, Άγγλος αντιναύαρχος

1931 - Άρτουρ Σνίτσλερ, Αυστριακός συγγραφέας

1966 - Απόστολος Παπαβαλσάμης, Έλληνας πολιτικός

1967 - Έιναρ Χέρτζσπρουνγκ, Δανός χημικός και αστρονόμος

1969 - Τζακ Κέρουακ, Αμερικανός συγγραφέας

1970 - Έρνεστ Χάλερ, Αμερικανός κινηματογραφιστής

1980 - Χανς Άσπεργκερ, Αυστριακός παιδίατρος

1982 - Αμπντούλ Ζαχίρ, Αφγανός πολιτικός

1984 - Φρανσουά Τρυφό, Γάλλος σκηνοθέτης

1996 - Γεώργιος Ζωιτάκης, Έλληνας στρατιωτικός

1997 - Ιωάννης Ζίγδης, Έλληνας πολιτικός

2017 - Μάρτιν Έρικ Έιν, Αμερικανός μπασίστας

2018 - Ρομπέρ Φορισόν, Γάλλος ακαδημαϊκός

ΟΑΕΔ: Τα μπόνους της κάρτας ανεργίας

Αναλυτικά, αυτά είναι τα εξής:

1. Η κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ προσφέρει: Μοριοδότηση στις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
2. Μοριοδότηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
3. Δυνατότητα Συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές (Απασχόληση, Κατάρτιση, Συμβουλευτική)
4. Δυνατότητα Συμμετοχής σε Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό).
Ειδική περίπτωση: Το δικαίωμα αυτό χάνεται στην περίπτωση που οι άνεργοι απολέσουν την ιδιότητα του ανέργου σε χρόνο που δεν τους επιτρέπει να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά ως εργαζόμενοι.

5. Ασφάλιση μέσω του ΕΛΕΚΠ – κλάδος ΛΑΕΚ στον κλάδο ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6. Προαιρετική Ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ΕΤΕΑ (Επικουρική Ασφάλιση) μέσω του ΕΛΕΚΠ – κλάδος ΛΑΕΚ.
7. Ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ.
8. Μειώσεις ή Απαλλαγές από τη φορολογική αρχή (ΕΝΦΙΑ κ.λπ.)
9. Ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν σε δάνεια, οφειλές κλπ (Νόμος Κατσέλη).

10. Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
11. Δυνατότητα Συμμετοχής σε προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
12. Ωφελούμενοι διαφόρων παροχών (π.χ. επίδομα θέρμανσης).

13. Η κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ προσφέρει: Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
14. Η κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ προσφέρει: Πιθανά οφέλη από παροχές Δήμων (π.χ. δημοτικά κολυμβητήρια, δημοτικά θέατρα).
15. Η κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ προσφέρει: Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία.

Οι αιτίες πίσω από την… γρουσουζιά της σημερινής ημέρας είναι πολλές και διαφορετικές.

«Τρίτη και 13» γράφει σήμερα το ημερολόγιο και πολλοί είναι αυτοί που έχουν ήδη κανονίσει να μην βγουν καν από το σπίτι, υπό τον φόβο κάποιου ατυχήματος καθώς θεωρείται η πιο γρουσούζικη ημέρα του χρόνου.

Δεισιδαιμονία που απαντάται στους Έλληνες και τους Ισπανόφωνους λαούς. Γενικώς, η Τρίτη θεωρείται αποφράς ημέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς. Όταν συμπίπτει Τρίτη και 13, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη ημέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς η γρουσούζικη ημέρα είναι η Παρασκευή και 13.

Ο κοροναϊός «σκοτώνει» το ποδόσφαιρο - Βουτιά στις μεταγραφές λόγω της πανδημίας

Οι Ισπανόφωνοι εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία «En martes, ni te cases ni te embarques» («Την Τρίτη, μη παντρεύεσαι και μη ξεκινάς ταξίδι»). Κάτι ανάλογο ισχύει και στα καθ’ ημάς, όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή να τελέσουν αρραβώνα. Αντίθετα, η Τρίτη είναι η κατάλληλη για εκδηλώσεις μαγείας.

Κατά την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη, καθώς την ημέρα αυτή η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων (Τρίτη 29 Μαΐου 1453). Όπως παρατηρεί ο “πατέρας” της ελληνικής λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης (1852-1921), η ερμηνεία αυτή είναι υστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι στην Άλωση απέδωσαν την εθνική εκείνη συμφορά στην ολέθρια επίδραση της ημέρας. Μαρτυρία για την πρόληψη αυτή υπάρχει ήδη από το 1164.

Η εξήγηση της δεισιδαιμονίας, όπως αναφέρει το sansimera.gr πρέπει να αναζητηθεί, κατά τον Νικόλαο Πολίτη, σε αστρολογικές προβλέψεις. Σύμφωνα με αυτές, την Τρίτη κυρίαρχος είναι ο πλανήτης Άρης, ενώ σε κάποια ώρα της ημέρας (η «κακιά ώρα») επικρατεί μαζί με τον πλανήτη Κρόνο. Γι’ αυτό η ώρα αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επειδή, όμως, κανείς δεν μπορεί να την προσδιορίσει, ολόκληρη η Τρίτη αντιμετωπίζεται ως αποφράς ημέρα.

Το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός, που σπάει την αρμονία του 12 (12 Θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 Ιμάμηδες κλπ). Με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το άγνωστο, που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13, προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους κι έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα.


Αγαπητοί μου φίλοι και Χριστιανοί μου, η ένδοξη Ελλάδα μας ως γνωστόν είναι και χώρα Αγίων! Ως Έθνος ευλογημένο από τον ίδιο τον Κύριο (Ιωάν.12,23), «ποιών τους καρπούς» της Βασιλείας του Θεού (Ματθ.21,43), έχει την ευλογία να αναδεικνύει στη δισχιλιόχρονη και πλέον Χριστιανική του πορεία, μεγάλους αγίους και ομολογητές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστεώς μας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως οι κορυφαίοι Ιεροί Πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν στο σύνολό τους Έλληνες! Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, εφάμιλλος των μεγάλων αγίων και ομολογητών της αρχαίας Εκκλησίας μας. Επιπλέον ο μεγάλος αυτός άνδρας εκτός από Ιερομάρτυρας της Εκκλησίας μας είναι και Εθνομάρτυρας, διότι ωφέλησε το Έθνος μας τα μέγιστα σε μια κρίσιμη ιστορική περίοδο.
Εορτάζουμε λοιπόν στις 24 Αυγούστου εκάστου έτους, την ιερή και σεβάσμια μνήμη ενός εναρέτου μοναχού, λαμπρού Ιεραποστόλου, μεγάλου Διδασκάλου και Φωτιστού του υποδούλου Γένους μας, λαμπρού Προφήτου, ενδόξου Ιερομάρτυρος. Τιμούμε τον Άγιον Κοσμά τον Αιτωλό, τον συγκλονιστικό αυτόν Ιεραπόστολο και Εθναπόστολο, τον θερμό πρόμαχον και υποστηρικτή της Ελληνικής μας Παιδείας, τον Άγιο των Σχολείων, τον μεγάλο μύστη της Λευτεριάς, τον κορυφαίον αναγεννητήν του Γένους, τον μάρτυρα της Πίστεως και της Πατρίδος μας!
Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε το 1714 το Μέγα Δένδρο της Αιτωλίας, κοντά στο Θέρμο. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Κώνστας και το επίθετό του Δημητρίου. Οι ευσεβείς και ευλαβείς γονείς του του ενέπνευσαν την ευσέβεια και την πίστη στο Θεό. Του εμπέδωσαν επίσης την Ορθοδοξία, όχι απλά ως Θρησκευτική πίστη, αλλά και ως τρόπο ζωής. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Αργότερα τον έστειλαν οι γονείς του στις ονομαστές σχολές της Ναυπακτίας και της Παρνασσίδος, για να συμπληρώσει την παιδεία του κοντά στους ονομαστούς δασκάλους της εποχής, Γεράσιμο Λύτσικα και Ιερομόναχο Ανανία. Το 1749 πήγε στο Άγιο Όρος για να συμπληρώσει τις σπουδές του στην περίφημη Αθωνιάδα Σχολή. Εκεί διδάχτηκε ανώτερες σπουδές, θεολογίας, φιλολογίας και φιλοσοφίας. Κατόπιν πήγε στη Μονή Φιλοθέου όπου έλαβε το μοναχικό σχήμα και το όνομα Κοσμάς. Ύστερα από δεκαετή μοναχική ζωή, με προσευχή, νηστείες, αγρυπνίες και προσωπική κάθαρση, συνειδητοποίησε ότι δεν είχε το δικαίωμα να ζει και να φροντίζει μόνο τον εαυτό του, αλλά έπρεπε να βοηθήσει και τους αδελφούς του, τους ορθοδόξους ραγιάδες, οι οποίοι βίωναν αφάνταστη τυραννία από τους αλλόθρησκους τούρκους κατακτητές και βρισκόταν σε μαύρα σκοτάδια πλάνης και πνευματικής καταπτώσεως.
Περισσότερο ανησυχούσε για τους εκτεταμένους εξισλαμισμούς. Ολόκληρες επαρχίες ασπάζονταν είτε με τη βία, είτε με τη θέλησή τους το Ισλάμ, χάνοντας πάραυτα την πίστη τους στο Χριστό και την ελληνική τους συνείδηση! Στα 1759 πήρε τη μεγάλη απόφαση να βγει από το Άγιο Όρος, για να βοηθήσει τον δοκιμαζόμενο λαό. Πήρε την άδεια από τον Πατριάρχη Σεραφείμ να περιέλθει ως ιεροκήρυκας την Ελλάδα. Έτσι, ως νέος Απόστολος Παύλος, οργανώνει μεγάλες ιεραποστολικές περιοδείες ανά την Ελλάδα, και με ανύπαρκτα μέσα, κατορθώνει μέσα σε είκοσι χρόνια να επισκεφτεί ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με τις τέσσερις περιοδείες του, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Ρούμελη, την Πελοπόννησο, τα Ιόνια νησιά και ως τις εσχατιές της Αλβανίας. Κήρυττε το λόγο του Θεού με απλά, αλλά πειστικά λόγια, αποδεικνύοντας ότι η ορθόδοξη διδασκαλία είναι η μόνη αληθινή πίστη και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού, μέσα στην οποία μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος και στηλίτευε τους εξισλαμισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως προδοσία, σαν εκείνη του Ιούδα. Ταχυγράφοι κατέγραφαν τις ομιλίες του, πολλές από τις οποίες σώθηκαν και οι οποίες έχουν τόσο μεγάλο θεολογικό βάθος, ώστε να μας εντυπωσιάζουν και εμάς σήμερα!
Ο αγιασμένος και φωτισμένος Ιεροκήρυκας Κοσμάς ήξερε την αιτία της πνευματικής καταπτώσεως των υποδούλων και τη λύση της πνευματικής τους αφύπνισης. Αυτή ήταν η παιδεία. Σε κάθε τόπο που πήγαινε μιλούσε για την άμεση ανάγκη ίδρυσης σχολείων, ώστε να φοιτούν όλα τα ελληνόπουλα, αγόρια και κορίτσια, για να ξυπνήσουν από τον πνευματικό λήθαργο της σκλαβιάς. Έκανε εράνους και ίδρυε σχολεία, τα οποία άφηνε στη φροντίδα των κοινοτήτων και τη συντήρησή τους στους προύχοντες της περιοχής. Ο ίδιος ομολόγησε πως ίδρυσε περισσότερα από διακόσια πενήντα κατώτερα σχολεία και περισσότερα από δέκα ανώτερα! Πρότασσε την ανάγκη της παιδείας στα υλικά πράγματα. Παρακινούσε τους υπόδουλους να μιλάνε Ελληνικά και όχι Τουρκικά, Αλβανικά, Βλάχικα κ.λ.π., διότι η γλώσσα μας είναι βασικό στοιχείο της εθνικής μας ιδιοσυγκρασίας και υπόστασης. Στηλίτευε με σθένος την κοινωνική αδικία και έβαζε τους αδίκους να επανορθώνουν για τις αδικίες τους. Τους έπειθε να ζητούν δημόσια συγνώμη και εκείνος τους έδινε άφεση αμαρτιών. Στηλίτευσε την καταφρόνηση της γυναίκας, όπως υπαγόρευε ο Ισλαμικός νόμος και σύστησε την αγάπη στα παιδιά.
Εναντιώθηκε στα κυριακάτικα παζάρια, τα οποία αποσπούσαν τους Χριστιανούς από την Εκκλησία και τους έκανε πωρωμένους με το εμπόριο και το κέρδος, γεγονός που οδήγησε στο μαρτύριό του. Αυτό εναντίωσε τους μεγαλέμπορους της εποχής, κυρίως Εβραίους, οι οποίοι θίγονταν οικονομικά. Γι’ αυτό και αποφάσισαν να του κλείσουν το στόμα. Δωροδόκησαν τον Κούρτ-Πασά του Βερατίου, ο οποίος τον συνέλαβε και τον απαγχόνισε στις 24 Αυγούστου του 1779 στο χωριό Κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου. Ο Ορθόδοξος Ελληνικός λαός πίστευε στην αγιότητα του Κοσμά, πριν το μαρτυρικό του θάνατο, αλλά και πιστεύει μετά από αυτόν. Αν και πέρασαν τριακόσια και πλέον χρόνια από τότε, παραμένει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, ζωντανή η μνήμη της παρουσίας του σ’ αυτές. Η επίσημη αγιοκατάταξή του έγινε το 1961 και η ιερή μνήμη του τιμάται στις 24 Αυγούστου. Η Εκκλησία μας τον τιμά ως Ισαπόστολο και το Έθνος μας ως Εθναπόστολο!
Ο Άγιος Κοσμάς έλαβε το χάρισμα από το Θεό και της προφητείας. Καταγράφηκαν εκατοντάδες προφητείες του, οι περισσότερες των οποίων επαληθεύτηκαν με θαυμαστή ακρίβεια και επαληθεύονται συνεχώς ως τις μέρες μας. Αυτός εν συντομία βέβαια ήταν αγαπητοί μου φίλοι, ο Άγιος Κοσμάς, ο μεγάλος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας και του Γένους μας και είναι επιτακτική ανάγκη ως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να τον προβάλλουμε ως πρότυπο και πνευματικό ορόσημο στις δύσκολες στιγμές που περνάμε ως Έθνος και κοινωνία! Ο Άγιος και Ισαπόστολος Κοσμάς είναι φαινόμενο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Είναι η εκπληκτικότερη ενσάρκωση της εκκλησιαστικής γνησιότητος μέσα σε ολόκληρη την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ήταν αποφασιστική η συμβολή του εις την διάσωσιν της ελληνικής γλώσσης και συνειδήσεως σε κρίσιμες περιοχές, στην αποτροπή του εξισλαμισμού. Τόνωσε την ελπίδα των Ελλήνων σε μια μελλοντική απελευθέρωση – ανάσταση του Γένους!
Διαχρονικώς ακούμε την φωνήν του Αγίου να μας λέγει «Χριστός και Ελλάδα σας χρειάζονται» και σήμερα, παρά ποτέ, οφείλουμε να υπακούσουμε σε αυτή την προτροπή του. Αυτός, όπου και αν εκήρυξε, ύψωνε τον Σταυρό της Αγάπης, της Θυσίας, της προσφοράς, και ανέβαινε στο σκαμνάκι του, στον τάφο του, όπως χαρακτηριστικά έλεγε, δια να ομολογήσει την Αληθινήν Πίστιν. Αν σήμερα ο Άγιος ζούσε το ίδιο θα έκανε. Θα άφηνε το μοναστήρι του και θα βροντοφώναζε παντού «Χριστός και Ελλάδα σας χρειάζονται». Ας τον μιμηθούμε λοιπόν δια να μην χαθεί η Ελλάδα μας και ημείς να μην φανούμε ανάξιοι απόγονοί του. Ο Κύριος του ουρανού και της γης να φωτίσει όλους αγαπητοί μου φίλοι και Χριστιανοί μου, άρχοντες και αρχομένους να κατανοήσουμε ότι η φωνή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, όπως κατά τον καιρό της δουλείας οδήγησε το Γένος στην ελευθερία, έτσι και τώρα η φωνή του Αγίου Κοσμά, η Ορθοδοξία, η γνήσια φιλοπατρία και η παιδεία με το Φως του Χριστού να σώσουν και πάλι το Ελληνορθόδοξο Έθνος μας.
Πρέπει όλοι μας αυτές τις κρίσιμες ημέρες και ώρες που ζούμε να ανοίξουμε τα αυτιά της ψυχής μας, για να κατανοήσουμε τα μηνύματα του Αγίου Κοσμά, ώστε να αφυπνιστούμε, να γίνουμε συνειδητοί ορθόδοξοι χριστιανοί και συνειδητοί Έλληνες. ΑΜΗΝ!
«ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ».
Να προσέχετε Αδελφοί μου, εσείς οι κοσμικοί να μη κατηγορήτε τους παπάδες σας, να μη τους υβρίζετε και να μη τους παραμελήτε, διότι βάνετε φωτιά και καίεσθε. Διότι οι παπάδες είναι ανώτεροι από τους Αγγέλους και από τους Βασιλείς. Εγώ, αδελφοί μου, η γνώμη μου έτσι με λέγει να κάμω. Εάν απαντώ ένα παπά και ένα βασιλέα, με φαίνεται εύλογον τον παπά να βάλω να καθήσει υψηλότερα από τον βασιλέα. Και εάν απαντήσω έναν παπά και έναν άγγελον, πρώτα θα χαιρετήσω τον παπά και έπειτα τον άγγελον. Διότι, αδελφοί μου, είναι ανώτερος και από την αγίαν Τράπεζαν, ανώτερος και από το άγιον Ποτήριον, διότι το άγιον Ποτήριον είναι άψυχον, μα ο ιερεύς μεταλαμβάνει τα Άχραντα Μυστήρια καθ΄ εκάστην ημέραν, το τίμιον σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού. Εγώ, αδελφοί μου, δεν έχω καμίαν κατηγορίαν να κάμω των παπάδων, διότι είναι παπάδες και έχουν τον Χριστόν όπου τους παιδεύει και ό,τι σφάλμα κάμουν οι παπάδες, έχει ο Χριστός μας ράβδον σιδηράν δι΄ αυτούς.

ΠΡΕΣΒ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΗΔΗΜΑΣ


Το Newsauto.gr δημοσιεύει έναν χρήσιμο οδηγό που εξηγεί βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωσης ατυχήματος λόγω κακοτεχνίας του οδοστρώματος.

Το γεγονός ότι υπάρχουν κακοτεχνίες στους κεντρικούς δρόμους και τα στενάκια στις πόλεις είναι δεδομένο. Ωστόσο τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος πάθει ζημιά στο αυτοκίνητό του από κάποια μεγάλη λακκούβα ή άλλη κακοτεχνία του οδοστρώματος;

Το Newsauto.gr ετοίμασε ένα χρήσιμο οδηγό όπου καταγράφονται τα βήματα που πρέπει να κάνει όποιος πάθει ζημιά στο όχημά του από λακκούβα ή κακοτεχνία για να αποζημιωθεί.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν τη δικαστική οδό προκειμένου να αποζημιωθούν για ζημιές που έχουν υποστεί τα οχήματά τους ή ακόμη και οι ίδιοι (αναβάτες δικύκλων) εξαιτίας των κακοτεχνιών.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους οι Δήμοι ή το Δημόσιο έχουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη για την συντήρηση των δρόμων ενώ σε κάποιους αυτοκινητόδρομους υπεύθυνη είναι  η εταιρείας διαχείρισης που εισπράττει και τα διόδια.

Αρκετοί είναι οι πολίτες που έχουν στραφεί ενάντια στους Δήμους ή το Δημόσιο απαιτώντας αποζημιώσεις που μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τις 100.000 ευρώ!

Όσοι λοιπόν πέσετε σε κάποια λακκούβα και το όχημά σας πάθει ζημιά ή εσείς χτυπήσετε θα πρέπει:

1.Να καλέσετε την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να έρθει και να καταγράψει το περιστατικό και να έχετε στα χέρια ένα επίσημο έγγραφο από την ΕΛΑΣ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο δικαστήριο.

2.Φωτογραφίστε με το κινητό σας ή κάποια άλλη συσκευή το σημείο όπου υπάρχει η λακκούβα ή κακοτεχνία η οποία σας προκάλεσε ζημιές στο όχημα ή προκάλεσε τον τραυματισμό σας. Επίσης οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο.

3.Ενημερώστε αμέσως την ασφαλιστική σας εταιρεία για να καταγράψει τις ζημιές στο όχημά σας κι αν υπάρχει τραυματισμός το ΕΚΑΒ για να επιβεβαιωθεί. Αν δεν έχετε οδική βοήθεια καλό θα ήταν το όχημά σας να μεταφερθεί με γερανό ώστε να υπάρχει επίσης ένα αποδεικτικό στοιχείο για την ζημιά που έχει προκαλέσει η κακοτεχνία του οδοστρώματος στο όχημά σας.

4.Καλό θα ήταν να κρατήσετε τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τα στοιχεία κάποιων μαρτύρων που ήταν παρόντες στο περιστατικό και βέβαια να δηλωθούν και στο έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας.

5.Σε περίπτωση τραυματισμού πηγαίνετε σε δημόσιο νοσοκομείο για να λάβετε και την σχετική ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο νοσοκομείο.

6.Επικοινωνήστε με τον δικηγόρο σας ώστε να αναλάβει άμεσα να αποστείλει εξώδικο προς τον αρμόδιο φορέα που μπορεί να είναι ο Δήμος ή το Δημόσιο ή κάποιος εργολάβος. Αν σε δύο ημέρες δεν υπάρξει αντίδραση από τον υπεύθυνο της κακοτεχνίας καλό θα ήταν να καταθέσετε αμέσως ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή.

Να υπενθυμίσουμε πως έχουν καταγραφεί χιλιάδες θάνατοι που οφείλονται σε κακοτεχνίες και λακκούβες του οδοστρώματος και οι δικαστές έχουν επιβάλλει μέχρι και ποινές φυλάκισης στους υπεύθυνους.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση αναβάτη μοτοσικλέτας ο οποίος έχασε τη ζωή του από λακκούβα που είχε προκαλέσει κάποιο συνεργείο του Δήμου Κορωπίου με αποτέλεσμα να καταδικαστούν σε 4 χρόνια φυλάκισης ο τότε δήμαρχος και δύο υπάλληλοι του Δήμου.

Η θέση της Αστυνομίας

Η κ. Ιωάννα Ροντζιώκου, Αστυνόμος Β’ και εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σχετικά με θέμα των κακοτεχνικών επισήμανε στο Newsauto.gr ότι:

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης. Αρμόδιοι φορείς για την εκπόνηση ή έγκριση των μελετών εφαρμογής, που αφορούν την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών (πινακίδες και διαγραμμίσεις) και για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, είτε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις συντηρούν κατά περίπτωση.

Κατόπιν τούτου σε περίπτωση που κάποιος πολίτης διαπιστώσει κακοτεχνία στο δρόμο μπορεί να απευθυνθεί είτε κατά περίπτωση σε μία από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες, είτε στις κατά τόπο υπηρεσίες τροχαίας, οι οποίες στο πλαίσιο της τεχνικής τροχονομικής αστυνόμευσης καταγράφουν την κακοτεχνία και παράλληλα ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες. »

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση Τζόκερ [2162] της Τρίτης 4 Αυγούστου 2020. Οι τυχεροί αριθμοί.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι:

33, 45, 10, 15, 21 και τζόκερ ο αριθμός 9.Ενας τυχερος στην πρωτη κατηγορια

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση (2161) του Τζόκερ που έγινε την Πέμπτη, η οποία μοίραζε τουλάχιστον 6 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι οι εξής: 13,16, 30, 39, 45

και Τζόκερ ο αριθμός 6.
Αυτή την Πέμπτη 23 Ιουλίου και κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 21:00, ένα υπέροχο cocktail party  στην καρδιά του Πύργου σε περιμένει. 
Το ακούς συχνά αυτό το καλοκαίρι... «Κήπος cocktail party»
Θα είμαστε όλοι εκεί με χαλαρή διάθεση, στο πιο όμορφο  και δροσερό στέκι της πόλης μας!
Στον δικό μας «Κήπο» λοιπόν, ακούγοντας deep house, tropical, melodic house & funky deep μελωδίες από τον Σάκη Φακιά. Μελωδίες  που  συνθέσουν μια ευχάριστη νότα, για να απολαύσουμε το ποτό ή το κοκτέιλ μας!
«Κήπος cocktail party»
Η καλύτερη επιλογή για διασκέδαση, η καλύτερη επιλογή για  Πέμπτη βράδυ...

Ο Σύλλογος Νέων Καταραχίου με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στις 16 και 17 Ιουλίου πραγματοποίησε διήμερη ενημέρωση για τις δράσεις του, συζήτησε για τα προβλήματα της περιοχής και πληροφόρησε τον κόσμο για τις επόμενες δράσεις του. Παράλληλα πρόσφερε χειροποίητες μαρμελάδες, οι οποίες παρασκευάστηκαν από μέλη του Συλλόγου και πραγματοποίησε μία πλούσια λαχειοφόρο κλήρωση με πάρα πολλά δώρα, τα έσοδα από την οποία θα διατεθούν στην αγορά τροφίμων για άπορες οικογένειες της περιοχής. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα Souvlike στο Καταράχι στις 18.07.2020 και ώρα 2 το μεσημέρι.


Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα καταστήματα της περιοχής που μας στήριξαν καθώς και το Δήμο Πύργου, τον κύριο Ανδρέα Αλεξόπουλο, τον κύριο Λάμπη Αριστειδόπουλο και τον κύριο Γιάννη Πλεμμένο για την πολύτιμη βοήθεια τους. Επίσης, ευχαριστούμε όλους εσάς που παρευρεθήκατε.


Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας σε επόμενη δημοσίευση. Γιατί μαζί μπορούμε αλλιώς.

Με ένα καυστικό σκίτσο, για όσους δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κορωνοϊός ή έστω υποεκτιμούν την επικινδυνότητα της κατάστασης, επανήλθε σήμερα το πρωί ο Αρκάς.

Συγκεκριμένα, ο Αρκάς, ο οποίος ετοιμάζει έκθεση στην Ανδρο, στη σκιά της αύξησης των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών και της εντατικοποίησης των ελέγχων, με ένα σκίτσο του με τους χαρακτηριστικούς του κορωνοϊούς, στέλνει το δικό του μήνυμα ότι ο ιός είναι εδώ και χρειάζεται προσοχή.

«Είναι πολλοί που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουμε», σχολιάζει ο ένας «κορωνοϊός», με τον δεύτερο που πρωταγωνιστεί στο σκίτσο να απαντά: «Πρέπει να πείσουμε και τους υπόλοιπους».
Πηγή: iefimerida.gr 

Ένα αντισηπτικό και ταυτόχρονα καλλυντικό σπρέι χεριών το οποίο αδρανοποιεί τον κορονοϊό αλλά και μία αντιγηραντική αντιοξειδωτική κρέμα προσώπου η οποία προστατεύει από την μπλέ ακτινοβολία (blue light) δημιουργήθηκαν με την χρήση νανοτεχνολογίας και παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Nanotexnology 2020, το οποίο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Και τα δύο αυτά προϊόντα αναμένεται να πιστοποιηθούν τους προσεχείς μήνες προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθούν στον ΕΟΦ και να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά.  

Το αντισηπτικό σπρέι χεριών κατασκευάστηκε από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με την εταιρία νανοϊατρικής BL Nanobiomed και εκτός από τις ουσίες που περιέχουν τα συνήθη αντισηπτικά περιέχει και αντιμικροβιακά νανοσωματίδια τα οποία δεσμεύουν και αδρανοποιούν τον κορονοϊό.

Το σημαντικό είναι ότι ένα από τα βασικά συστατικά του σπρέι είναι η Μαστίχα Χίου.

"Τα νανοσωματίδια που περιέχει αυτό το αντισηπτικό διάλυμα είναι πολύ μικρότερα από τον κορονοϊό (έχουν μέγεθος 10-20 νανομέτρων ενώ ο κορονοϊός έχει μέγεθος 100 νανομέτρων) και προσκολλώνται στον ιό τον οποίο αδρανοποιούν ώστε να μην μπορεί αυτός να κολλήσει στους υποδοχείς της μύτης. Αυτό είναι το πλεονέκτημά του έναντι των άλλων αντισηπτικών. Το αντισηπτικό αυτό θα κυκλοφορήσει σε διάφορα χρώματα και αρώματα, δηλαδή θα είναι και καλλυντικό" ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η νανοϊατρός, επικεφαλής της Ομάδας Νανοϊατρικής του ΑΠΘ,  και υπεύθυνη της προαναφερόμενης εταιρείας νανοϊατρικής, Βαρβάρα Καραγκιοζάκη.

πηγή:politischios.gr

Επιστήμονες στην Ελβετία, μεταξύ των οποίων ένας διακεκριμένος Έλληνας ερευνητής της διασποράς, δημιούργησαν την πρώτη στον κόσμο φορητή συσκευή «τσέπης» που -σε συνδυασμό με ένα application για smartphones- μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα τα επίπεδα μεθανόλης στα αλκοολούχα ποτά και έτσι να αποκαλύψει αν αυτά έχουν νοθευτεί.Η μεθανόλη είναι ένα φθηνό βιομηχανικό προϊόν, παράγωγο του πετρελαίου, που -μεταξύ άλλων- χρησιμοποιείται για τη νόθευση των αλκοολούχων ποτών σε όλο τον κόσμο (και στην Ελλάδα), κρύβοντας θανάσιμους κινδύνους για τους ανυποψίαστους πότες. Μερικές φορές η νόθευση φθάνει σε ποσοστό 50% του όγκου του ποτού, κάτι που αποφέρει μεγάλα κέρδη σε όσους εμπλέκονται στη νοθεία. Είναι επίσης δυνατό η μεθανόλη να συσσωρευτεί στα αλκοολούχα ποτά όχι σκόπιμα, αλλά μέσω ακατάλληλης ζύμωσης ή απόσταξης των ποτών.

Μεταξύ 2017-2019 καταγράφηκαν παγκοσμίως 306 μαζικά περιστατικά νοθείας ποτών με μεθανόλη, έχοντας ως συνέπεια 7.104 άνθρωποι να αρρωστήσουν και 1.888 να πεθάνουν. Το 90% περίπου της νόθευσης λαμβάνει χώρα στην Ασία.

Μέχρι σήμερα η μέθοδος ανίχνευσης της μεθανόλης είναι μέσω της χρωματογραφίας υγρού, μιας εργαστηριακής τεχνικής που διαχωρίζει και μετρά τις διαφορετικές χημικές ουσίες μέσα σε ένα υγρό μίγμα. Όμως η εν λόγω μέθοδος είναι χρονοβόρα και δαπανηρή.

Οι ερευνητές του ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΤΗ) της Ζυρίχης, με τη συμμετοχή του καθηγητή Σωτήρη Πρατσίνη, ανέπτυξαν μια φθηνή φορητή και «έξυπνη» συσκευή ανίχνευσης που επιτρέπει τον γρήγορο εντοπισμό μεθανόλης και αιθανόλης σε ένα αλκοολούχο ποτό. Η συσκευή βασίζεται σε ένα νέο αισθητήρα που απορροφά τα αέρια του ποτού και τα αναλύει άμεσα. Στη συνέχεια στέλνει τα αποτελέσματα σε κινητό τηλέφωνο με μια ειδική εφαρμογή (app) και αμέσως στην οθόνη εμφανίζεται προειδοποίηση για νόθευση, αν αυτή εντοπιστεί. Ο έλεγχος της συσκευής σε 89 αλκοολούχα ποτά έδειξε ότι λειτουργεί με μεγάλη ακρίβεια επί μήνες.

Ο Σωτήρης Πρατσίνης είναι καθηγητής χημικής μηχανικής και επιστήμης των υλικών στο ΕΤΗ από το 1998. Σπούδασε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Λος 'Αντζελες (UCLA) το 1985, ενώ υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι έως το 2000. Έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα και έχει συμβάλει στη δημιουργία τεσσάρων εταιριών-τεχνοβλαστών (spinoffs).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αγαπητά μας παιδιά,
στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου, μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας του Covid-19, όλοι βρισκόμαστε στο πλευρό σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον αγώνα σας για την εισαγωγή σας στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα ήθελα να σας τονίσω ότι οι αυριανές εξετάσεις είναι μια μάχη από τις πολλές μάχες που θα κληθείτε στο μέλλον να δώσετε. Παρότι αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή σας, δεν είναι αυτές που θα καθορίσουν τη μελλοντική σας πορεία. Η πίστη στον εαυτό σας και η αισιοδοξία ότι θα κατακτήσετε τα όνειρά σας και θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας είναι τα σημαντικότερα εφόδιά σας.

Στο δύσκολο και ιδιαίτερο αυτό περιβάλλον, γονείς και εκπαιδευτικοί έδωσαν το δικό τους αγώνα στην προσπάθεια να σταθούν αρωγοί στη μεγάλη σας προσπάθεια, να μοιραστούν τα άγχη και τις αγωνίες σας. Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε.

Ως δημοτική αρχή θα καταβάλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, στο μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί, ώστε οι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν στις καλύτερες συνθήκες για εσάς και να είμαστε δίπλα σας για την πραγματοποίηση των στόχων σας.

Καλή επιτυχία!

Ο Δήμαρχος Ήλιδας

Γιάννης Λυμπέρης

 

Κάθε χρόνο, αυτές οι ημέρες, μας ξυπνούν αναμνήσεις από τότε που βρισκόμασταν εμείς, ως μαθητές, στην τελική ευθεία προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ημέρες αγωνίας, ημέρες προσμονής και λαχτάρας, γεμάτες όνειρα για το αύριο.

Αυτές τις ημέρες, λοιπόν, η σκέψη μας και η καρδιά μας είναι πάντα κοντά στους μαθητές μας, στο μέλλον του τόπου μας, οι οποίοι φέτος κλήθηκαν να προετοιμαστούν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά και στους καθηγητές και τους γονείς, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης και έμπνευσης των εξεταζόμενων.

Εύχομαι σε όλους σας από καρδιάς καλή επιτυχία, καλή δύναμη με αυτοπεποίθηση και υπομονή.

Αναμφίβολα, οι εξετάσεις εισαγωγής σταπανεπιστήμια είναι μια πολύ σημαντική στιγμή του μαθητικού βίου, με προεκτάσεις και στη μετέπειτα εκπαιδευτική σας πορεία, όμως αξίζει να θυμάστε πως δεν είναι η μοναδική.

Είναι μόνο η αρχή για την επίτευξη των στόχων και των ονείρων σας, καθώς, το ταξίδι στη γνώση είναι συνεχές και αδιάκοπο, το ίδιο και οι προσπάθειες για επιτυχία και πρόοδο στη ζωή.

Νοιώθοντας την αδημονία και την επιθυμία σας, μένουμε δίπλα σας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, υποστηρίζοντας συνεχώς το δικαίωμα στην κατάκτηση των ονείρων σας.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

 

 

Οι πανελλήνιες εξετάσεις έχουν εξελιχθεί, για την πλειονότητα των οικογενειών, σε μια «αρένα», όπου έφηβοι δοκιμάζουν τις αντοχές τους και γονείς αναμετρούνται με τη δική τους αγωνία για το μέλλον των παιδιών τους. 

Κάπου στο βάθος, υπάρχει ο φόβος του εφήβου για την αποτυχία, διότι μπορεί να έχει μάθει ότι δεν έχει δικαίωμα να αποτύχει. Συνάμα, μπορεί να υπάρχουν ανεκπλήρωτα όνειρα των γονέων, υψηλές προσδοκίες ή κυρίως φόβος για ένα σκαιό μέλλον χωρίς κάποια επιστημονική εξειδίκευση.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες ψυχικής υγείας της «Γραμμής 11525», οι έφηβοι που καλούν συνήθως έχουν «ακινητοποιηθεί» από το άγχος.

«Για να φθάσουν στο σημείο να καλέσουν στη Γραμμή, βρίσκονται ήδη σε πολύ επιβαρυμένη κατάσταση άγχους» εξηγούν οι επιστήμονες της Γραμμής. Ταχυκαρδίες, αίσθημα δύσπνοιας, άλγη, πονοκέφαλοι είναι σωματικά συμπτώματα που συχνά περιγράφουν.

Οι έφηβοι φοβούνται ότι θα απογοητεύσουν: τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. «Αλοίμονο, όμως, εάν δεν κάνουμε λάθη και εάν δεν προσπαθούμε» λέει  η ψυχολόγος Νάγια Σουρβίνου.

«Δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε από την προσπάθεια, επειδή κάνουμε λάθη. Η τελειοθηρική στάση εξουθενώνει. Οδηγεί τελικά στην ακινητοποίηση».

Οι επιστήμονες της Γραμμής προσπαθούν καταρχήν να «καθαρίσουν» τις αρνητικές σκέψεις από το μυαλό των παιδιών. «Το ζητούμενο» εξηγεί η κ. Σουρβίνου «δεν είναι να καθησυχάσω ή να εξυψώσω το παιδί. Το ζητούμενο είναι να καταφέρω να κατανοήσω το συναίσθημα του παιδιού. Δεν υπάρχουν για όλα απαντήσεις. Δεν μπορεί ένας γονιός να έχει για όλα απαντήσεις. Όμως, η συζήτηση του παιδιού με τον γονιό είναι εξαιρετικά υποβοηθητική. Αλλά να γίνεται με κατανόηση, χωρίς προσπάθεια ελέγχου και χωρίς επίκριση. Είναι πολύ σημαντικό, όταν ο γονιός μοιράζεται με το παιδί του τη δική του δυσκολία. Όταν δείχνει ότι δεν είναι τέλειος. Και μπορεί να γίνει ανθρώπινος ο γονιός, χωρίς να χάσει το ρόλο του».

Ένα άλλο κομβικό σημείο στη διαχείριση του άγχους είναι να έρθει ο έφηβος σε επαφή με τις δικές του επιθυμίες. Μπορεί ο έφηβος να φοβάται να αποδεχθεί ότι οι επιθυμίες του έρχονται σε αντίθεση με τις προσδοκίες των γονέων. Έχει υπάρξει περίπτωση κοριτσιού που δεν ήθελε να δώσει εξετάσεις, διότι φοβόταν ότι θα πετύχει τον στόχο. Στην περίπτωση αυτή, ο στόχος αυτός δεν ήταν η δική της επιθυμία. Και ήταν πολύ δύσκολο για το παιδί να καταλάβει ότι αυτό τελικά συνέβαινε.

Στη Γραμμή 11525 καλούν, όμως, και γονείς. Είναι γονείς που δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν το παιδί τους, πώς να κατανοήσουν το άγχος που βιώνει, πώς να μην το επιβαρύνουν.

«Ο γονιός δεν μπορεί να βλέπει το παιδί του να υποφέρει, να βιώνει δύσκολα συναισθήματα. Στην πορεία συνήθως αντιλαμβάνεται ότι άθελά του προβάλλει στο παιδί τις δικές του αγωνίες, το δικό του άγχος που εντείνεται από τις δικές του ανεκπλήρωτες επιθυμίες» σημειώνει η κ. Σουρβίνου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιστήμονες της Γραμμής προσπαθούν να εισάγουν τους γονείς σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης: Να προβληματισθούν για τον τρόπο που διαχειρίζονται καταστάσεις, να φιλτράρουν το δικό τους συναίσθημα, τον τρόπο που το προβάλλουν στο παιδί και πως το παιδί οικειοποιείται τελικά το συναίσθημα των γονιών.

«Μιλάμε για πράγματα που χρειάζονται χρόνια παρέμβασης. Όμως, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τη ρωγμή. Η ρωγμή ανοίγει το δρόμο για να δουλέψουν στη συνέχεια οι γονείς» συμπληρώνει.

Αιτία του άγχους στις περιπτώσεις που χειρίζονται οι ειδικοί της Γραμμής είναι ο φόβος. Ο φόβος για το άγνωστο. Κα η προσπάθειά τους είναι να καταλάβει το παιδί ή ο γονιός ποια είναι η γενεσιουργός αιτία του συγκεκριμένου φόβου.

«Εστιάζουμε στην προέλευση του άγχους ή του φόβου. Διότι όταν γίνει κατανοητή η πηγή του άγχους ή του φόβου, έχει ήδη διανυθεί η μισή απόσταση για τη λύση».

Συστάσεις

Οι επιστήμονες της Γραμμής 11525 έχουν δημιουργήσει μια σειρά διαφάνειες, όπου έχουν κωδικοποιήσει τις συστάσεις τους προς εφήβους και γονείς.

Στα παιδιά συστήνουν να υιοθετήσουν μια καθημερινή ρουτίνα, να οργανώσουν το διάβασμά τους με βάση τις δικές τους ανάγκες, να επικοινωνούν τις ανάγκες τους με το οικογενειακό περιβάλλον, να αναγνωρίσουν τις ικανότητες τους και τα θετικά τους χαρακτηριστικά. Και βέβαια, να έχουν ελεύθερο χρόνο.

«Δεν πρέπει να ενοχοποιούμε τον χρόνο που χρησιμοποιούμε για να ξεκουράσουμε τον εαυτό μας. Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Σουρβίνου. Κι ακόμα, είναι απαραίτητη η φυσική άσκηση, οι βόλτες στον καθαρό αέρα, οι βαθιές αναπνοές για τη μείωση του άγχους.

Στους γονείς συστήνουν να διασφαλίσουν ένα ήρεμο περιβάλλον για τα παιδιά, να τα ενθαρρύνουν να κάνουν πράγματα που τα ευχαριστούν στον ελεύθερο χρόνο τους, να μην παρεμβαίνουν στον τρόπο που διαβάζουν και να επιτρέψουν στα παιδιά τους το «όχι» σε πράγματα και καταστάσεις που τα αγχώνουν. Να μην προκαλούν ανησυχία και εκνευρισμό με σχόλια και να μην επιβαρύνουν τους εφήβους με τις δικές τους επιθυμίες. Να τους δίνουν «χώρο» να προσδιορίσουν τα δικά τους όνειρα και επιθυμίες.