ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

Από τη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή  αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών  αμπέλου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 27-3-2019 στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr  και στις Ψηφιακές Υπηρεσίες επιλέγουμε την  Αίτηση Αδειών Νέας Φύτευσης.  Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά & νομικά πρόσωπα. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων κρίνεται από την ύπαρξη αγροτεμαχίου ιδιόκτητου (με τους αντίστοιχους τίτλους και την μεταγραφή τους ) ή ενοικιαζόμενου. Η διάρκεια των  μισθωτηρίων πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών και να έχουν θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των συμβαλλομένων.. Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση ορίζεται το 1 στρέμμα.

Τα κριτήρια προτεραιότητας , με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων ανά κατηγορία είναι :               

α  Νεοεισερχόμενος,  σύμφωνα με Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Αμπελουργικού Μητρώου

β. Αμπελουργός ενταγμένος στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση (επισύναψη αντίστοιχου εγγράφου)

γ. Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερο των 5 στρεμμάτων  και σύνολο αμπελουργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερο ή ίσο των 5 στρεμμάτων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

δ. Συμπεριφορά παραγωγού (κάτοχος παράνομων φυτεύσεων)

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου,  για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. 

     Για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται τρεις περιφέρειες ως ακολούθως:

Α. Περιφέρεια Α αποτελούμενη από τις εξής διοικητικές περιφέρειες: ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ και ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

 

Β. Περιφέρεια Β αποτελούμενη από τις εξής διοικητικές περιφέρειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 

Γ. Περιφέρεια Γ αποτελούμενη από τις εξής διοικητικές περιφέρειες: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΑΤΤΙΚΗΣ.

    Τα διαθέσιμα στέμματα σε επίπεδο περιφερειών Α, Β, και Γ, καθορίζονται στο 1% της φυτεμένης  έκτασης των περιφερειών όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή έτους.

Related post

Η 1η Οκτωβρίου φέρνει αλλαγές και στις ώρες κοινής ησυχίας

Η 1η Οκτωβρίου φέρνει αλλαγές και στις ώρες κοινής…

Αλλάζουν από σ΄ήμερα Σάββατο 1 Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας, καθώς (παρά την καλοκαιρινή ημέρα) πλέον μπαίνουμε σε «χειμερινό» ωράριο. Οι…
Καταγγελία – Μήνυση Καννή σε Αντωνακόπουλο για υβριστική συμπεριφορά

Καταγγελία – Μήνυση Καννή σε Αντωνακόπουλο για υβριστική συμπεριφορά

Με μήνυση φαίνεται πως απαντα στην λεκτική επίθεση του δημάρχου Πύργου κου Αντωνακόπουλου, ο κ. Καννής μετά την εν λόγω δημοσιοποίηση:…
Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας

Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας

Πέθανε τα ξημερώματα ο Σταμάτης Κόκοτας στο Ασκληπιειό Βούλας μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Ο Σταμάτης Κόκοτας ήταν γεννημένος…